ВИСНОВОК

Отже, завершено виклад основних положень логіки, аргументації, теорії прийняття рішень в судовій практиці. Звичайно, не всі положення логіки, логічної аргументації та прийоми прийняття рішень викладені в роботі повністю і всебічно. І навіть не всі викладені в книзі положення, правила, прийоми, принципи можуть бути використані в юридичній діяльності та судовій практиці.

Підняті в книзі питання різноманітні і складні. А що стосується аргументації і прийняття рішень, особливо в судовій практиці, то теорія тут певною мірою відстає від вимог практики. Слабо розробленими досі залишаються кількісні методи і критерії обґрунтування і вибору тих чи інших альтернатив по ситуацій, що виникають у професійній діяльності юристів взагалі, і зокрема судді. Більш того, слід пам'ятати, що жоден підручник не може дати готових рецептів як істини в останній інстанції з питань, що вивчаються в курсі основ логіки як навчальної дисципліни. Однак він представляє читачеві глибокий і всебічний аналіз як аргументації, так і прийняття рішень, використання логіки в нашому житті.

Що робити далі, після того як ви, сподіваюся, зацікавлений читач, ознайомилися з матеріалом, а може, і вивчили його? Як продовжити процес вдосконалення своїх умінь і навичок у використанні правил і законів логіки, проведення аргументації, прийняття рішень?

Перше і найголовніше побажання: звертайтеся до теоретичних положень і практичних прикладів, викладеним у книзі, постарайтеся пам'ятати про них у всіх випадках практичної роботи юристів.

По-друге, застосовуйте засвоєні правила, прийоми на практичних заняттях, відстежуйте нові прийоми і правила, які підказує і формує навчальний процес, досвідчені юристи в процесі вашої практики, при безпосередній участі в судових засіданнях, в наукових дослідженнях та інших формах освіти і виховання.

По-третє, безперервно розвивайте навички та вміння, підвищуйте потенціал інтелекту, надавайте своїм особистим якостям досконалість, формуйте стійку спрямованість на досягнення поставленої мети, значимої для професії і суспільства, зміцнюйте волю і стаєте все більш морально зрілими.

Головне - безперервно самовдосконалюється в плані використання всього спектра рекомендацій і вимог в області логіки, аргументації і прийняття кваліфікованих рішень у всіх сферах судової практики.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >