Державна реєстрація громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Припинення діяльності індивідуального підприємця

До підприємницької діяльності фізичних осіб, здійснюваної без утворення юридичної особи, застосовуються правила ЦК, які регулюють діяльність комерційних організацій, якщо інше не випливає з норм права чи істоти правовідносин (п. 2 ст. 22 ЦК). Індивідуальним підприємцем може бути будь-яка фізична особа, яка має повну правоздатність, дієздатністю, має прізвище, власне ім'я та по батькові, а також місце проживання. Фізична особа в силу вироку суду може бути обмежене в праві бути індивідуальним підприємцем на певний строк.

Державна реєстрація індивідуальних підприємців проводиться відповідно до Положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, затвердженим Декретом Президента Республіки Білорусь від 16 січня 2009 г. №1 "Про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання".

Державна реєстрація індивідуальних підприємців здійснюється виконавчим комітетом за місцем проживання. Громадянин повинен подати такі документи:

 • - Заява про державну реєстрацію;
 • - Фотографію громадянина, який звернувся за державною реєстрацією;
 • - Оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита (п. 14 Положення).

На підставі поданих для державної реєстрації документів уповноважена посадова особа реєструючого органу в момент подачі заяви здійснює реєстрацію суб'єкта як індивідуального підприємця.

Якщо рішення прийнято на користь особи, йому:

 • 1) присвоюється реєстраційний номер;
 • 2) видається дозвіл на право виготовлення печаток;
 • 3) документи, що підтверджують постановку на облік у податкових органах, в органах Фонду соціального захисту;
 • 4) видається свідоцтво про державну реєстрацію.

Відмова у державній реєстрації може послідувати при забороні на заняття даним видом діяльності та при ненаданні відповідних документів, про що фізична особа повідомляється протягом 15 днів.

Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації є правопорушенням і тягне адміністративну або кримінальну відповідальність в залежності від обсягу отриманого в результаті такої діяльності доходу, який справляється у відповідний бюджет.

Під ліквідацією індивідуального підприємця розуміється припинення його діяльності. Індивідуальний підприємець може бути ліквідований добровільно або в примусовому порядку за рішенням суду або реєструючого органу, в тому числі і при неплатоспроможність (банкрутство).

Підстави для примусової ліквідації суб'єктів господарювання в судовому порядку регламентуються нормами ЦК, Положенням про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання, затвердженим Декретом Президента Республіки Білорусь від 16 січня 2009 г. №1 "Про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання".

Діяльність індивідуального підприємця може бути припинена з підстав, передбачених для ліквідації юридичних осіб, а також у разі анулювання державної реєстрації індивідуального підприємця.

Документальне підтвердження факту смерті фізичної особи, зареєстрованої як індивідуального підприємця, є підставою для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців про виключення з нього цього індивідуального підприємця.

При припиненні діяльності індивідуального підприємця в реєструючий орган подається заява про припинення діяльності за формою, встановленою Міністерством юстиції, із зазначенням у ньому відомостей про порядок і строки припинення діяльності, залученні фізичних осіб за трудовими договорами та (або) цивільно-правовими договорами, що підписується індивідуальним підприємцем .

Після проходження процедури ліквідації індивідуальний підприємець представляє в реєструючий орган:

 • 1) печатки або заява про їх невиготовлення або відомості про публікації оголошень про його втрату:
 • 2) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця, а при його відсутності - заява про його втрату з додатком відомостей про публікації оголошення про втрату;
 • 3) повідомлення про завершення процесу припинення діяльності із зазначенням відомостей про завершення розрахунків з кредиторами

Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності

Права підприємців:

 • 1) займатися будь-яким видом господарської діяльності;
 • 2) здійснювати підприємницьку діяльність в різних організаційно-правових формах;
 • 3) залучати кошти, майно;
 • 4) самостійно планувати свою діяльність;
 • 5) самостійно наймати і звільняти працівників;
 • 6) встановлювати форми і розмір оплати праці; відкривати рахунки в банках;
 • 7) знайомитися з актами вироблених у них перевірок;
 • 8) подавати податковим органам пояснення по сплаті податків;
 • 9) оскаржувати в установленому порядку рішення контролюючих органів;
 • 10) вимагати від компетентних органів роз'яснень по виниклих питань.

До основних обов'язків можна віднести:

 • 1) обов'язок зареєструватися у встановленому законом порядку;
 • 2) обов'язок одержати у встановленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію);
 • 3) обов'язок виконувати рішення державних органів;
 • 4) обов'язок укладати трудові договори з особами, які приймаються на роботу;
 • 5) обов'язок своєчасно проводити розрахунки з усіма працівниками;
 • 6) обов'язок сплачувати обов'язкові страхові внески;
 • 7) обов'язок виконувати прийняті на себе зобов'язання;
 • 8) обов'язок виконувати вимоги, пропоновані до якості та безпеки продукції;
 • 9) обов'язок подавати достовірну інформацію про товар (роботу, послугу);
 • 10) обов'язок дотримуватися правила, що стосуються екологічної безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >