Мирова угода

Мирова угода - процедура банкрутства у вигляді угоди між боржником і кредитором і конкурсними кредиторами про сплату боргів, в якому передбачається звільнення боржника від боргів, або зменшення боргів, або розстрочення їх сплати.

Суть мирової угоди - врегулювання взаємовідносин між кредитором і боржником, що забезпечує продовження господарської діяльності боржника.

Може бути укладена з моменту порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство на будь-якій його стадії до винесення судом остаточного рішення у справі.

Рішення про укладення мирової угоди приймає збори кредиторів більшістю голосів. Воно полягає в письмовій формі і підписується особами, які прийняли рішення про мирову угоду. Закон передбачає обов'язкові умови, які повинні міститися у мировій угоді; їх можна розділити на 2 групи:

  • 1) відомості про порядки і строки виконання зобов'язань боржника і про припинення зобов'язань боржника шляхом надання відступного;
  • 2) умови про відстрочку або розстрочку виконання зобов'язань: поступка вимоги, виконання зобов'язань третіми особами.

Мирова угода набирає чинності і стає обов'язковим для його учасників з дня затвердження його господарським судом. Для цього керуючий протягом 5 днів повинен подати до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди.

Наслідки укладення мирової угоди залежать від того, на якій стадії вона укладена:

  • - Під час захисного періоду або конкурсного виробництва - є підставою для припинення провадження у справі;
  • - Під час ліквідаційного виробництва - рішення господарського суду про відкриття ліквідаційного виробництва не підлягає виконанню.

З дня затвердження мирової угоди припиняються повноваження керуючого.

Господарський суд може відмовити в укладенні мирової угоди.

Якщо боржником не виконуються умови мирової угоди, кредитори вправі пред'явити свої вимоги в обсязі, передбаченому мировою угодою.

Спрощені процедури банкрутства

Закон "Про економічну неспроможність (банкрутство)" передбачає такі спрощені процедури банкрутства, як:

  • - Процедура банкрутства ліквідованого боржника;
  • - Процедура банкрутства відсутнього боржника.

Суть процедури банкрутства ліквідованого боржника полягає в тому, що у разі виявлення майна боржника, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатнім для задоволення вимог кредиторів - ліквідаційна комісія (ліквідатор), а до її призначення власник майна юридичної особи або інший уповноважений орган зобов'язані подати до господарського суду заяву про банкрутство юридичної особи протягом одного місяця з дня виявлення цієї обставини. Порушення цього правила є підставою для відмови у внесенні запису про ліквідацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також підставою субсидіарної відповідальності власника майна юридичної особи.

Особливість процедури банкрутства ліквідованого боржника проявляється в особливостях ведення і реалізації конкурсного виробництва.

Процедура банкрутства відсутнього боржника застосовна як стосовно юридичної особи, гак і щодо індивідуального підприємця. Підставою для її застосування є відсутність боржника - індивідуального підприємця або керівника боржника - юридичної особи, фактично припинив свою діяльність, і неможливість встановлення їх місцезнаходження.

Термін відсутності боржника законом не встановлений. Не встановлена також і необхідність визнання громадянина безвісно відсутнім у порядку, передбаченому ст. 38 ГК. Це пояснюється тим, що закінчення річного терміну, необхідного для визнання громадянина безвісно відсутнім, недоцільно з погляду захисту інтересів кредиторів.

Положення про банкрутство відсутнього боржника застосовується також у випадках, якщо майно боржника не дозволяє покрити судові витрати, витрати на виплату винагороди керуючому, а також інші витрати, або якщо протягом 12 місяців до дня порушення в господарському суді справи про банкрутство не проводилися операції по рахунках боржника, або якщо є інші ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької чи іншої діяльності боржника.

Особливості процедури полягають у наступному.

Із заявою про банкрутство відсутнього боржника до господарського суду може звернутися кредитор, прокурор, податковий і інший уповноважений орган. При цьому такий критерій, як неплатоспроможність, значення не має. Відповідно до ч. 2 ст. 251 Закону "Про неспроможність (банкрутство)" господарський суд в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника вказує про відкриття конкурсного виробництва. Кандидатуру керуючого представляє господарському суду Департамент по санації і банкрутства Міністерства економіки Республіки Білорусь. Закон не містить вказівки на строк, протягом якого Департамент повинен виконати цей обов'язок.

Керуючий публікує повідомлення про відкриття конкурсного виробництва, а також у письмовій формі повідомляє про банкрутство відсутнього боржника всіх відомих йому кредиторів.

Рішення про відкриття ліквідаційного виробництва приймається господарським судом протягом трьох місяців з дня порушення провадження у справі про банкрутство. При цьому термін ліквідаційного виробництва не може перевищувати шість місяців.

Сума, виручена від продажу виявленого управителем майна відсутнього боржника, спрямовується на покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди керуючому та інших витрат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >