ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. Які статистичні величини називаються абсолютними? В яких одиницях виміру вони виражаються? Наведіть приклади таких величин.
 • 2. Які статистичні величини називаються відносними? Перерахуйте види відносних величин. Наведіть приклади таких величин.
 • 3. Що таке середні величини і які умови їх застосування?
 • 4. Які види середніх величин застосовуються в статистиці? Назвіть види статечних і структурних середніх.
 • 5. Які основні властивості середньої арифметичної?
 • 6. У чому різниця між середньою арифметичною простою і зваженою? В яких випадках застосовується кожна з них?
 • 7. Чому середня арифметична інтервального ряду є приблизною середньої? Від чого залежить ступінь її наближення?
 • 8. У яких випадках застосовується середня гармонійна зважена і чим вона відрізняється від середньої арифметичної зваженої?
 • 9. Як визначаються середня геометрична та середня квадратична?
 • 10. Що таке мода і медіана? Які особливості визначення моди і медіани в дискретному і інтервальному ряду розподілу?

контрольні тести

 • 1. Узагальнюючі статистичні показники можуть бути представлені у вигляді:
  • а) тільки абсолютних величин;
  • б) середніх і відносних величин;
  • в) абсолютних, відносних і середніх величин.
 • 2. Різниця між узагальнюючими абсолютними і індивідуальними абсолютними величинами полягає в тому, що:
  • а) узагальнюючі абсолютні величини характеризують суму змін ознаки, а індивідуальні абсолютні величини - окремі зміни ознаки;
  • б) узагальнюючі абсолютні величини характеризують сумарну величину ознаки але певною статистичної сукупності, а індивідуальні абсолютні величини - розміри ознаки в окремих одиниць сукупності;
  • в) узагальнюючі абсолютні величини можуть бути представлені тільки цілим позитивним числом, а індивідуальні абсолютні величини - будь-яким іншим числом. [1]
  • б) зменшиться;
  • в) залишиться без зміни.
 • 4. Середня арифметична зважена розраховується за формулою:
 • 5. Мода в даній статистичної сукупності: 2; 3; 3; 2; 4; 4; 6; 6; 6; 7; 9; 9, дорівнює:
  • а) 7;
  • б) 2;

у 3;

 • г) б;
 • д) 9.
 • 6. Медіана розраховується за формулою:
 • 9. Мода - це:
  • а) значення варьирующего ознаки, характерне для рангового ряду;
  • б) варіанти, що характеризує розкид одиниць в сукупності;
  • в) значення ознаки, найбільш часто зустрічається серед аналізованої статистичної сукупності;
  • г) варіанти, найбільш рідко зустрічається серед аналізованої статистичної сукупності.
 • 10. Середня гармонійна застосовується в разі, коли відсутні дані:
  • а) про частотах окремих варіант сукупності (/)?), але є дані про величину твори (/) Х,);
  • б) про частотах окремих варіант сукупності (/)), але є дані про значення середньої арифметичної;
  • в) про величину твори (/ У Х,), але є дані про значення середньої арифметичної зваженої.

практичні завдання

Завдання 1. У таблиці наведені дані про чисельність робітників але цехах підприємства і нарахованої середньої заробітної плати в місяць.

номер

цеху

за січень

за квітень

чисельність,

чол.

середня нарахована заробітна плата за міс., руб.

чисельність,

чол.

середня нарахована заробітна плата за міс., руб.

1

140

6780

6800

918000

2

200

6800

6790

1425900

3

260

6665

6670

1667500

Розрахуйте середню нараховану заробітну плату в місяць по всьому підприємству і визначте зміни в середньої нарахованої заробітної плати в квітні в порівнянні з січнем. Який вид відносної величини використовувався для вирішення цього завдання?

Завдання 2. Є дані про випуск продукції фірми за рік. Визначте рівень виконання плану в середньому по фірмі.

номер

підприємства / фірми

Випуск продукції за планом, млн руб.

Рівень виконання плану, %

1

10,0

103,5

2

24,0

98,0

3

42,5

106,0

Завдання 3. Середньорічна чисельність зайнятих в економіці Російської Федерації за формами власності представлена в наступній таблиці. Розрахуйте відносні величини динаміки, структури, координації. Результати розрахунку уявіть в таблиці.

показник

2013 р

2014 р

Всього в економіці, млн чол.

142,8

143,7

У тому числі за формами власності:

державна

65,5

66,0

приватна

77,3

77,7

 • [1] Якщо частоти всіх варіант дискретного ряду розподілу помножити на одной той же число, середня арифметична при цьому: а) збільшиться;
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >