ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ

  • 8.1. Поняття ціни й ціноутворення.
  • 8.2. Регулювання ціноутворення.

Поняття ціни й ціноутворення

Правове регулювання ціноутворення в Республіці Білорусь здійснюється на підставі Закону Республіки Білорусь від 10 травня 1999 "Про ціноутворення", а також Указу Президента Республіки Білорусь №72 від 25.02.2011 року "Про деякі питання регулювання цін (тарифів) в Республіці Білорусь", який набув чинності 1 березня 2011 року.

Поняття ціни міститься в ст. 3 Закону "Про ціноутворення", під якою розуміється грошове вираження вартості одиниці товару. Якщо мова йде про роботи і (або) послугах - застосовується термін "тариф".

Правове регулювання в сфері цін спирається на поняття "ціноутворення", під яким розуміється процес по встановленню, регулювання цін (тарифів) і контролю за застосуванням встановленого законодавством порядку ціноутворення юридичними особами, індивідуальними підприємцями, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, та іншими суб'єктами ціноутворення .

Суб'єктами ціноутворення в Республіці Білорусь можуть виступати: юридичні особи та підприємці; республіканські органи державного управління; обласні та Мінський міський виконавчі комітети.

Основними принципами ціноутворення є:

  • - Визначення основ державної політики в галузі ціноутворення;
  • - Поєднання вільних і регульованих цін (тарифів);
  • - Розмежування повноважень суб'єктів ціноутворення щодо встановлення та регулювання цін (тарифів);
  • - Встановлення регульованих цін (тарифів) на товари (роботи, послуги) на рівні, що забезпечує суб'єктам господарювання покриття економічно обґрунтованих витрат та отримання достатньої для розширеного відтворення прибутку з урахуванням субсидій та інших заходів державної підтримки;
  • - Державний контроль за дотриманням чинного порядку ціноутворення, встановлених нормативів та регульованих цін (тарифів).

Регулювання ціноутворення

Директива Президента Республіки Білорусь від 31 грудня 2010 №4 "Про розвиток підприємницької ініціативи та стимулюванні ділової активності в Республіці Білорусь" в області ціноутворення передбачає збереження державного регулювання цін тільки на продукцію організацій-монополістів і соціально значущі товари (роботи, послуги). Директивою були скасовані обмеження надбавок в оптовій і роздрібній торгівлі та обов'язкового складання економічного обґрунтування рівня застосовуваних цін (тарифів) на товари (роботи, послуги).

З 1 лютого 2011 року Постановою Мінекономіки від 30 грудня 2010 №196 були зняті обмеження, що стосуються надбавок при формуванні відпускних і роздрібних цін на товари (роботи, послуги), крім соціально значущих товарів (робіт, послуг).

Указ Президента Республіки Білорусь від 25 лютого 2011 №72 "Про деякі питання регулювання цін (тарифів) в Республіці Білорусь" (далі - Указ) скасував необхідність складати економічні розрахунки, що підтверджують рівень застосовуваних цін, за винятком регульованих цін на товари (роботи, послуги) згідно з додатком 1 до Указу.

У цьому додатку визначено перелік товарів (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються Радою Міністрів Республіки Білорусь, державними органами (організаціями). Даний перелік, як і передбачений раніше Указом Президента Республіки Білорусь №285 "Про деякі заходи щодо стабілізації цін (тарифів) в Республіці Білорусь", включає продукцію підприємств-монополістів, соціально значущі товари (послуги), а також окремі товари (роботи, послуги) , що мають найбільш важливе значення для забезпечення економічної безпеки країни (продукція (послуги) військового призначення, комунальні послуги для населення, нафтопродукти і т.д.). Разом з тим, перелік значно скорочений, внесені корективи в частині державного регулювання цін на окремі товари (роботи, послуги).

Законом Республіки Білорусь від 10 травня 1999 №255-З "Про ціноутворення" передбачено регулювання цін шляхом встановлення фіксованих цін (тарифів), граничних цін (тарифів), граничних торговельних надбавок (знижок) до цін, граничних нормативів рентабельності, використовуваних для визначення суми прибутку , що підлягає включенню до регульовану ціну (тариф), а також порядок визначення та застосування цін (тарифів), декларування цін (тарифів). Рішення про вибір конкретного способу приймається відповідними державними органами виходячи з державних інтересів і складається соціально-економічної ситуації в республіці.

В даний час прийнято постанову Ради Міністрів Республіки Білорусь від 14 квітня 2011 №495 (з ізм. 19 січня. 2012 року) "Про затвердження переліків (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються Міністерством економіки. Міністерством охорони здоров'я , облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь ".

Ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), що не увійшли до переліку регульованих, формуються суб'єктами підприємницької діяльності самостійно з урахуванням кон'юнктури ринку.

Указом встановлено, що стосовно товарів (робіт, послуг), не включених у розглянутий перелік, не є правопорушеннями діяння, передбачені ст. 12.6 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КпАП). Відповідні зміни планується внести до КпАП. При цьому Указ як акт законодавства, що усуває протиправність діяння, має зворотну силу, тобто поширюється на особу, яка вчинила правопорушення до набрання Указу в силу і щодо якого постанова про накладення адміністративного стягнення не виконано. Отже, відповідальність за правопорушення за ст. 12.6 КоАП застосовуватися не буде. Указ набув чинності 1 березня 2011 року.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >