ВСТУП

Перед працівниками автомобільної промисловості та автомобільного транспорту постійно стоять завдання вдосконалення конструкцій транспортних засобів, підвищення їх продуктивності, зниження експлуатаційних витрат і підвищення безпеки. В результаті інтенсивного вдосконалення конструкції автомобілів, більш частого оновлення моделей, що випускаються, додання їм високих споживчих якостей, що відповідають сучасним вимогам, постійно виникає необхідність підвищення рівня підготовки фахівців з автомобільним спеціальностями.

Випускник автомобільної спеціальності повинен вміти оцінювати якість автомобілів на основі аналізу їх конструкції і показників різних властивостей. Такі знання дозволять майбутньому фахівцю успішно справлятися зі своїми завданнями на різних рівнях, пов'язаних з експлуатацією автомобільного транспорту.

Відповідно до програми і обсягом курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» висвітлюються лише основи цієї науки в її сучасному розвитку, з урахуванням передового досвіду в підвищенні продуктивності, економічності і безпеки руху автомобілів. В даному курсі вивчаються критерії, вимірювачі, показники і нормативи, що дозволяють оцінювати експлуатаційні властивості, аналізуються потенційні властивості автомобілів, що визначають його окремі експлуатаційні властивості, оцінюється вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на експлуатаційні властивості автомобіля. У розділі дисципліни «Автомобілі», названому «Експлуатаційні властивості», будуть розглядатися деякі питання оцінки якості автомобілів.

Згідно ГОСТ 15467-70 під якістю продукції (вироби) слід розуміти сукупність властивостей, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. До таких властивостей відносяться функціональні, технологічні, економічні, естетичні, ергономічні, безпеки, надійності, уніфікації і т. П., За якими в цілому і визначають споживчі якості виробу.

Під властивостями розуміються кількісні або якісні характеристики об'єктів (виробів), властиві їм і проявляються в певних умовах.

Оскільки автотранспортні засоби (АТС) призначені для перевезення вантажів, пасажирів або спеціального обладнання, встановленого на них, то для оцінки їх якості найбільш вживаними є наступні властивості: економічні, надійності, безпеки, функціональні і технологічні. Хоча і інші властивості (ергономічні, естетичні, уніфікації і т. П.) Мають важливе значення, але вони зазвичай використовуються в другу чергу.

Економічні властивості АТС характеризують величини витрат, необхідних для його створення і функціонування. Властивості надійності АТС - це здатність зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують можливість виконувати необхідні функції (перевезення вантажів або пасажирів) в заданих режимах і умовах. Технологічні властивості характеризують, перш за все, пристосованість АТС до серійного виробництва, технічного обслуговування і ремонту. Функціональні властивості оцінюють можливість і якість АТС виконувати свої функції з перевезення вантажів, пасажирів або спеціального обладнання. Стосовно до автомобільного транспорту функціональні властивості прийнято називати експлуатаційними.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >