ЗАКОНИ ЛОГІКИ ЯК ПРАВИЛА ВИВІДНОГО ЗНАННЯ

В результаті вивчення даного розділу студенти будуть:

знати

 • • про те, що закони правильного мислення є об'єктивними законами;
 • • про роль законів правильного мислення у пізнанні та мовної діяльності;
 • • про співвідношення законів мислення і правил організації мислеречевого взаємодії людей;
 • • про роль законів правильного мислення в отриманні істинного вивідного знання;
 • • основні ознаки правильного мислення, що відображаються в законах;
 • • зміст законів правильного мислення і вимоги, які слід з них для людей, які здійснюють мовну діяльність;
 • • помилки, які можуть виникнути в мовному взаємодії при недотриманні вимог законів правильного мислення;
 • • взаємозв'язок законів правильного мислення;
 • • сферу дії законів правильного мислення;
 • • зміст і суть достатніх підстав;

вміти

 • • застосовувати закони правильного мислення в організації та побудові мовного взаємодії з опонентами;
 • • визначати помилки, яких припускаються опонентами в мові, якщо вони не дотримуються вимог законів правильного мислення;
 • • оцінювати мовні ситуації і знаходити їх оптимальне дозвіл на основі законів правильного мислення;
 • • давати характеристику показаннями свідків в судовому засіданні на основі використання правил, що визначаються законами правильного мислення;

володіти

 • • законами правильного мислення, а також розвитку думки, вивідного знання;
 • • основними закономірностями і формами регуляції мислення у людей;
 • • навичками застосування правил і прийомів формування у себе правильного мислення, навчання і самоконтролю, вибудовування і реалізації перспективних ліній інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та самовдосконалення;
 • • умінням конкретизувати завдання розумової діяльності, передбачати близькі і віддалені результати вирішення цих завдань.

Завдання формальної логіки полягає в забезпеченні структурної правильності і несуперечності істинного мислення. Формальна логіка не охоплює всіх сторін пізнавального процесу і не є загального методу пізнання. Її закони залишаються специфічними законами мислення і не поширюються на реальні зв'язку речей. Це загальні правила, принципи, дотримання яких є обов'язковим для досягнення істини в будь-якому міркуванні. У цьому сенсі формальна логіка відноситься до діалектики як будь-яка приватна наука.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >