ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)

 • 6.1. Поняття та ознаки економічної неспроможності (банкрутства).
 • 6.2. Підстава подачі заяви про визнання боржника економічно неспроможним (банкрутом).
 • 6.3. Правове становище учасників провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство).
 • 6.4. Досудове оздоровлення.
 • 6.5. Захисний період.
 • 6.6. Конкурсне виробництво.
 • 6.7. Мирова угода.
 • 6.8. Спрощені процедури банкрутства.

Поняття та ознаки економічної неспроможності (банкрутства)

Поняття економічної неспроможності (банкрутства) міститься в Законі Республіки Білорусь "Про економічну неспроможність (банкрутство)". До прийняття Указу Президента Республіки Білорусь "Про деякі питання економічної неспроможності (банкрутства)" №508 поняття "економічна неспроможність" і "банкрутство" характеризувалися як одне поняття, але Указ розділив їх. Таким чином:

 • - Банкрутство - неплатоспроможність, що має або приобретающая стійкий характер, визнана рішенням господарського суду про банкрутство з ліквідацією боржника - юридичної особи, припиненням діяльності боржника - індивідуального підприємця (рішення про відкриття ліквідаційного виробництва);
 • - Економічна неспроможність - неплатоспроможність. має або приобретающая стійкий характер, визнана рішенням господарського суду про економічну неспроможність із санацією боржника (рішення про санацію).

Для визначення ознак економічної неспроможності закон використовує критерій неплатоспроможності, під якою розуміється нездатність задовольнити вимоги кредитора за грошовими зобов'язаннями. Сутність неплатоспроможності полягає в невиконанні обов'язку незалежно від наявності або відсутності майна, а також його вартості.

Закон не конкретизує поняття "стійкий характер". Система ознак для визнання суб'єкта підприємницької діяльності неплатоспроможним встановлена правилами з аналізу фінансового стану і платоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності. Відповідно до правил проводиться аналіз фінансового стану суб'єктів підприємницької діяльності, метою якого є встановлення незадовільної структури їх бухгалтерського балансу і, як наслідок, неплатоспроможності.

Правила в якості критеріїв для оцінки задовільності структури бухгалтерського балансу встановлюють наступні показники:

 • - Коефіцієнт поточної ліквідності - характеризує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства;
 • - Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами - характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості.

Ці ознаки є економічними. У законодавстві також передбачені ознаки неспроможності, мають юридичний характер:

 • 1) неплатоспроможність, що має стійкий характер;
 • 2) неплатоспроможність, приобретающая стійкий характер.

Ці ознаки і з'ясовуються в ході судового розгляду.

Підстава подачі заяви про визнання боржника економічно неспроможним (банкрутом)

Відкриття процедури банкрутства починається з подачі заяви до господарського суду про порушення справи про банкрутство. Із заявою в суд може звернутися як боржник, так і кредитор. Що стосується боржника, то законодавство виділяє випадки, коли боржник може звернутися до господарського суду і зобов'язаний.

При наявності одного з цих обставин боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про своє банкрутство:

 • - Неплатоспроможність боржника має стійкий характер;
 • - Наявність обставин, очевидно свідчать про те, що боржник буде не в змозі у встановлені терміни виконати зобов'язання.

У законі міститься перелік, за яким боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду:

 • - Задоволення вимог одних кредиторів призводить до неможливості виконання грошових зобов'язань у повному обсязі перед іншими кредиторами;
 • - Якщо орган юридичної особи, уповноважений на прийняття рішення про подачу заяви боржника до господарського суду про визнання його банкрутом, прийме таке рішення.

У Законі "Про економічну неспроможність (банкрутство)" міститься перелік підстав, за якими кредитор вправі звернутися до господарського суду. Але з прийняттям Указу №508 всі ці підстави носять формальний характер, і для того щоб кредитор міг звернутися до суду, необхідно:

 • 1) наявність у кредитора достовірних, документально підтверджених відомостей про неплатоспроможність боржника, що має або набуває стійкий характер;
 • 2) застосування до боржника примусового виконання, не зробленого протягом трьох місяців, або виявлення у процесі примусового виконання факту відсутності у боржника майна, достатнього для задоволення пред'явлених до нього вимог;
 • 3) наявність заборгованості перед кредитором, які подали заяву кредитора, в розмірі 100 базових величин і більше, а у випадку, якщо боржник є градообразующей або прирівняної до неї організацією, державною організацією, організацією з часткою державної власності у статутному фонді, а також юридичною особою або індивідуальним підприємцем, які мають державні та міжнародні замовлення, - у розмірі 2 500 базових величин і більше.

Відсутність одного із зазначених у частині першій цього підпункту підстав тягне повернення заяви кредитора.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >