ФРОНТАЛЬНІ І ОБ'ЄМНІ КОМПОЗИЦІЇ

Фронтальні (площинні) і об'ємні композиції розглядаються в одному розділі тому, що на практиці переважна більшість фронтальних композицій є фасадами будівель, рішучим чином впливаючи на їх сприйняття. Фасади по суті є інформаційною кордоном об'ємних форм і тому невіддільні від них. Як і обсяги, вони мало залежать від навколишнього простору і нерідко сприймаються в перспективі, тобто НЕ плоскостно. Але в той же час типології фронтальних і об'ємних композицій розрізняються кардинально.

Фронтальні композиції

Загальні положення

Первинні (бездекорние) об'ємні форми мають жалюгідним інформаційним потенціалом. Це наочно демонструє історична архітектура, особливо масова житлова, ніколи не відрізнялася великою різноманітністю об'ємних форм. Інформаційно небагатослівними були і аскетичні фасади масового житла. Але у суспільно значущих будівель, включаючи житлові будинки заможних і впливових людей, основну інформаційне навантаження найчастіше несли саме фасади. Це навантаження може бути багатошаровою, але тим не менше базовими в одному випадку є «повідомлення» про тип утилітарної функції

будівлі (первинний інформаційний шар), в іншому випадку - про бажаному іміджевому образі (вторинний інформаційний шар).

Фасадні (фронтальні) композиції первинного інформаційного типу були властиві переважній більшості об'єктів народного зодчества і будівлям соціального призначення (лікарні, школи, притулки). В сучасних умовах фасади цього типу системою віконних прорізів демонструють ячеистую функціональну структуру більшості сучасних будівель житлового, офісного, навчального та соціального призначення (рис. 5.1).

Діловий центр в Перуджі (Італія; 1988). Архіт. А. Россі

Мал. 5. 1. Діловий центр в Перуджі (Італія; 1988). Архіт. А. Россі

Альдо Россі - один з небагатьох архітекторів другої половини XX ст., Які в своїй творчості роблять ставку на найпростіші первинні форми - куб, циліндр, піраміду. Настільки ж первинними в цьому випадку є фасади - системи прорізів, ритміка опор, силует завершень та ін. Талант зодчого забезпечував перетворення всіх цих простих форм в пластично виразні і функціонально наочні твори архітектури.

Сам факт існування фасадних композицій вторинного інформаційного типу обумовлений суспільною природою зодчества, яка потребує іміджевої «театралізації» утилітарної функції. Ці композиції притаманні будівлям управління і влади, культовим і меморіальним спорудам, театральнозреліщним, музейно-виставковим будівлям, готелям, житловим будинкам підвищеної комфорт-

ності. Архітектурна (а іноді і скульптурна) пластика, а також настінний живопис, інкрустації, барельєфні вставки допомагають перетворювати фасади таких будівель в декоративні композиції, структурно пов'язані з первинним інформаційним шаром, а нерідко і трансформують його для досягнення максимальної іміджевої виразності (рис. 5.2-5.4 ).

Мал. 5.2. Прибутковий будинок в Петербурзі.

Фрагмент фасаду (1899-1900). Архіт. П. Сюзор

Цей будинок талановитий архітектор-еклектик П. Сюзор будував на замовлення міського голови В. А. Ратькова- Рожнова на великому (здвоєному) ділянці. Тому по осі ділянки був влаштований проїзд, який виходив на червону лінію забудови високої урочистій аркою. Показність прибуткового будинку була посилена скульптурами, картуші та великою кількістю архітектурного декору. Штукатурний «палацовий» фасад декорував утилітарну (комерційну) функцію будинку.

Фрагмент прибуткового будинку М. Нельговської в Санкт-Петербурзі (1910-1911)

Мал. 53. Фрагмент прибуткового будинку М. Нельговської в Санкт-Петербурзі (1910-1911).

Архіт. С. Баранкеев

Період модерну позначився і на масовому прибутковому будівництві в столиці імперії - еклектичні переспіви історичного зодчества змінилися у провідних зодчих пошуками тактовного площинного декору фасадів в «японській» геомегрізованной манері і в зближених «натуральних» тонах.

Фрагмент фасаду церкви Андрія Критського в Санкт-Петербурзі (1891-1892)

Мал. 5.4. Фрагмент фасаду церкви Андрія Критського в Санкт-Петербурзі (1891-1892).

Архіт. К. Маєвський

Невеличка церква ошатна завдяки не тільки красивою кольоровою гамою, але і особливої «площинний об'ємності» фасадів, які не сперечаються із загальною композицією храму, але тактовно збагачують її, використовуючи для цього і контрасти колірного рішення.

За характером пластики фронтальні композиції можуть бути плоскими, об'ємними і «перфорованими». Плоскі фасади структуровані насамперед прорізами - віконними і дверними, а також швами, що імітують рустовку, плоскими поясами і лиштвами. Об'ємні фасади або збагачені еркерами, лоджіями і великорозмірним декором, або складені з елементів, зблокованих з різним відступом один від одного. До цієї типологічної групи належать і фасадні «стрічки» лицьовій брандмауерное забудови. «Перфоровані» композиції виникають, коли фронт забудови створений окремо стоять будинками. В іншому випадку - це декоративні або меморіальні стели з прорізами.

За формою зовнішнього контуру фронтальні композиції можуть бути компактними (наближаються до квадрату), горизонтальними (при співвідношенні сторін більш ніж 1: 2) або

вертикальними (при співвідношенні сторін більше ніж 1: 3). Контур може бути ускладнений за рахунок верхньої зони (фігурні фронтони, Аттиковий стінки, башточки і пр.).

На інформаційні можливості фасадів впливає приналежність їх до композиційної групи симетричних, асиметричних або нейтральних композицій. Симетричні композиції статичні. У структурі горизонтальних фасадів нерідко виділяються центральна (вона ж домінантна) і дві однакові флангові зони; в асиметричних - домінантна зона і зона супроводу. Кожна з них може мати просту (одновісним) або складну структуру з домінантних або акцентних вертикалей (рис. 5.5). Нейтральні фасади не мають ні осі симетрії, ні вираженої горизонтальної динаміки. Вони позбавлені домінантних вертикалей, але можуть формуватися акцентними елементами, кількість яких має бути парним і не менше чотирьох.

Схеми типових членувань фасадів по горизонталі

Мал. 5.5. Схеми типових членувань фасадів по горизонталі:

а - симетричні фасадні композиції; б - асиметричні фасадні композиції: ц - центральна зона; ф - флангова зона; д - домінантна зона; з - зона супроводу; ^ ш - домінантні вертикалі; --------- акцептні вертикалі

Найбільш поширені симетричні композиції, так як вони відповідають природному розумінню архітектурної форми перш за все як впорядкованої маси. Крім того, композиційна статичність симметрич-

них фасадів володіє максимальними можливостями монументалізірованних іміджевий образ будівель, що також входить в число соціально обумовлених тенденцій при формуванні середовища проживання (рис. 5.6).

Будівля Головного Адміралтейства в Санкт-Петербурзі (1806-1819). Архіт. А. Захаров

Мал. 5.6. Будівля Головного Адміралтейства в Санкт-Петербурзі (1806-1819). Архіт. А. Захаров

Невисокий четирехсотметровий фасад Адміралтейства міг виглядати монотонної стіною, якби не майстерність зодчого, який структурував симетричний фасад центральною баштою і фланговими композиціями, що мають свої центральні і флангові портики.

Асиметричні фасади

Мал. 5.7. Асиметричні фасади:

Асиметричні (а значить, динамічні) фасадні композиції в історичній ретроспективі були вираженням авторського кредо, а виникали спонтанно в практиці народного і фортифікаційного зодчества, де іміджеві завдання не були визначальними або зовсім відсутні. У міській забудові асиметрія фасадів природна для кутових будинків.

Концептуальна асиметрія і динамізм стали затверджуватися творчістю архітекторів-аван- гардістов в 1920-х рр. і до кінця століття вже набули широкого (а в окремих випадках і переважне) поширення, незважаючи на те, що горизонтальний динамізм не відповідає статиці конструкцій і функції будівель, крім спортивних (рис. 5.7).

а - проект будівлі банку в Новосибірську (1929); архіт. Г. Бархин; б - графічна схема фасадів банку Аж до 1920-х рр. в архітектурі проявлявся тільки один вид динамізму - вертикальний. Архітектурний авангард, народжений ідеями соціального і науково-технічного прогресу, заперечуючи всі традиційні цінності, різко змінив вектор динамізму з вертикального на горизонтальний або діагональний, стверджуючи тим самим перемог} 'руху над інертною масою. Головним тут була об'ємна композиція, але і композиція фасадів теж була динамічною, чому сприяли стрічкові вікна і характер розподілу елементів фасаду. Відсутність декору дозволяє аналізувати характер динамізму фасадів у вигляді графічних схем.

Типовий будинок серії 1 ЛГ-600

Мал. 5.8. Типовий будинок серії 1 ЛГ-600

Нейтральні фасади не мають ні осі симетрії, ні вираженої горизонтальної динаміки. Такі фасади властиві типовим житловим будинкам індустріального виготовлення, а також виробничо-складських комплек-

сам, деяких типів будівель спеціального призначення (рис. 5.8, 5.9). У ряді випадків нейтральність фасадів відповідає філософським переконанням автора архітектурного проекту.

Нейтральність фасаду в даному випадку не є ознакою «неповноцінності» архітектурного вигляду, так як в районах масового будівництва суспільно значущі (в основному торгові) зони закономірно концентруються на перехрестях, що надає їм певну архітектурну індивідуальність. Внутрішньоквартальні ж простору формуються нейтральними за своїм виглядом будівлями декількох типів. Подібним же чином структуровані історичні поселення. Згодом типові житлові будинки перетворюються в фонові для розрослися дерев, що теж наближає принципову структуру кварталів масової забудови до історичних поселень.

Композиційна нейтральність фасадів цього монументального будівлі обумовлена його сакральної функцією і філософськими поглядами автора.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >