Захисний період

Захисний період - це процедура банкрутства, застосовуваний до боржника - юридичній особі, з метою перевірки наявності підстав для порушення конкурсного виробництва і забезпечення збереження майна. Вона вводиться з моменту прийняття господарським судом заяви про банкрутство боржника і діє до моменту винесення господарським судом ухвали про порушення конкурсного виробництва, або прийняття судом мирової угоди, або прийняття господарським судом рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом. У захисний період вводиться судом тимчасовий керуючий.

Введення захисного періоду тягне певні наслідки:

 • 1) призупиняються в загальному чи господарському суді справи, пов'язані зі стягненням з боржника грошових коштів;
 • 2) призупиняється виконання всіх виконавчих документів;
 • 3) забороняється задоволення вимог засновника про виділення частки в майні боржника у зв'язку з виходом його зі складу.

Термін захисної періоду - не більше 3 місяців.

Введення даної процедури не тягне відсторонення керівника від керування, вводяться лише певні обмеження:

 • 1) укладення угод і виконання платіжних зобов'язань органами управління можливе тільки з письмової згоди тимчасового керуючого;
 • 2) органи управління боржника не мають права приймати рішення про ліквідацію організації боржника;
 • 3) органи управління боржника не мають права приймати рішення про участь в асоціаціях, спілках, фінансово-промислових групах та об'єднаннях юридичних осіб.

Якщо керівник перешкоджає роботі керуючого, то господарський суд має право відсторонити керівника підприємства від посади.

По закінченні захисного періоду господарський суд розглядає заяву про банкрутство боржника, а також звіт тимчасового керуючого. І якщо в ході проведення аналізу фінансового стану боржника виявлена неплатоспроможність, що має стійкий характер, то господарський суд порушує конкурсне виробництво, звільняючи тимчасового керуючого і призначаючи керуючого.

У ході захисного періоду тимчасовий керуючий також повинен провести перевірку на виявлення помилкового та умисного банкрутства.

Під хибним банкрутством розуміється звернення боржника до господарського суду за наявності у нього можливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. Якщо ці дії будуть кваліфікуватися як помилкове банкрутство, то він повинен буде відшкодувати кредиторові збитки, завдані подачею заяви до суду.

Під навмисним банкрутством закон розуміє банкрутство боржника з вини його засновників, власника майна та інших осіб, у тому числі керівника боржника, що мають вдачі давати обов'язкові для боржника вказівки або іншим чином визначати його дії. Наслідком в даному випадку є покладання на цих осіб, при недостатності майна боржника, субсидіарної відповідальності за його зобов'язаннями.

Конкурсне виробництво

Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, здійснювана з метою максимально можливого задоволення вимог кредиторів у встановленій черговості, захисту прав і законних інтересів боржника, а також кредиторів та інших осіб в процесі санації або відсутності санації, а при неможливості проведення санації чи відсутність підстав для її проведення - в процесі ліквідації боржника.

Одночасно з відкриттям конкурсного виробництва суд звільняє тимчасового керуючого і призначає кризового керівника (може бути те ж особа). Визначення обов'язково публікується. Воно може бути оскаржене в апеляційному чи касаційному порядку.

Кредитори висувають свої вимоги до боржника на ім'я керуючого протягом двох місяців по відкритті конкурсного виробництва. Керуючий розглядає в 7-денний термін, включає в реєстр, кредитору видається виписка з реєстру вимог. Якщо керівник не згоден з кредитором, кредитор звертається зі скаргою до господарського суду на дії керуючого.

Збудження конкурсного виробництва тягне такі наслідки для боржника:

 • 1) матеріально-правові - речове-правові (ст.ст. 90, 91) - управління майном боржника переходить до керуючого, вчинення правочинів допускається лише у порядку, передбаченому законодавством, і зобов'язально-правові (вважаються настали терміни виконання всіх зобов'язань боржника, призупиняється нарахування відсотків і штрафних санкцій за всіма зобов'язаннями боржника, забороняється вихід учасників та засновників, виділ їх частки, призупиняється задоволення всіх вимог кредиторів за всіма зобов'язаннями);
 • 2) процесуально-правові - не допускається стягнення за виконавчими документами; виконавче провадження зупиняється; скасовуються всі заходи забезпечення та арешти майна, вжиті всіма судами; всі позови до боржника у всіх судах долучаються до справи про банкрутство; все нові вимоги можуть бути заявлені тільки в процесі банкрутства;
 • 3) адміністративно-правові - органи управління відсторонюються, управління переходить до керуючого, про банкрутство робиться запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Мета конкурсного виробництва - визначення подальшої долі банкрута. Встановлюються розміри вимог кредиторів, здійснюється інвентаризація та облік майна, вживаються заходи до повернення майна від третіх осіб, розробляється план санації чи ліквідації боржника. Питання про санацію або ліквідації вирішують збори кредиторів і направляє через керуючого відповідне клопотання до господарського суду. Господарський суд розглядає це питання на засіданні та приймає один з актів:

 • - Рішення про банкрутство із санацією;
 • - Рішення про банкрутство з ліквідацією;
 • - Ухвалу про припинення провадження.

Ці акти підлягають негайному виконанню.

Термін конкурсного виробництва становить при проведенні ліквідаційного виробництва 16 місяців, а при проведенні санації - 22 місяці.

Санація - це процедура конкурсного виробництва, що передбачає перехід права власності, зміна договірних та інших зобов'язань, реорганізацію, реструктуризацію або надання фінансової допомоги для відновлення його стійкої платоспроможності.

Складається план санації, в якому відображаються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.

Підсумком діяльності керуючого є звіт з пропозицією:

 • - Про припинення санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;
 • - Про укладення мирової угоди;
 • - Про продовження встановленого строку санації;
 • - Про припинення санації та заяву до господарського суду клопотання про відкриття ліквідаційного виробництва.

Звіт повинен містити:

 • - Відомості про прибутки і збитки;
 • - Дані реєстру вимог кредиторів із зазначенням розміру погашених вимог;
 • - Відомості про наявність грошових коштів боржника;
 • - Розшифровку про залишилася у боржника дебіторської заборгованості.

Звіт розглядається зборами кредиторів, яке скликається не пізніше 10 днів після закінчення встановленого терміну. Збори право прийняти одне з пропозицій керуючого. Якщо вони не приймають жодне з рішень або протягом 15 днів дане рішення не надійде до господарського суду, то господарський суд приймає рішення про усунення керуючого та про призначення нового.

Розрахунки з кредиторами проводяться керуючим у порядку, передбаченому планом санації. Контроль здійснюється господарським судом.

Ліквідація - це процедура конкурсного виробництва, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою ліквідації боржника і звільнення його від боргів шляхом продажу майна боржника та пропорційного задоволення вимог кредиторів.

 • 1-я стадія ліквідаційного виробництва полягає в продажу майна, спосіб реалізації - торги, але може здійснюватися й іншим шляхом (договір купівлі-продажу). Майно, яке обмежене в обороті, може бути продано тільки на закритих торгах. Торги проводяться у формі конкурсу чи аукціону. В якості організатора може бути сам керуючий або спеціальна організація за договором. Майно, не продане на перших торгах, виставляється на другому торги і реалізується без проведення торгів на підставі договору купівлі-продажу.
 • 2-я стадія - задоволення вимог кредиторів. Поза чергою покриваються судові витрати та винагороду керуючому. Далі відповідно до черговості:
 • 1) вимоги фізичних осіб, ієрея якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю;
 • 2) вихідні допомоги і оплата праці;
 • 3) по обов'язкових платежах (штраф, пені);
 • 4) вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна;
 • 5) розрахунки з іншими кредиторами.

Завершується ликвидационное виробництво винесенням ухвали господарського суду після розгляду ним звіту керуючого. Зазначене визначення надається до органу, який здійснює державну реєстрацію. З моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців ликвидационное виробництво вважається закінченим, а боржник - вільним від боргів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >