Унітарні підприємства

Відповідно до частини першої п. 1 ст. 113 Цивільного кодексу Республіки Білорусь унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на майно, закріплене за ним власником. Майно унітарного підприємства належить йому на праві господарського відання або на праві оперативного управління, є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками унітарного підприємства.

Згідно з частиною третьою п. 1 ст. 113 Цивільного кодексу Республіки Білорусь у формі унітарних підприємств можуть бути створені державні (республіканські або комунальні) унітарні підприємства або приватні унітарні підприємства.

Принциповою відмінністю унітарних підприємств від інших комерційних організацій є відсутність права власності на закріплене за ними власником майно: їх майно перебуває у власності засновника і належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління (вторинне речове право).

Унітарні підприємства можуть користуватися та розпоряджатися майном, яким вони наділені, або на правах господарського відання, або на правах оперативного управління (казенні унітарні підприємства) з більш вузьким обсягом прав.

Установчим документом унітарного підприємства є його статут.

Відповідно до п. 4 ст. 113 ГК органом унітарного підприємства є керівник, який призначається власником майна або уповноваженим власником органом і йому підзвітний.

Виробничий кооператив

Виробничим кооперативом є комерційна організація, що об'єднує громадян, які не є підприємцями. При цьому учасники кооперативу зобов'язані внести майновий внесок, брати особисту трудову участь у його діяльності, нести додаткову відповідальність за його зобов'язаннями в рівних частках, якщо інше не передбачено в статуті, в межах, встановлених статутом, але не менше величини отриманого річного доходу в кооперативі.

Цивільний кодекс Республіки Білорусь встановив мінімальну кількість членів кооперативу (не менше трьох).

На відміну від господарських товариств в кооперативі розмір паю не впливає ні на кількість голосів в управлінні, ні на розмір одержуваного доходу. Кожен член кооперативу має один голос, а прибуток між ними розподіляється відповідно до трудового участю, якщо інше не передбачено статутом кооперативу.

Згідно з п. 1 ст. 108 ГК установчим документом виробничого кооперативу є статут. Крім відомостей, зазначених у п. 2 ст. 48 ЦК, статут виробничого кооперативу повинен обов'язково містити відомості, перелічені в п. 2 ст. 108.

Вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію виробничого кооперативу в добровільному порядку належить до компетенції (виключної) його загальних зборів. Крім того, кооператив може бути реорганізований і ліквідований примусово (за рішенням суду та антимонопольного органу в частині реорганізації).

Виробничий кооператив може бути перетворений за одноголосним рішенням її членів у господарське товариство або суспільство, а також в унітарне підприємство.

Члени виробничого кооперативу мають право: на однакове участь в управлінні (один голос у кожного незалежно від розміру паю); отримання частини прибутку; отримання частини майна, що залишилося після ліквідації кооперативу (відповідно до трудового участю, якщо інший порядок не передбачений статутом); передачу паю або його частини іншим особам; вихід із кооперативу з отриманням паю. Разом з тим, як видається, член кооперативу має ще й право на роботу в ньому (хоча, з іншого боку, особисту трудову участь є і обов'язком члена кооперативу).

До обов'язків членів виробничих кооперативів слід віднести: внесення вступних пайових та інших внесків; участь особистою працею в діяльності кооперативу і відповідно дотримання трудової і виробничої дисципліни; нерозголошення комерційної таємниці; субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями; інші обов'язки, передбачені законодавством або статутом.

Член кооперативу вправі передати свій пай або його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не передбачено законодавством та статутом. Однак передача паю третім особам допускається лише за згодою кооперативу.

Майно виробничого кооперативу є його власністю, а поділ його на паї членів означає лише існування зобов'язальних відносин (прав вимоги), але не часткової власності. Розмір паю на відміну, наприклад, від господарських товариств, як правило, не залежить від пайового та інших внесків. Він визначається згідно зі статутом і може залежати від трудової участі, члени кооперативу можуть визначити для всіх рівну частку і т.д.

Таким чином, виробничий кооператив є досить специфічною організаційно-правовою формою здійснення підприємницької діяльності і передбачає особисту трудову участь його учасників.

Селянсько-фермерське господарство

Селянським (фермерським) господарством визнається комерційна організація, створена одним громадянином (членами однієї сім'ї), які зробили (внесшими) майнові вклади, для здійснення підприємницької діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції, а також з її переробки, зберігання, транспортування та реалізації, заснованої на його ( їх) особистій трудовій участі та використанні земельної ділянки, наданої для цих цілей відповідно до законодавства про охорону і використання земель.

Селянське (фермерське) господарство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Члени селянського (фермерського) господарства не відповідають за зобов'язаннями селянського (фермерського) господарства, а селянське (фермерське) господарство не відповідає за зобов'язаннями членів селянського (фермерського) господарства, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Майно селянського (фермерського) господарства належить йому на праві власності. До складу майна селянського (фермерського) господарства входить майно, передане в якості внеску до статутного фонду селянського (фермерського) господарства його засновники (членами), а також майно, вироблене і придбане селянським (фермерським) господарством в процесі його діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >