Поняття оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів, види

Оцінка відповідності - діяльність щодо визначення відповідності об'єктів оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації.

Правила оцінки відповідності регулює Закон Республіки Білорусь від 5 січня 2004 року "Про оцінку відповідності вимогам технічних нормативних актів у галузі технічного нормування та стандартизації" в новій редакції та інші акти законодавства.

Цілі оцінки відповідності:

 • 1) забезпечення захисту життя, здоров'я та спадковості людини, майна та охорони навколишнього середовища;
 • 2) підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг);
 • 3) створення сприятливих умов для забезпечення вільного переміщення продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для участі в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;
 • 4) забезпечення енерго- та ресурсозбереження.

Принципами оцінки відповідності є:

 • 1) гармонізація з міжнародними та міждержавними (регіональними) підходами в галузі оцінки відповідності;
 • 2) забезпечення ідентичності правил і процедур підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного виробництва;
 • 3) дотримання вимог конфіденційності відомостей, одержаних при виконанні робіт з оцінки відповідності.

Об'єктами оцінки відповідності є:

 • 1) продукція;
 • 2) процеси розробки, виробництва, експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації та утилізації продукції;
 • 3) надання послуг;
 • 4) система управління якістю;
 • 5) система управління навколишнім середовищем;
 • 6) компетентність юридичної особи у виконанні робіт з підтвердження відповідності та проведенні випробувань продукції;
 • 7) професійна компетентність персоналу у виконанні певних робіт, послуг;
 • 8) інші об'єкти, щодо яких відповідно до законодавства Республіки Білорусь прийнято рішення про оцінку відповідності.

Суб'єктами оцінки відповідності є:

 • 1) Республіка Білорусь в особі уповноважених державних органів;
 • 2) акредитовані органи з сертифікації;
 • 3) акредитовані випробувальні лабораторії (центри);
 • 4) заявники на акредитацію;
 • 5) заявники на підтвердження відповідності.

Оцінка відповідності здійснюється у вигляді:

 • 1) акредитації;
 • 2) підтвердження відповідності.

До документів про оцінку відповідності належать:

 • 1) атестат акредитації;
 • 2) сертифікат відповідності;
 • 3) декларація про відповідність;
 • 4) сертифікат компетентності.

Державне регулювання та управління в галузі оцінки відповідності здійснюється Президентом Республіки Білорусь, Радою Міністрів Республіки Білорусь, Державним комітетом по стандартизації Республіки Білорусь та іншими державними органами відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Поняття акредитації, порядок її здійснення

Акредитація - вид оцінки відповідності, результатом здійснення якого є підтвердження компетентності юридичної особи Республіки Білорусь або іноземної юридичної особи у виконанні робіт з підтвердження відповідності або проведенні випробувань об'єктів оцінки відповідності.

Область акредитації - сфера діяльності, в якій акредитованого органу з сертифікації або акредитованої випробувальної лабораторії (центру) надано право на виконання робіт з підтвердження відповідності або проведення випробувань об'єктів оцінки відповідності.

Акредитація здійснюється з метою:

 • 1) підтвердження компетентності юридичних осіб у виконанні робіт з підтвердження відповідності та (або) проведенні випробувань продукції в певній галузі акредитації;
 • 2) забезпечення довіри виготовлювачів (продавців) і споживачів продукції (послуг) до діяльності акредитованих органів з сертифікації та акредитованих випробувальних лабораторій (центрів);
 • 3) створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів з сертифікації та акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) на міжнародному рівні.

Принципами акредитації є:

 • 1) добровільність;
 • 2) відкритість та доступність правил і процедур акредитації;
 • 3) забезпечення рівних умов для заявників на акредитацію;
 • 4) неприпустимість обмеження конкуренції при акредитації.

Порядок здійснення акредитації встановлюється в Системі акредитації Республіки Білорусь. Це встановлена сукупність суб'єктів оцінки відповідності, нормативних правових актів та технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації, що визначають правила і процедури акредитації та функціонування системи в цілому.

Акредитацію здійснює Державний комітет по стандартизації Республіки Білорусь.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >