ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПАРАМЕТРИ

Знаючи величину тягової сили за будь-якої швидкості руху, можна за тими ж формулами, що і для автомобіля з механічною трансмісією, знайти для кожної швидкості руху величину динамічного фактора і побудувати динамічну характеристику (рис. 33). Якщо автомобіль має гідромеханічну передачу, то динамічна характеристика має стільки кривих, скільки передач в механічній коробці передач.

Для визначення коефіцієнта обертових мас б вр , що входить в формулу, можна використовувати рівність, виведене для механічної трансмісії, оскільки при наявності гидропередачи немає жорсткого зв'язку між провідними колесами і обертовими деталями, пов'язаними з двигуном (обертові деталі двигуна, маховик, насосне колесо). Тому кутове прискорення цих деталей не пропорційно прискоренню j автомобіля. Для визначення 5 вр потрібно так само, як це було зроблено для автомобіля з механічною трансмісією, скласти рівняння руху автомобіля.

Повторюючи перетворення, знайдемо, що б ін при гідромеханічної передачі визначається формулою

де / н - момент інерції насосного колеса і всіх жорстко пов'язаних з ним деталей, Н • м * з 2 ; / Т - момент інерції турбінного колеса і приведених до нього обертаються деталей, располо- дені між турбіною і провідними колесами, Н • м • з 2 ; / - передавальне число механізмів трансмісії, розташованих між турбіною і провідними колесами; н - ККД механізмів трансмісії, розташованих між турбіною і провідними колесами; До і. - коефіцієнт трансформації гідротрансформатора; зі н - кутова швидкість насоса, рад / с; а> т - кутова швидкість турбіни, рад / с; М л - маса автомобіля, кг.

Ставлення ^ 0) | 1 залежить як від прискорення автомобіля, так і т

від ступеня прозорості гідротрансформатора. Чим більше ступінь прозорості, гем більше при однаковій j це відношення.

У непрозорого гідротрансформатора при зміні кутової швидкості з т турбіни кутова швидкість зі н насоса залишається

незмінною. Тому ^ ° н = 0, і, отже, перший член ,

чисельника у формулі (113) дорівнює нулю.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >