ПОКАЗНИКИ, ВИМІРЮВАЧІ І НОРМАТИВИ ГАЛЬМІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ

Оціночними показниками ефективності робочої і запасний гальмівних систем при випробуваннях в дорожніх умовах є: мінімальний гальмівний шлях 5 Т - відстань, яку проходить автомобілем від початку гальмування (моменту натискання на гальмову педаль) до зупинки; усталене уповільнення j С1 , відповідне руху автомобіля при постійному зусиллі впливу на гальмівну педаль в умовах, обумовлених ГОСТ; час спрацьовування гальмівного приводу / - час від початку гальмування до досягнення j,

При стендових випробуваннях оціночними показниками ефективності робочої і запасний гальмівних систем по ГОСТ 51709-2001 є питома гальмівна сила у т і відносна різниця гальмівних сил коліс осі.

Оцінним показником гальмівної системи при випробуваннях в дорожніх умовах є ухил дороги, на якому утримується АТС нерухомим, при стендових випробуваннях - питома гальмівна сила у.

Вимоги до гальмівних систем і методи перевірки їх ефективності для АТС, що знаходяться в експлуатації і призначених для руху по автомобільних дорогах Росії, викладені в ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортні засоби. Вимоги безпеки до технічного стану. Методи перевірки »(введений 01. 01. 2002).

Даним стандартом передбачається два види перевірки ефективності гальмівних систем АТС: в дорожніх умовах і в стендових.

Робоча гальмівна система АТС повинна забезпечувати виконання нормативів ефективності гальмування при перевірці в дорожніх умовах згідно табл. 1 (початкова швидкість - 40 км / ч), а при перевірці на стенді - табл. 2. Маса АТС при перевірках не повинна перевищувати дозволеною максимальною.

Таблиця I

Нормативи ефективності гальмування АТС робочою гальмівною системою при перевірках в дорожніх умовах

АТС

Категорія

АТС

Зусилля на органі управління

не більше

гальмівний

шлях S + м,

не більше

стале

уповільнення

jycr М / С '

не менше

Час спрацювання гальмівної системи / ср , не більше

Пасажирські та вантажопасажирські автомобілі

М,

490

15,8

5,2

0,6

м 2 м 3

686

17,7

4,5

0,8 (1,0)

Легкові з причепом

м,

490

15,8

5,2

0,6

Вантажні з причепом

n, n 2 n }

686

17,7

4,5

0,8 (1,0)

Таблиця 2

Нормативи ефективності гальмування АТС запасний гальмівною системою при перевірках в дорожніх умовах

АТС

Категорія

АТС

Зусилля на органі управління

Л, н,

не більше

Гальмівний шлях ? г , м не більше

стале

уповільнення j м / с, не менше

Час спрацювання гальмівної системи / с , не більше

Пасажирські та вантажопасажирські

м ,,

м 2 , м 3

490 (392 [1] ) 686 (589 [1] )

 • 25,3
 • 30,6
 • 2,9
 • 2,5
 • 0,6
 • 0,8 (1,0 [3] )

Легкові з причепом

м,

490 (392 [1] )

25,3

2,9

0,6

вантажні

n ,, n 2 ,

N3 "

686 (589 [1] )

33,8

2,2

0,8 (1,0 [3] )

Вантажні з причепом

N..N [1]

N3

686 (589 [1] )

35,0

2,2

0,9 (1,3 [3] )

11ри перевірках на стендах допускається відносна різниця гальмівних сил коліс осі (у відсотках від максимального значення) для осей АТС з дисковими колісними гальмівними механізмами нс більше 20 % і для осей з барабанними колісними гальмівними механізмами нс більше 25%. Для АТС категорій М до закінчення періоду підробітки допускається застосування нормативів, встановлених виробником в експлуатаційній документації.

Робоча гальмівна система автопоїздів з пневматичним гальмівним приводом в режимі аварійного (автоматичного) гальмування повинна бути працездатна.

Гальмівна система вважається працездатною в тому випадку, якщо при приведенні її в дію досягається:

 • • для АТС з технічно допустимою максимальною масою:
 • • значення питомої гальмівної сили не менше 0,16;
 • • нерухомий стан АТС на опорній поверхні з ухилом (16 ± 1)%;
 • • для АТС в спорядженому стані:
 • • розрахункова питома гальмівна сила, рівна меншому з двох значень: 0,15 відносини технічно допустимої максимальної маси до маси АТС при перевірці або 0,6 стосунки спорядженої маси, що припадає на вісь (осі), на яку впливає гальмівна система, до спорядженої масі ;
 • • нерухомий стан АТС на поверхні з ухилом
 • (23 ± 1)% для АТС категорій і (31 ± 1)% для категорій

A, -N 3 . Зусилля, що прикладається до органу управління гальмівної системи для приведення її в дію, нс має перевищувати більш 392 Н для АТС категорії М, і 588 Н - для інших категорій АТС.

Допоміжна гальмівна система, за винятком моторного сповільнювача, при перевірках в дорожніх умовах в діапазоні швидкостей 25-35 км / ч повинна забезпечувати усталене уповільнення не менше 0,5 м / с 2 для АТС дозволеної максимальної маси і 0,8 м / с 2 - для АТС в спорядженому стані з урахуванням маси водія.

Запасна гальмівна система, забезпечена незалежним від інших гальмівних систем органом управління, повинна забезпечувати відповідність нормативам показників ефективності гальмування АТС в дорожніх умовах згідно табл. 3, або на стендах згідно табл. 4. Початкова швидкість гальмування при перевірках в дорожніх умовах - 40 км / ч.

Стандартом допускається падіння тиску повітря в пневматичному або пнсвмогідравліческом гальмівному приводі при непрацюючому двигуні нс більш ніж на 0,05 МПа від значення нижньої межі регулювання регулятором тиску протягом: 30 хв - при вимкненому положенні органу управління гальмівної системи; 15 хв - після повного приведення в дію органу управління гальмівної системи. Витоку стисненого повітря з колісних гальмівних камер не допускається.

Таблиця 3

Нормативи ефективності гальмування АТС робочою гальмівною системою при перевірках на стендах

АТС

Категорія

АТС

Зусилля на органі управління Р п , Н, не більше

Упельная гальмівна сила у г не менше нiж

Пасажирські та вантажопасажирські автомобілі

М |

м 2 , м 3

 • 490
 • 686
 • 0,53
 • 0,46

Вантажні автомобілі

N .. N ,, N,

686

0,46

Таблиця 4

Нормативи ефективності гальмування АТС запасний гальмівною системою при перевірках на стендах

АТС

Категорія

АТС

Зусилля на органі управління Р п , Н,

Питома гальмівна сила

не більше

не менше

Пасажирські та вантажо

м,

490 (392 *)

0,26

пасажирські автомобілі

м 2 , м 3

686 (589 *)

0,23

Вантажні автомобілі

n ,, n 2 , n 3

686 (589 *)

0,23

Для АТС з двигуном тиск на контрольних висновках ресиверів пневмопривода при працюючому двигуні допускається в межах, встановлених виробником в експлуатаційній документації.

Наявність видимих місць перетирання, корозії, механічних пошкоджень, перегинів або порушення герметичності трубопроводів або з'єднань в гальмівному приводі, підтікання гальмової рідини, деталей в гальмівному приводі з тріщинами і залишкової деформацією не допускається. Система сигналізації і контролю гальмівних систем, манометри пневмо- і пневмогідравлічного гальмового приводу, пристрої фіксації органу управління гальмівної системи повинні бути працездатні. Розташування та довжина гнучких гальмівних шлангів повинні забезпечувати герметичність з'єднань з урахуванням максимальних деформацій пружних елементів підвіски і кутів повороту коліс АТС. Набухання шлангів під тиском, тріщини і наявність видимих місць перетирання не допускаються. Розташування та довжина сполучних шлангів пневмопривода гальм автопоїздів повинні виключати їх пошкодження при взаємних переміщеннях тягача і причіпної ланки.

Тиск на контрольному виведення регулятора гальмівних сил в складі гальмівного пневмопривода в положенні дозволеної максимальної маси і спорядженого стану АТС або зусилля натягу вільного кінця пружини регулятора, забезпеченого важеля зв'язком із заднім мостом, в складі гальмівного гідроприводу має відповідати значенням, вказаним у встановленій на АТС табличці виробника або експлуатаційної документації.

АТС, обладнані АБС, при гальмуваннях в спорядженому стані (з урахуванням маси водія) з початковою швидкістю не менше 40 км / год повинні рухатися в межах коридору руху без видимих слідів відведення і занесення, а їх колеса не повинні залишати слідів юза на дорожньому покритті до моменту відключення АБС при досягненні швидкості руху, відповідної порогу відключення АБС (не більше 15 км / ч). Функціонування сигналізаторів АБС має відповідати її справного стану.

Показниками ефективності робочої і запасний гальмівних систем при стендових випробуваннях є значення загальної питомої гальмівної сили. Стендові випробування проводяться шляхом гальмування АТС робочою гальмівною системою з силою на органі управління, значення якого не повинно перевищувати зазначеного в табл. 3 і 4. Там же наведені і нормативні значення питомої гальмівної сили.

Загальна питома гальмівна сила у т - відношення суми гальмівних сил на колесах АТС до його ваги.

де? Р. г - сума максимальних гальмівних сил на колесах АТС, Н; М - фактична маса перевіряється АТС, кг; g - прискорення вільного падіння, м / с ".

Крім показників ефективності для робочої гальмівної системи при випробуваннях визначаються показники стійкості АТС при гальмуванні. Оцінним показником стійкості АТС при гальмуванні в процесі дорожніх випробувань є його лінійне відхилення. У дорожніх умовах при гальмуванні робочою гальмівною системою з початковою швидкістю гальмування 40 км / год АТС не повинно жодної своєї частиною виходити з нормативного коридору руху шириною 3 м. Показником стійкості при гальмуванні при стендових випробуваннях є відносна різниця гальмівних сил коліс однієї осі (у відсотках від найбільшого значення) (за абсолютною величи- ні) - F = / [(Р т ін - Р тл ) / Р т miX] / 100%.

Оціночними показниками ефективності гальмівної системи є величина ухилу в%, на якому утримується автомобіль (час не обмежений), і значення загальної питомої гальмівної сили на колесах. Нормативні значення наведені раніше.

В експлуатації гальмівні властивості визначаються ГОСТом 51709-2001 і Правилами дорожнього руху. Згідно з цими правилами, при гальмуванні автомобіля з початковою швидкістю 30 км / год (8,34 м / с) на сухий горизонтальній дорозі з твердим покриттям (пор х = 0,6) гальмівний шлях не повинен перевищувати, а максимальне уповільнення бути меншим величин, зазначених в таблиці 5.

Таблиця 5

Тип транспортного засобу

Гальмівний шлях S T м, не більше

Максимальне уповільнення Уз, м / с 2 , не менше нiж

Легкові автомобілі

7,2

5,8

Вантажні автомобілі з максимальною вагою до 8 т і автобуси з довжиною до 7,5 м

9,5

5,0

Вантажні автомобілі з максимальною вагою понад 8 т і автобуси з довжиною більше 7,5 м

11,0

4,2

 • [1] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [2] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [3] Для АТС, виготовлених до 01.01.1981 р, 20%.
 • [4] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [5] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [6] Для АТС, виготовлених до 01.01.1981 р, 20%.
 • [7] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [8] Для АТС з ручним керуванням запасний гальмівною системою.
 • [9] Для АТС, виготовлених до 01.01.1981 р, 20%.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >