Правове становище учасників провадження у справі про економічну неспроможність (банкрутство)

Учасниками провадження у справі про економічну неспроможність є:

  • 1) тимчасовий керуючий;
  • 2) антикризовий керівник;
  • 3) боржник;
  • 4) кредитори.

Тимчасовий керуючий - це фізична або юридична особа, яка призначається господарським судом з метою перевірки наявності підстави для порушення конкурсного виробництва, а також здійснення заходів щодо забезпечення збереження майна.

Його обов'язки: вживати заходів щодо збереження майна; витребувати у боржника повний список його кредиторів; встановлювати кредиторів та розмір вимог; проводити аналіз фінансового стану боржника; сприяти в організації господарської діяльності; виконувати доручення господарського суду; надати після закінчення захисного періоду свій звіт про свою діяльність та про фінансовий стан боржника.

Його права: пред'являти до господарського суду вимоги про недійсність угод; заявляти в господарський суд клопотання про вжиття додаткових заходів щодо збереження майна боржника; отримувати винагороду; заявляти в господарський суд клопотання про відсторонення керівника боржника; провадити опис та оцінку майна; виробляти експертизу господарської діяльності боржника.

Антикризовий керуючий (керуючий) - фізична або юридична особа, яка призначається господарським судом для проведення деяких процедур банкрутства та здійснення інших повноважень антикризового керуючого.

Керуючими можуть бути фізичні особи, зареєстровані як індивідуального підприємця, і юридичні особи. Індивідуальні підприємці або працівники юридичної особи повинні мати вищу освіту (юридичну або економічну), необхідний досвід в господарській діяльності. Управитель діє на підставі ліцензії.

Права керуючого: здійснювати контроль за забезпеченням збереження майна боржника; проводити експертизу фінансово-господарської діяльності боржника; входити в службове приміщення боржника; скликати збори кредиторів; витребувати майно, що вийшло з володіння боржника; оскаржувати вимоги кредиторів; організовувати господарську діяльність; здійснювати операції з майном боржника; заявляти відмову про виконання зобов'язань боржника; залучати до допомоги працівників.

Керуючий зобов'язаний: прийняти у ведення майно боржника; забезпечувати збереження майна; вживати заходів, спрямованих на пошук майна; витребувати у боржника повний список кредиторів; визначати наявність ознак хибного банкрутства; провести опис і оцінку всього майна; організовувати господарську діяльність боржника; здійснювати проведення санації боржника; надавати необхідну інформацію кредиторам; подавати звіти про свою діяльність в органи державного управління у справах про банкрутство; здійснювати інші повноваження.

Боржник - це неплатоспроможний індивідуальний підприємець або неплатоспроможне юридична особа, що є комерційною організацією, за винятком казенного підприємства, або некомерційна організація, що діє у формі споживчого кооперативу, благодійного чи іншого фонду.

Правове становище боржника залежить від того, на якій стадії перебуває справа про банкрутство, і значно відрізняється від правового становища платоспроможного учасника, оскільки платоспроможні учасники володіють і правоздатністю, і дієздатністю, а після порушення справи про банкрутство дієздатність обмежується, при цьому обмежена дієздатність боржника заповнюється діями керуючого.

Конкурсні кредитори - кредитори за платіжними зобов'язаннями, за винятком громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, а також боржника - за зобов'язаннями, що випливають із трудових і пов'язаних з ними відносин.

Інтереси всіх кредиторів як учасників справи про банкрутство представляють збори і комітет кредиторів. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори. У зборах кредиторів беруть участь представник працівників боржника, суддя, який здійснює виробництво, а також особи, викликані господарським судом або керуючим. Конкурсні кредитори володіють правом голосу пропорційно сумі вимог до боржника.

До виключної компетенції зборів кредиторів належить: захист вимог кредиторів: прийняття рішення про затвердження плану санації; прийняття рішення про укладення мирової угоди; прийняття рішення про клопотання до господарського суду про відкриття ліквідаційного виробництва; прийняття рішення про створення комітету кредиторів; розгляд скарг на дії керуючого; вирішення інших питань.

Комітет кредиторів обирається на загальних зборах. Максимальна кількість членів - 7. Вони можуть обрати свого голову. Рішення приймається більшістю голосів. Компетенція: про скликання зборів кредиторів; про рекомендацію зборам кредиторів розглянути питання про неналежне виконання керуючими своїх обов'язків.

Вимоги кредиторів фіксуються в реєстрі, в якому зазначаються відомості про кожного кредитора.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >