ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ З УРАХУВАННЯМ НЕНОДРЕССОРЕННИХ МАС

Для вивчення спільних коливань підресорених і не- підресорених мас розглянемо випадок, коли а Г | 6 п = р 2 . У цьому випадку, як зазначалося вище, коливання передньої і задньої частин автомобіля можуть розглядатися незалежно один від одного. Коливальна система в цьому випадку може бути представлена, як показано на рис. 61.

Тут М. - маса підресорених частин, яка припадає на передню (/ = 1) або задню (/ = 2) підвіски; m j - маса передніх (/ = 1) або задніх (/ '= 2) непідресорених частин.

Рівняння руху підресореною маси

Рівняння руху непідресореної маси

де z. - переміщення підресореною маси; - переміщення непідресореної маси; С. - жорсткість обох пружних елементів підвіски.

Для передньої частини автомобіля С = 1, для задньої i = 2. Рівняння (201) і (202) можуть бути представлені в такому вигляді:

Коливання з урахуванням безпружинних мас

Мал. 61. Коливання з урахуванням безпружинних мас

Здес! - парціальна частота коливань підресореною маси (частота коливань підресореною маси при закріпленої нсподрсссорснной масі) - рис. 62, а;

- парціальна частота коливань неподрес-

Сорен маси (частота коливань непідресореної маси iron закоепленной підресореною масі) - рис. 62, б;

- частота коливань непідресореної маси при

нерухомою підресореною масі С. = 0 (рис. 62, в).

Рівняння (214) і (215) є пов'язаними, оскільки в кожне з них входить і z. і 4, - Це показує, що коливання підресорених мас взаємопов'язані з коливаннями неподрес- Сорен мас. Систему двох рівнянь другого порядку (214) і (215) можна замінити одним рівнянням четвертого порядку, яке має характеристичне рівняння четвертого ступеня (біквадратне):

Коріння цього рівняння є частотами пов'язаних коливань коливальної системи, показаної на рис. 61. Вирішуючи ха-

Мал. 63

рактсрістіческое рівняння, отримаємо дві частоти (два інших кореня є уявними).

низька частота

Отже, двовісний автомобіль має чотири власні частоти - дві низькі (П, і Q 7 ) і дві високі (С1 до] і? 2 A2 ). Підрахунки показують, що низькі частоти близькі до парціальним частотам о) () коливань підресорених мас, а високі - до парціальним частотам з А . коливань безпружинних мас. Взаємний зв'язок коливань підресорених і безпружинних мас зменшує низькі і збільшує високі частоти.

У багатьох випадках взаємним впливом підресорених і безпружинних мас можна знехтувати, вважаючи, що? 2 ~ зі 0 і ~ зі * Основний вплив на ступінь відхилення частоти Q від зі 0 надає співвідношення між жорсткістю шин і ресор. Якщо С ш > ЮСр, то помилка від заміни частоти Q частотою зі 0 не перевищує 5%. При С ш «З р низька частота власних коливань з 0 приблизно збільшується на 30%.

Ступінь відхилення ? 1 до від зі А , залежить як від співвідношення С ш и С р , гак і від співвідношення між підресореною і неподрес- Сорен масою. Якщо С ш > 2С р і М п > 4 / і, то помилка від заміни частоти Q. k частотою зі ^ не перевищує 1%. У сучасних автомобілів з хорошою підвіскою власні частоти мають таке значення.

Низька частота Q ,: у легкових автомобілів 0,8 ... 1,2 Гц (50 ... 75 кол. / Хв); у вантажних автомобілів 1,2 ... 1,5 Гц (75 ... 90 кол. / хв).

Висока частота Ц ,: у легкових автомобілів 8 ... 12 Гц (500 ... 720 кол. / Хв); у вантажних автомобілів 6,5 ... 9 Гц (400 ... 550 кол. / хв).

Висновки цього параграфа придатні і для випадку, коли а п Ь п Ф p v ?, Але різниця p v 2 - a n b n не перевищує ± 20%.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >