СПІЛЬНА РОБОТА ДВИГУНА З ГІДРОПЕРЕДАЧА

Момент Л / ,,, необхідний для обертання насоса, визначається за формулою

Момент ЛГ Т , що розвивається турбіною:

де D - активний діаметр гідротрансформатора, т. е. максимальний габаритний розмір робочої порожнини гідротрансформатора, м; р ж - щільність робочої рідини, кг / м 3 ; оо н - кутова швидкість насоса, рад / с; ю т - кутова швидкість турбіни, рад / с; А. ,, - коефіцієнт крутного моменту насоса; Aj. - коефіцієнт крутного моменту турбіни.

Коефіцієнт А | ( у одних гидротрансформаторов є постійною величиною, яка тільки від конструктивних параметрів гідротрансформатора, а у інших - змінюється зі зміною передавального відношення /. В першому випадку (А н = const) гідротрансформатор називається непрозорим, а в другому (А ^! = J (i)) - прозорим.

Коефіцієнт А н різних прозорих гидротрансформаторов но-різному залежить від j. Оцінка залежності коефіцієнта від ( | т виробляється але ступеня прозорості П:

де А ([тах - коефіцієнт крутного моменту при / = 0; Пекло - коефіцієнт крутного моменту при до = 1.

Зазвичай прозорими прийнято називати гідротрансформатори, у яких П> 1,5. Гідротрансформатори з малим ступенем прозорості зазвичай умовно відносять до непрозорих.

Графік, на якому нанесені криві залежності від оборотів крутного моменту двигуна й крутного моменту, необхідного для обертання насоса, називають навантажувальної характеристикою системи двигун-гідротрансформатор.

Для непрозорого гідротрансформатора на цьому графіку (рис. 31, а) залежність М і = ./(со) виражається однією параболою другого ступеня

Навантажувальна характеристика системи двигун-гідротрансформатор

Мал. 31. Навантажувальна характеристика системи двигун-гідротрансформатор

Залежність М е = flw e ) наноситься як для повної подачі палива, так і для часткових навантажень. Для визначення тягових властивостей автомобіля досить однієї кривої залежності M e = j {СОД при повній подачі палива (для бензинових двигунів - при повному відкритті дросельної заслінки).

Для прозорого гідротрансформатора залежність А / н = У (зі) представлена пучком парабол другого ступеня, кожна з яких відповідає певному передавальному відношенню (рис. 31, б). Найбільш крута парабола відповідає / = 0 (початок руху автомобіля). Чим більше передавальне відношення, тим більш пологою параболою характеризується залежність М н = / (зі е ).

За навантажувальної характеристиці можна визначити параметри спільної роботи двигуна і гідротрансформатора, а саме, кутову швидкість е (обороти л) і крутний момент Л /, при яких можлива така спільна робота.

Для непрозорого гідротрансформатора спільна робота при незмінній подачі палива можлива тільки при одній певній кутової швидкості, незмінною при зміні передавального відносини. Цією кутової швидкості відповідає і строго певна величина крутного моменту. Для прозорого гідротрансформатора кутові швидкості, при яких відбувається спільна робота двигуна з гидротрансформатором, що не однакові при різних передавальних відносинах. Різними будуть і відповідні значення крутного моменту.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >