Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Право arrow Господарське право

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 7. 1. Поняття бухгалтерського обліку.
 • 7.2. Основні правила ведення бухгалтерського обліку.
 • 7.3. Облікова політика організації.
 • 7.4. Поняття, склад і порядок подання бухгалтерської звітності.

Поняття бухгалтерського обліку

Правове регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Республіці Білорусь здійснюється на підставі Закону Республіки Білорусь "Про бухгалтерський облік та звітності". Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону бухгалтерським обліком визнається система безперервного і суцільного документального відображення інформації про господарську діяльність організації методом подвійного запису в грошовому вираженні на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до правом Республіки Білорусь.

Суб'єктами бухгалтерського обліку є організації зі статусом юридичної особи, філії та представництва, у тому числі представництва організацій, заснованих за межами Республіки Білорусь, господарські групи, прості товариства (учасники договору про спільну діяльність), державні органи, що не мають статусу юридичної особи.

Об'єктами бухгалтерського обліку є активи суб'єкта господарської діяльності, його зобов'язання і господарські операції.

Основними завданнями бухгалтерського обліку та звітності, згідно з положеннями ст. 4 Закону про бухгалтерський облік, є:

 • - Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її фінансове становище, отримані доходи та понесені витрати:
 • - Забезпечення при здійсненні організацією господарських операцій внутрішніх і зовнішніх користувачів своєчасною інформацією про наявність та рух активів і зобов'язань, а також про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
 • - Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення резервів її фінансової стійкості.

Основні правила ведення бухгалтерського обліку

Основні правила ведення бухгалтерського обліку - це вихідні положення, на яких будується ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності. Вони закріплені в законі і зводяться до наступного:

 • 1) ведення бухгалтерського обліку є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності;
 • 2) ведеться в білоруських рублях;
 • 3) майно суб'єктів підприємницької діяльності враховується окремо від майна інших організацій і фізичних осіб;
 • 4) бухгалтерський облік ведеться організацією безупинно з моменту її реєстрації;
 • 5) всі господарські операції підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку;
 • 6) у бухгалтерському обліку організації роздільно враховуються поточні витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг;
 • 7) документальне відображення інформації про стан і рух майна і обов'язковість організації;
 • 8) облік майна ведеться методом подвійного запису. Це означає, що кожна операція відображається одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку: дебеті одного рахунку і кредиті іншого;
 • 9) інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних облікових документах, підлягає систематизації і накопичення в регістрах бухгалтерського обліку;
 • 10) документування об'єктів бухгалтерського обліку, ведення регістрів та складання бухгалтерської звітності російською або білоруською мовою;
 • 11) оцінка майна і зобов'язань у грошовому виразі проводиться для відображення його в бухгалтерському обліку і передбачає наступні основні методи оцінки:
  • - Оцінка майна, придбаного за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично вироблених витрат на його покупку; майно, отримане безоплатно, - згідно ринкової вартості; майно, вироблене організацією, - за вартістю його виготовлення;
  • - До складу фактично зроблених витрат на купівлю майна включається вартість самого об'єкта майна, мита, інші платежі, а також витрати на заготівлю та доставку майна;
  • - Формування ринкової вартості проводиться на основі ціни на даний або аналогічний вид майна, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно;
  • - Обов'язково оцінюються в грошовому виразі на підставі ціни, зазначеної в договорі;
  • - Оцінка майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, провадиться в білоруських рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку Республіки Білорусь;
 • 12) інвентаризація активів і зобов'язань організації. Інвентаризація необхідна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності. Обов'язкове проведення інвентаризації передбачено в наступних випадках; 1) при передачі активів державного унітарного підприємства в оренду, їх купівлі-продажу; 2) при реорганізації або ліквідації (скасування) організації; 3) перед складанням річної бухгалтерської звітності; 4) при зміні керівника організації і (або) матеріально відповідальних осіб; 5) при виявленні фактів розкрадання і (або) псування активів; 6) у разі виникнення непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин; в інших випадках, визначених у нормах права.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук