ЕТАПИ СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Методично і організаційно структура сестринського процесу складається з п'яти основних послідовних взаємопов'язаних етапів.

Збір інформації про людину, сім'ю, групі людей для оцінки їх стану, задоволення потреб і наявності проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Встановлення сестринського діагнозу - інтерпретація- аналіз даних з визначенням порушених потреб, обумовлених ними, реальних і потенційних проблем, їх пріоритетності та встановлення ймовірних причин їх виникнення. Результатом виконання етапу є один або кілька встановлених сестринських діагнозів, які служать підставою для сестринського втручання і оцінки результативності сестринської допомоги в подальшому.

Планування сестринських дій - встановлення обсягу майбутньої роботи з визначенням мети і завдань, які повинні бути досягнуті при виконанні плану, ресурсів, які потрібно задіяти (матеріальних, людських, часових), і термінів виконання.

Виконання - реалізація складеного плану дій.

Оцінка ефективності представленої сестринської допомоги та її корекція в разі потреби.

В якості ілюстрації наведемо методологію сестринського процесу в практиці діабетологічної служби, здійснювану медичною сестрою з вищою освітою, спеціалізованої по діабетології.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >