Навігація
Головна
 
Головна arrow Природознавство arrow ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ
Переглянути оригінал

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

Узагальнюючий показник, який представляє собою частка від ділення однієї абсолютної величини на іншу і дає числову міру співвідношення між ними, називається відносною величиною.

При цьому та величина, з якої виробляється аналітичне порівняння, іменується базою порівняння (база порівняння - це завжди знаменник дробу щодо двох абсолютних величин). Найважливішою умовою при розрахунку відносних величин є умова, що визначає необхідність забезпечення порівнянності двох і більше порівнюваних абсолютних величин, а також необхідність знаходження реального зв'язку між порівнюваними абсолютними величинами.

Відносні величини можна класифікувати в дві основні групи:

  • 1) одержувані в результаті зіставлення однойменних абсолютних величин;
  • 2) одержувані в результаті зіставлення різнойменних абсолютних величин.

Якщо абсолютні величини мають вираз у вигляді цілого або дробового числа, то відносні величини прийнято виражати або в коефіцієнтах (в тому випадку, коли база порівняння прийнята за одиницю), або у відсотках (в тому випадку, коли база порівняння прийнята за 100%).

Відносні величини показують, у скільки разів або на скільки відсотків порівнювана величина відрізняється від бази порівняння (у більшу чи меншу сторону).

Зміна досліджуваного явища, процесу або об'єкта в часі характеризують відносні величини динаміки. Ці величини називають коефіцієнтами зростання і темпами зростання. Відносна величина динаміки у вигляді коефіцієнта зростання виражена в частках, відповідно, відносна величина динаміки у вигляді темпу зростання має відсоток їх.

Як приклад відносної величини динаміки можна привести співвідношення чисельності економічно активного населення Росії за 2014 і 2013 роки. У 2013 р вона склала 75,529 млн осіб. (Цей абсолютний показник буде прийнятий за базу порівняння), в 2014 р - 75,428 млн осіб. (Цей абсолютний показник є порівнюваним). Тоді коефіцієнт зміни чисельності економічно активного населення за рік складе

Темп зміни чисельності економічно активного населення в 2014 р складе

Робимо висновок про те, що в 2014 р чисельність економічно активного населення країни скоротилася на 0,1% до аналогічного показника за 2013 р

Якщо коефіцієнт (тими) зростання перевищує одиницю або 100%, це свідчить про збільшення значення ознаки. Якщо ж значення коефіцієнта (темпу) зростання менше одиниці або 100%, це свідчить про скорочення рівня ознаки.

Поряд з відносними величинами динаміки можуть бути розраховані і відносні величини структури. Відносні величини структури дають характеристику частки окремих частин досліджуваної сукупності в усьому її обсязі. Ці величини розраховують як частка від ділення числа одиниць або обсягу ознаки частини (групи) сукупності до загальної кількості одиниць або обсягом ознаки по всій сукупності. У статистиці прийнято називати відносні величини структури питомою вагою і висловлювати в частках або відсотках.

Як приклад такої величини можна привести співвідношення показників чисельності безробітних і економічно активного населення в Росії за 2014 Чисельність економічно активного населення в 2014 р склала 75,428 млн осіб. (Цей абсолютний показник приймаємо за базу порівняння). Чисельність безробітних в цьому ж році дорівнювала 3,889 млн осіб. (Цей абсолютний показник є порівнюваним). Тоді питома вага безробітних у чисельності економічно активного населення в 2014 р складе

Рівень безробіття в 2014 р склав 5,2% (0,052 • 100%). Різниця між економічно активним і безробітним населенням дає показник зайнятості населення в економіці. Провівши відповідні розрахунки, отримуємо, що чисельність зайнятих в 2014 р становить 71,539 млн осіб. Отже, рівень зайнятості в економіці в 2014 р

Рівень зайнятості в економіці в 2014 р склав 94,8% (0,948 • 100%). Аналогічний показник можна було отримати шляхом вирахування рівня безробіття з одиниці (1 - 0,052 • 100%), оскільки чисельність зайнятих і чисельність безробітних становлять сукупність економічно активного населення, яка приймається за одиницю.

Співвідношення частин одного цілого (однієї сукупності) характеризують відносні величини координації. Відносні величини координації показують, скільки одиниць ознаки однієї групи припадає в середньому на одну, 10, 100 або 1000 од. ознаки іншої групи досліджуваної сукупності. За допомогою відносних величин координації характеризують такі співвідношення, як чисельність робітників і службовців, чисельність чоловіків і жінок, чисельність сільського і міського населення і т.п. Як приклад можна привести співвідношення чисельності безробітного і зайнятого населення в російській економіці в 2014 р .:

Отже, на кожен 1 млн чол., Зайнятих в економіці, припадало близько 54 тис. Чол. безробітних станом на 2014 р

Серед відносних величин динаміки також розраховують відносні величини планового завдання і відносні величини виконання плану (ці показники відносять до мікроекономічної статистикою або статистикою підприємств).

Відносна величина планового завдання пл з ) являє собою відношення рівня ознаки, запланованого на поточний період (У ПЛ1 ), до рівня, що склався у попередньому періоді (У 0 ):

Відносна величина виконання плану (/ С в п ) - це співвідношення рівня ознаки в поточному періоді (У]) і запланованого рівня на цей же період (У ПЛ1 ):

Відносні величини планового завдання, виконання плану дають характеристику коефіцієнта динаміки (/ С д ), відповідно, відносна величина планового завдання та відносна величина виконання плану пов'язані наступним співвідношенням:

Наприклад, якщо було заплановано збільшення виробництва продукції фірми в 2015 р в порівнянні з 2014 р на 5% плз = 1,05), а план був перевиконаний на 2% ( К в п = 1,02), то в внаслідок фактичний рівень зазначеного показника виріс на 7% а = 1,05 • 1,02 = 1,07).

Відносні величини, що відносяться до другої групи, являють собою результат зіставлення різнойменних абсолютних величин і називаються відносними величинами інтенсивності.

До таких відносних величин відносяться показники виробництва продукції на одного працівника, валового внутрішнього продукту на душу населення, вартості основних виробничих фондів на одиницю виробленої продукції та ін.

Відносні величини інтенсивності є іменованими числами, і їх найменування утворюється від назви порівнюваних величин (руб / чол., Руб / руб., Руб / м 2 , ц / га і т.д.). Вони показують, скільки одиниць порівнюваного ознаки (чисельник) припадає на одну, десять, сто одиниць ознаки, прийнятого за базу (знаменник).

Як відносної величини інтенсивності можна привести продуктивність праці (співвідношення обсягу виробництва і чисельності працівників), доходи на душу населення (співвідношення сумарного доходу в економіці до чисельності населення країни) і т.п.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук