Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Господарське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи та порядок створення комерційних організацій

Сучасна теорія права кваліфікує способи створення суб'єктів господарського права наступним чином:

 • 1) розпорядчий;
 • 2) дозвільний:
 • 3) явочно-нормативний.

Перші два способи використовуються для створення державних підприємств.

Явочно-нормативним способом створюються всі інші організації. Особливість способу полягає в тому, що не можна відмовити за мотивами недоцільність створення.

Комерційні юридичні особи можуть створюватися у будь-якої організаційно-правовій формі. Весь процес створення умовно можна розділити на 3 етапи:

 • 1) підготовка документів для державної реєстрації;
 • 2) безпосередньо сама державна реєстрація, яка здійснюється відповідно до Положення про державну реєстрацію, затвердженим Декретом Президента Республіки Білорусь від 16 січня 2009 г. №1 "Про впорядкування державної реєстрації та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання" (далі - Положення про державну реєстрації);
 • 3) обов'язкові дії, які повинні здійснити вже зареєстровані комерційні юридичні особи. Розглянемо дані етапи детально.

Перший етап - підготовка документів для державної реєстрації, включає в себе наступні дії:

1. Прийняття рішення про створення комерційного юридичної особи.

Рішення про створення комерційного юридичної особи оформляється протоколом зборів засновників. Відповідно до Положення про державну реєстрацію даний документ представляти в реєструючий орган не потрібно, тим не менш, він необхідний для банку при відкритті тимчасового рахунку для формування статутного фонду.

 • 2. Оформлення установчих документів. При створенні комерційних юридичних осіб оформляється статут, який затверджується протоколом установчих зборів.
 • 3. Узгодження найменування комерційного юридичної особи. До подачі документів до реєструючого органу засновникам необхідно узгодити найменування ТОВ і ТДВ. Ця процедура регулюється Положенням про порядок погодження найменувань комерційних і некомерційних організацій, затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 5 лютого 2009 р №154, і конкретизується постановою Міністерства юстиції "Про погодження найменувань юридичних осіб" від 5 березня 2009 г. №20.

Узгодження найменування юридичної особи - процедура, яку необхідно пройти до подання документів для державної реєстрації підприємства в Республіці Білорусь. Узгодження найменування виробляє реєструючий орган за місцем знаходження організації. Перед зверненням за узгодженням офіційного найменування створюваної організації необхідно підібрати кілька варіантів фірмового найменування і розташувати їх у порядку пріоритету.

4. Формування статутного фонду (далі - СФ). Вимога про дотримання мінімальних розмірів УФ скасовано. Таким чином, засновники можуть визначити будь-який розмір СФ.

При формуванні УФ за рахунок грошей засновникові необхідно відкрити в одному з банків Білорусі тимчасовий рахунок, на який будуть вноситися грошові вклади (згідно з Інструкцією про порядок відкриття та закриття банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями банківських рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку від 20 червня 2007 р №127). Після реєстрації даний рахунок закривається і відкривається розрахунковий рахунок.

5. Отримання гарантійного листа або складання попереднього договору стосовно до юридичною адресою. Наявність гарантійного листа не обов'язково. Видача даного гарантійного листа для оформлення юридичної адреси гарантує право на укладення в подальшому договору оренди. Для забезпечення власної безпеки рекомендуємо отримати в орендодавця гарантійний лист, інакше його можна назвати попереднім договором.

Згідно з п. 5 Положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання місцезнаходженням приватного унітарного підприємства, селянського (фермерського) господарства може бути житлове приміщення (квартира, житловий будинок) фізичної особи - власника майна приватного унітарного підприємства, голови селянського (фермерського) господарства (далі - житлове приміщення ) в одному з таких випадків:

 • - Житлове приміщення належить йому на праві власності (знаходиться в частковій або спільній власності) - за згодою іншого власника (всіх власників), а також всіх повнолітніх членів його сім'ї (і членів сім'ї всіх власників), які проживають у цьому приміщенні;
 • - Він постійно проживає в житловому приміщенні (за винятком житлового приміщення державного житлового фонду), про що свідчать відмітка в документі, що засвідчує особистість, чи відомості в картці реєстрації, - за згодою власника (всіх власників) житлового приміщення приватного житлового фонду, а також проживають в даному приміщенні всіх повнолітніх членів сім'ї власника (всіх власників).

При цьому з власника житлового приміщення стягуються плата за комунальні послуги та інші платежі, пов'язані з експлуатацією такого приміщення, у порядку, визначеному Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Здійснення виробничої діяльності (виконання робіт, надання послуг) у житловому приміщенні, яке є місцезнаходженням приватного унітарного підприємства, селянського (фермерського) господарства, не допускається без перекладу цього приміщення в нежитлове.

Після скоєння перерахованих вище дій відбувається безпосередньо сама державна реєстрація.

Комерційні юридичні особи реєструються за місцем їх знаходження. Повноваженнями щодо державної реєстрації наділені облвиконкоми і Брестський, Вітебський, Гомельський, Гродненський, Мінський, Могилевський міськвиконкоми. При цьому облвиконкоми делегували частину повноважень міськ- і райвиконкомам (у Мінську - адміністраціям районів).

Для державної реєстрації необхідно подати наступні документи:

 • 1) заяву встановленої форми. Воно підписується засновниками комерційного юридичної особи безпосередньо в присутності фахівця реєструючого органу. Якщо кількість засновників більше 3, вони мають право уповноважити одного з них на підписання заяви, про що повинно бути зазначено в протоколі. Якщо засновником є інша юридична особа, заяву підписує керівник цієї юридичної особи або інша особа, уповноважена відповідно до статуту або довіреністю діяти від імені цієї юридичної особи (п. 18 Положення про державну реєстрацію);
 • 2) статут у 2 примірниках без нотаріального засвідчення та його електронна копія (у форматі .doc або .rtf). Положення про державну реєстрацію не вимагає завіряти статут нотаріально;
 • 3) оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує сплату держмита.

Якщо засновник - фізична особа, для реєстрації організації в Білорусі необхідно представити копію документа, що посвідчує особу (паспорт, посвідка на проживання).

Якщо засновник - юридична особа, для реєстрації організації в Білорусі необхідно подати такі документи:

 • 1) копію статуту - для резидентів Республіки Білорусь;
 • 2) виписку з торгового реєстру (оригінал) - для нерезидентів Республіки Білорусь. Виписка має бути легалізована в установленому порядку (повинен бути апостиль);
 • 3) копію паспорта керівника;
 • 4) відомості про представника, виступаючому від імені юридичної особи при створенні організації (копія паспорта, контактний телефон). Нотаріально завірене доручення на представника;
 • 5) відомості про номер протоколу, в якому відображено намір виступити засновником створюваного в Республіці Білорусь підприємства.

Даний перелік є вичерпним. Вимагати інші документи для державної реєстрації юридичної особи заборонено.

Співробітник реєструючого органу, прийнявши документи, в цей же день зобов'язаний:

 • 1) поставити на статуті комерційного юридичної особи штамп, який свідчив про проведення державної реєстрації. Один примірник зі штампом повертається юридичній особі;
 • 2) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців (ЄДР) запис про державну реєстрацію юридичної особи.

Комерційна юридична особа вважається зареєстрованим з дати проставлення штампа на статуті та внесення відомостей до ЄДР;

3) подати до Мін'юсту необхідні відомості про комерційне юридичну особу для включення їх до ЄДР.

Не пізніше наступного робочого дня державний орган зобов'язаний видати свідоцтво про державну реєстрацію. Протягом 5 робочих днів - документи, що підтверджують постановку на облік у податкових органах, органах державної статистики, Фонді соціального захисту населення, Белгосстраха.

З 1 вересня 2012 року запроваджується можливість електронної реєстрації юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Документи для державної реєстрації можуть бути представлені в реєструючий орган не тільки шляхом особистого звернення, але й за допомогою подачі в реєструючий орган документів в електронному вигляді за допомогою веб-порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців, власником якого є Міністерство юстиції. Документи повинні бути завірені електронним цифровим підписом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук