КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що спільного у змісті таких понять професійної етики, як «принцип» і «норма»? Яке відмінність між ними? За яких підстав групуються професійно-моральні норми журналістської поведінки і скільки груп вони утворюють?
  • 2. Охарактеризуйте норми, що регламентують професійно-моральні відносини журналіста і адресата інформації (аудиторії). Згадайте відомі вам приклади, коли ці норми порушувалися. У чому особливий сенс даної групи норм?
  • 3. Якими нормами регулюються професійно-моральні відносини журналіста з джерелами інформації? Чому і в яких випадках законами і нормами охороняється таємниця джерела? Чи траплялося вам переживати ситуації, в яких доводилося звертатися до професійно-етичним орієнтирам даного ряду?
  • 4. Назвіть норми, якими прямують професійно-моральні відносини журналіста з героями публікацій. Які з них вам видаються найбільш важкими для дотримання? Чому? Продумайте тактику своєї поведінки надалі на цей випадок.
  • 5. Що означає для вас поняття «автор»? В якому сенсі воно може вживатися і чому? Якими нормами регулюються відносини журналіста і залученого учасника?
  • 6. Як співвідносяться поняття «професійна етика» і «службова етика»? Чому можна розглядати в одному ряду норм професійної етики та норми службової етики журналіста, що регламентують його стосунки з колегами? Як виглядає цей ряд? Що таке гідний професійно-моральний клімат в редакції і від чого він залежить?
  • 7. Чи є професійно-етичний аспект у відносинах журналіста з владою? У чому полягає його значення? На які саме норми доцільно орієнтуватися, вибудовуючи професійно-моральні відносини журналіста з владою?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >