Навігація
Головна
 
Головна arrow Природознавство arrow ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ
Переглянути оригінал

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

В результаті вивчення глави студенти повинні:

 • знати, сутність вибіркового методу і види вибірок, що використовуються при проведенні статистичних досліджень;
 • вміти : визначати оптимальну чисельність вибірки для проведення статистичного дослідження і вирішення практичних завдань;
 • володіти : методами розрахунку середньої помилки вибірки, граничної помилки репрезентативності вибірки, відбору одиниць з генеральної сукупності.

Сутність вибіркового методу

Проведення економічних досліджень і статистичних спостережень - це трудомісткі і дуже витратні (з фінансової точки зору, а також з точки зору часу) процеси. Тому на практиці прийнято використовувати не тільки суцільні, а й вибіркові методи дослідження. Вибіркові методи є одними з найбільш поширених методів неенлошного спостереження. В рамках проведення вибіркового спостереження, так само як і будь-якого іншого несплошного спостереження, зазвичай обстежують не всі одиниці статистичної сукупності, а тільки деяку їх частину (зазвичай від 5 до 10%, рідше вибірку формують на основі 15-20% од. Статистичної сукупності), які були відібрані на основі будь-яких принципів, критеріїв, регламентів. У порівнянні з іншими методами неенлошного спостереження основною перевагою вибіркового спостереження можна вважати те, що отримані результати цього спостереження дозволяють визначити параметри щодо всієї статистичної сукупності: відбирається частина одиниць статистичної сукупності формують за допомогою випадкового огляду, а це забезпечує високу ймовірність попадання у вибірку будь-якої одиниці даної статистичної сукупності.

Що підлягає вивченню статистичну сукупність (з якої відбирають для вибіркового спостереження частина одиниць) називають генеральною сукупністю. Відповідно, частина одиниць, які раніше відібрали з генеральної сукупності для проведення несплошного спостереження, називається вибірковою сукупністю (на практиці прийнято використовувати для цього термін «вибірка»).

Зрозуміло, що генеральна і вибіркова сукупність розрізняються за своїми характеристиками, а отже, їх характеристики мають ті чи інші розбіжності. Ці розбіжності називають помилкою вибірки, яка складається з помилки або помилок реєстрації і помилки або помилок репрезентативності.

Для будь-якого статистичного спостереження властиві помилки реєстрації. Поява цих помилок може бути пов'язано з декількома основними причинами: недосконалість інструментарію та приладів для вимірювання, недостатня кваліфікація спостерігачів, неточності і недбалості в проведенні підрахунків тощо. При цьому помилки реєстрації розрізняються за своїм характером, наприклад ці помилки можуть бути випадковими, тобто . носити ненавмисний характер, або невипадковими, тобто систематичними та носити тенденційний характер.

За своєю природою випадкові помилки, як правило, різноспрямовані, а отже, вони можуть врівноважувати один одного, не спотворюючи при цьому отриманих результатів в рамках проведеного вибіркового спостереження. Навпаки, помилки, які є систематичними, можуть не тільки істотно спотворити отримані результати дослідження, а й трансформувати формулюються рекомендації, що зробить негативний вплив на рішення, що приймаються, в основі яких лежать викривлені результати статистичного спостереження. Надалі це може привести до хаотичного розвитку соціально-економічних процесів і в цілому дестабілізувати ситуацію. З метою уникнення систематичних, тенденційних помилок необхідно вибудовувати проведення статистичного спостереження в суворій відповідності до встановлених правил.

Помилки репрезентативності характерні тільки для вибіркових спостережень. Поява помилок репрезентативності можна пояснити тим, що формується вибіркова сукупність не чути все характеристики і всі параметри генеральної сукупності. Наприклад, на появу помилок репрезентативності може вплинути ступінь варіації ознаки (або ознак), чисельність вибірки також може привести до появи помилок (чим менше вибірка, тим вище ймовірність появи помилки). Крім цього, помилки репрезентативності залежать від прийнятого рівня достовірності в проведеному дослідженні і одержуваних результатах.

Основний зміст статистичної методології вибіркового методу полягає в системі правил, що регламентують відбір одиниць з статистичної сукупності, способів визначення помилок репрезентативності і екстраполірованія (розподілу) характеристик вибіркової сукупності на генеральну сукупність.

В рамках вибіркового методу в проведених економічних дослідженнях прийнято використовувати два види узагальнюючих показників:

 • 1) показник відносної величини альтернативної ознаки;
 • 2) показник середньої величини кількісної ознаки.

На основі показника відносної величини альтернативної ознаки зазвичай дають характеристику питомої ваги одиниць статистичної сукупності, що відрізняються від всіх інших одиниць сукупності тільки за рахунок наявності досліджуваного ознаки (наприклад, питома вага бракованих виробів у виробничій партії, питома вага продукції / -го виду продукції в номенклатурі і т.п.). На основі показника середньої величини кількісної ознаки дають характеристику варьирующего ознаки але окремим одиницям сукупності: наприклад, середній рівень заробітної плати, середній рівень продуктивності праці співробітників підприємства і т.п.

Прийнято наступні умовні позначення.

Генеральна сукупність:

 • • обсяг генеральної сукупності - N;
 • • частка одиниць, які мають досліджуваним ознакою, називається генеральною часткою - р
 • • середня величина досліджуваного ознаки - X.

Вибіркова сукупність:

 • • обсяг вибіркової сукупності - п
 • • частка одиниць, які мають досліджуваним ознакою, називається вибіркової часткою або частості - w
 • • середня величина досліджуваного ознаки - X.

Частка вибірки ( К до ) являє собою відношення числа одиниць вибіркової сукупності п до чисельності одиниць генеральної сукупності N:

приклад 6.1

Є партія товарної продукції 5000 од., Якщо використовують 10% -ну вибірку, то відповідно чисельність вибірки в даному випадку складе 500 сд. Якщо вибіркова сукупність формується на основі 20% -ної вибірки, тоді чисельність вибірки становитиме 1000 сд.

Основним завданням вибіркового обстеження є завдання отримання ^ достовірного судження про показники в генеральної сукупності і X) на основі характеристик вибіркової сукупності (w, X).

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук