ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вперше у вітчизняному праві поняття "ліцензування видів діяльності" було закріплено в Законі Республіки Білорусь від 14 грудня 1990 "Про підприємства".

Концептуальні зміни у правовому регулюванні ліцензування підприємницької діяльності відбулися після прийняття Декрету №17, яким було затверджено Положення про ліцензування окремих видів діяльності та перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібні спеціальні дозволи (ліцензії), та уповноважених на їх видачу державних органів і державних організацій. Зазначений законодавчий акт закріплював визначення основних понять і правила взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності та ліцензують органами.

З 1 січня 2011 року на території Республіки Білорусь почав діяти Указ Президента Республіки Білорусь від 1 вересня 2010 №450 "Про ліцензування окремих видів діяльності" (далі - Указ №450), основними цілями видання якого є дебюрократизація діяльності державних органів, поліпшення підприємницького та інвестиційного клімату в країні, а також спрощення процедур ліцензування окремих видів діяльності. Указом затверджено Положення про ліцензування окремих видів діяльності (далі - Положення).

Розглянемо загальний порядок видачі ліцензії. Процедура видачі ліцензії включає в себе кілька етапів.

 • 1-й етап. Подання документів до ліцензує орган. Відповідно до пунктів 15, 16 Положення претендент ліцензії представляє наступні документи:
  • - Заяву про видачу ліцензії:
  • - Копії установчих документів юридичної особи, документа, що свідчить про проведення державної реєстрації юридичної особи, індивідуального підприємця;
  • - Легалізовану виписку з торгового реєстру країни, в якій іноземна організація заснована, чи інше еквівалентне доказ юридичного статусу іноземної організації відповідно до законодавства країни її установи;
  • - Документ про сплату державного мита за видачу ліцензії;
  • - Інші документи, передбачені Положенням для конкретного ліцензованого виду діяльності або визначені Президентом Республіки Білорусь;
  • - Документ, що засвідчує особу.
 • 2-й етап. Розгляд документів ліцензуючим органом.

Відповідно до пункту 22 Положення ліцензує орган повинен розглянути заяву протягом 15 робочих днів з дня прийому документів.

Третій етап. Ухвалення рішення органом, що ліцензує.

Відповідно до пункту 23 Положення ліцензує орган приймає одне з таких рішень:

 • - Про видачу ліцензії її здобувачеві;
 • - Про відмову у видачі ліцензії її здобувачеві;
 • - Про відмову у видачі ліцензії її здобувачеві по одному або декільком відокремленим підрозділам, в тому числі філіям, відносно однієї або декількох складових відповідний ліцензований вид діяльності робіт і (або) послуг та видачу ліцензії її здобувачеві по іншим відокремленим підрозділам, в тому числі філіям , щодо інших складових відповідний ліцензований вид діяльності робіт і (або) послуг, зазначених претендентом ліцензії в заяві про її видачу.
 • 4-й етап. Повідомлення про прийняте рішення.

Ліцензує орган відповідно до п. 25 Положення зобов'язаний протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення письмово повідомити здобувача про прийняте рішення.

5-й етап. Видача ліцензії ліцензуючим органом.

Відповідно до пункту 26 Положення ліцензія видається здобувачеві при пред'явленні документів, що засвідчують особу.

Відповідно до пунктів 17, 18 Положення забороняється витребувати у претендента ліцензії документи, перелік яких не передбачений Указом №450, а також документи, які ліцензує орган самостійно може зажадати у іншого державного органу. У разі необхідності витребування таких документів ліцензує орган зобов'язаний запросити такі документи не пізніше 1 робочого дня, наступного за днем надходження заяви про видачу ліцензії. У свою чергу, необхідні документи повинні бути представлені протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

Відмова у видачі ліцензії з мотивів недоцільності здійснення претендентом ліцензії ліцензованого виду діяльності не допускається.

У разі втрати ліцензії ліцензіату може бути виданий її дублікат. Для отримання дубліката ліцензії ліцензіат або його уповноважений представник зобов'язаний подати до відповідного ліцензує орган наступні документи:

 • - Заяву про отримання дубліката ліцензії;
 • - Документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу дубліката ліцензії.

Дублікат ліцензії видається протягом 3 робочих днів з дня подання зазначених вище документів.

До видачі дубліката ліцензії дію ліцензії не призупиняється (пункти 26-29 Положення).

В цілому. Указом Президента Республіки Білорусь №450 "Про ліцензування окремих видів діяльності" на третину скорочено перелік видів діяльності. Так, з 1 січня 2011 р не підлягають ліцензуванню: аудиторська діяльність; ведення мисливського господарства; ведення рибальського господарства; геодезична і картографічна діяльність; діяльність тимчасового (антикризового) керуючого у провадженні у справі про економічну неспроможність (банкрутство); діяльність у галузі авіації; діяльність у галузі митної справи; діяльність із заготівлі та переробки деревини; діяльність з організації та проведення електронних інтерактивних ігор; діяльність, пов'язана з посівом і обробітком культур, що містять наркотичні та отруйні речовини; лотерейна діяльність; переробка, консервування риби та морепродуктів; проектування і будівництво будівель і споруд I і II рівнів відповідальності та проведення інженерних вишукувань для цих цілей; поширення правової інформації; транспортно-експедиційна діяльність; туристична діяльність. Крім того, за тими видами діяльності, ліцензування яких збережеться, скасовано необхідність отримання ліцензії для здійснення близько 60 складових робіт (послуг), у тому числі для виконання внутрішньореспубліканських перевезень вантажів, діяльності по найму за трудовим договором (контрактом) іноземців, які постійно проживають поза межами Республіки Білорусь, роздрібної торгівлі (за деяким винятком) та громадського харчування. Відносно окремих видів діяльності строк дії ліцензії збільшений з 5 до 10 років.

Змінено строки, пов'язані з процедурами ліцензування. Так, заяву про видачу ліцензії замість місяця буде розглядатися протягом 15 робочих днів, термін проведення оцінки (експертизи) відповідності здобувача ліцензійним вимогам і умовам складе не більше 10 робочих днів (зараз - 15 днів), на прийняття рішення про продовження терміну дії ліцензії передбачається 10 робочих днів (зараз - 15 днів), на надання інформації з реєстру ліцензій - 3 робочих дні (зараз - 5 днів).

Ліцензує орган матиме право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачеві по одному або декільком відокремленим підрозділам, відносно однієї або декількох складових вид діяльності робіт і (або) послуг та видачу ліцензії в решті частини, що не допускається в даний час.

Переглянуті підстави та наслідки анулювання та припинення дії ліцензії, що дозволить розмежувати ці процедури. При цьому у випадку, коли ліцензує орган зобов'язаний письмово повідомляти здобувача про прийняте рішення, передбачений термін для оскарження буде відраховуватися з дня отримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) такого повідомлення, а не з моменту прийняття рішення, як це визначено зараз.

Інформація про ліцензіати та виданих ліцензіях буде доступна в мережі Інтернет на офіційних сайтах ліцензують органів без справляння плати та укладання договорів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >