СЕСТРИНСЬКА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

Робота медичної сестри, виконання всіх етапів сестринського процесу передбачають реєстрацію її дій в медичному документі, який отримав назву сестринської історії хвороби. У багатьох країнах світу вона юридично затверджена, як і лікарська історія хвороби. У нашій країні в зв'язку з реформою охорони здоров'я і сестринської справи ведеться робота зі створення та законодавчого утвердження статусу сестринської історії хвороби як самостійного медичного документа.

Сестринська історія хвороби повинна стати офіційним протоколом професійної діяльності медичної сестри, що дозволить:

  • • контролювати виконання плану сестринської допомоги;
  • • проводити ґрунтовний аналіз роботи медичної сестри, сестринської служби відділення та лікувально-профілактичного закладу;
  • • визначити відповідальність за якість медичної допомоги всіх учасників лікувально-діагностичного процесу: лікаря, медичної сестри, пацієнта, сім'ї, суспільства;
  • • підвищити гарантії людини, його сім'ї щодо якості, ефективності та безпеки медичної допомоги;
  • • оцінити рівень професіоналізму медичної сестри;
  • • захистити медичну сестру при виникненні необґрунтованих претензій до її роботи, знань, умінь і навичок; дати правову оцінку в разі порушень;
  • • порівнювати подібні клінічні випадки сестринської практики, узагальнювати отримані дані, проводити аналітичну та статистичну обробку інформації;
  • • виробляти наукові дослідження в області клінічного сестринської справи.

Історія хвороби включає реєстрацію всіх етапів сестринського процесу і складається з наступних розділів: титульного аркуша, записи даних обстеження (опитування і огляд), записи результатів лабораторного та інструментального обстеження пацієнта, діагностики його основних проблем, плану сестринської допомоги із зазначенням мети та завдань, щоденника сестринського спостереження, аналізу виконання плану.

Моделі сестринської справи є основою для планування і надання сестринської допомоги. Сам по собі сестринський процес являє собою тільки метод логічного мислення, а практика повинна ґрунтуватися на будь-якої моделі. Модель позначає ті компоненти сестринської допомоги, які можна застосовувати універсально, дає основний напрямок дій медичної сестри. Побудова роботи медсестри на будь-якої моделі допомагає виявити всі індивідуальні особливості пацієнта і допомогти йому при хворобі найбільш ефективно. Застосування сестринського процесу без встановленої і пояснене моделі, на якій будується практика, може привести до роз'єднання дій спільної роботи членів команди учасників сестринського процесу.

Багато століть існує медична модель, але вона орієнтована на захворювання, коли знання, вміння і досвід лікаря спрямовані на постановку діагнозу і лікування. Розвиток медицини, перегляд поглядів на місце і роль медичної сестри в системі охорони здоров'я, формування сестринської справи як самостійної професії послужили причиною створення моделей, застосування яких дозволило б розвивати не тільки теорію, а й практику сестринської справи.

Модель сестринської справи повинна перш за все враховувати конкретні умови країни, для якої вона розробляється: принципи і завдання системи охорони здоров'я, її стан; демографічні показники; соціально-економічний стан суспільства; домінуючі морально-етичні принципи, культуру.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >