ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ПОМОГЦІ

Система паліативної допомоги повинна включати (ВООЗ, 1992 р):

 • • амбулаторну та стаціонарну допомогу;
 • • допомога на дому;
 • • консультативну службу;
 • • підтримку родичів після смерті хворого.

У нашій країні паліативна медична допомога надається:

 • 1) в амбулаторних умовах, які не передбачають цілодобового медичного спостереження та лікування:
  • • на дому при виклику медичного працівника,
  • • в поліклініці (кабінети паліативної допомоги та протибольовий терапії, денний стаціонар - денний хоспіс, виїзні бригади надання паліативної допомоги);
 • 2) в стаціонарних умовах, що забезпечують цілодобовий медичний нагляд та лікування:
  • • відділення і ліжка паліативної медичної допомоги лікарні,
  • • будинки (відділення) сестринського догляду,
  • • в спеціальному лікарні паліативної допомоги - хоспісі.

За результатами оцінки експертів ВООЗ на дому може проводитися до 80% всього обсягу паліативної допомоги. Це збігається з даними досліджень, проведених в нашій країні. На лікування важкохворих родичів в умовах стаціонару дали згоду 17% опитаних, які не мають можливості впоратися з труднощами, що виникають у зв'язку з наданням допомоги таким хворим в домашніх умовах.

У кабінетах протибольовий терапії великих багатопрофільних поліклінік, онкологічних диспансерів проводиться оцінка ступеня вираженості хронічного больового синдрому, підбір схем знеболювання, навчання правилам догляду за стомованих хворих (з гастро, трахео-, коло- стомами), рішення психологічних і соціальних проблем інкурабельних пацієнтів.

Виїзні бригади надання паліативної допомоги. Консультативно-патронажна форма паліативної допомоги інку- рабельним хворим - основна і найбільш доступна форма паліативної допомоги в амбулаторних умовах, отримала розвиток в нашій країні в останні роки.

Найчастіше організаційно ці бригади входять в структуру одного з хоспісів цієї території. Склад виїзної бригади (хоспісу на дому) - лікар і медична сестра, що пройшли спеціалізацію, в залежності від проблем хворого і його родини - соціальні працівники, психолог, юрист, волонтери.

Виїзні бригади повинні бути укомплектовані з урахуванням психологічної сумісності се членів. Професіоналізм, взаємозамінність, спадкоємність і взаємодію - необхідні умови роботи в бригаді, при цьому кожен з членів бригади працює строго в межах своїх посадових обов'язків. Робота в бригаді здійснюється йод керівництвом лікаря.

Наступність роботи виїзної служби хоспісу, районних онкологів забезпечується шляхом щомісячної передачі лікарями поліклінік і районними онкологами списків інкурабельних хворих, які потребують паліативної допомоги та догляду. Оперативний зв'язок з лікарями поліклінік і районними онкологами, хворими і членами їх сімей здійснює диспетчер виїзної служби.

У функції бригад паліативної допомоги па дому закладені наступні напрямки:

 • • спостереження за найбільш важкими хворими, які отримують лікування вдома і хворими, виписаними з хоспісів на амбулаторне спостереження;
 • • проведення за показаннями паліативних хірургічних амбулаторних втручань (лапароцентеза, торакоцентеза, епіцістомій і ін.);
 • • проведення різних видів знеболювання (провідникова, епідуральна, субарахноїдальний анестезія, фармакотерапія больового синдрому), детоксикаційної терапії, лікувальної та паліативної хіміотерапії;
 • • виявлення на дому нетранспортабельних і самотніх хворих, які страждають прогресуючими формами хронічних захворювань;
 • • виявлення хворих, які потребують госпіталізації для проведення паліативних хірургічних втручань, регіонарних методів знеболення та інструментальних методів діагностики і лікування;
 • • навчання родичів хворих основам надання медичної та психологічної допомоги;
 • • надання психологічної та моральної підтримки хворим, що страждають прогресуючими формами хронічних захворювань, і їх родичам;
 • • надання хворим, що страждають прогресуючими формами хронічних захворювань в термінальній стадії, соціальної і духовної підтримки;
 • • турбота про максимально можливе в конкретних ситуаціях підвищенні якості життя хворих, що страждають прогресуючими формами хронічних захворювань.

Денний стаціонар паліативної допомоги - форма надання амбулаторної медичної та психологічної допомоги, правової та соціальної підтримки хворим з прогресуючими формами хронічних захворювань. Денний стаціонар зручний для одиноких, літніх, а також для тих хворих, чиї родичі зайняті на роботі.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >