Організація безкоштовної юридичної допомоги незаможним громадянам у США

У США існують різні організаційні форми надання безкоштовної юридичної допомоги незаможним і малозабезпеченим громадянам як на федеральному рівні, так і в штатах. В окремих штатах переважною формою є так звані відомства "публічних захисників" [public defender offices) - організації, що перебувають на державному бюджеті штату і обслуговуючі на безкоштовній основі обвинувачених у кримінальних справах з числа незаможних або незаможних громадян.

Таке відомство створюється місцевими органами влади (у різних штатах різними) - міською радою, муніципалітетом, мерією і т.п., які та курують загальним чином діяльність цього відомства, не втручаючись в його повсякденну роботу. У деяких юрисдикціях відомства публічних захисників входять в структуру місцевого органу влади, і адвокати-співробітники відомства формально вважаються державними службовцями.

В окремих великих містах (Нью-Йорку, наприклад) на контрактній основі з міською владою створюються організації з надання безкоштовної юридичної допомоги, які мають статус приватних некомерційних корпорацій. Такі корпорації також фінансуються з бюджету штату і (або) муніципалітету; вони можуть отримувати і благодійні пожертвування.

Незважаючи на державне фінансування, такі відомства і корпорації від влади незалежні.

Співробітники відомств публічних захисників чи корпорацій набираються у звичайному порядку з числа допущених до практики адвокатів, які побажали працювати в такому відомстві і пройшли перевірку кваліфікаційних комісій, створюваних що заснував дане відомство органом влади.

У невеликих містах, сільських місцевостях безкоштовна юридична допомога незаможним виявляється адвокатами, викликаних представляти інтереси незаможних крім своєї основної практики. Такі адвокати після співбесіди у кваліфікаційній комісії включаються до списків адвокатів, провідних справи незаможних громадян, що поширюються по всім судам даної юрисдикції. Аналогічні списки складаються і на федеральному рівні. Послуги "спискових" адвокатів оплачуються державою по тарифній сітці (погодинна оплата або оплата за справу), затвердженої відповідним органом влади.

Існують відомства та програми юридичної допомоги незаможним, що фінансуються з федерального бюджету. Ці відомства та програми з'явилися в середині 1960-х рр. в рамках урядових програм боротьби з бідністю.

Акт про кримінальну юстиції (ст. 3006А титулу 18 Зводу законів США) встановив порядок надання безкоштовної юридичної допомоги незаможним і малозабезпеченим, обвинуваченим у кримінальних справах федеральної підсудності. У федеральних судових округах, в яких за статистикою щорічно більше 200 обвинувачених клопоче про надання адвокатської допомоги безкоштовно, федеральний окружний суд уповноважений засновувати відомство Федерального публічного захисника.

Кожне таке відомство підзвітне директору Адміністративної служби судів США [Administrative Office for the US Courts] (найближчий російський аналог цієї служби - Судовий департамент при Верховному Суді РФ). Бюджетні заявки цих відомств вивчаються директором і направляються на розгляд і затвердження Судової конференції [Judicial Conference] (еквівалент російського Ради суддів), вищого органу суддівського самоврядування на федеральному рівні. Директор Адміністративної служби виділяє кошти відомствам публічних захисників відповідно до затвердженого бюджетом; він же компенсує витрати приватних адвокатів, які здійснювали захист у федеральному суді за призначенням суду.

У 1974 р Конгрес США заснував (ст. 2 996 титулу 42 Зводу законів США) Корпорацію з надання юридичної допомоги [Legal Services Corporation]. Основне завдання Корпорації - фінансування юридичних послуг незаможним і малозабезпеченим громадянам у цивільному та іншому, що не кримінальному провадженні. Офіційний статус Корпорації - приватна, некомерційна організація з квазідержавними функціями. Вищим органом управління Корпорації є рада директорів, що складається з 11 членів; кожен з них призначається Президентом США (із затвердженням на посаді Сенатом) на трирічний термін. Президент Корпорації призначається радою директорів з числа своїх членів. Корпорація фінансує програми і організації, що забезпечують юридичною допомогою незаможних клієнтів. Грунтуючись на даних про вартість життя в конкретних місцевостях, розмірах сім'ї, Корпорація встановлює максимальну межу доходу клієнта, що дозволяє йому клопотати про надання юридичних послуг безкоштовно.

Для юридичного обслуговування певних категорій населення (конкретних етнічних або професійних груп) у багатьох містах організовані товариства юридичної допомоги [legal aid societies], існуючі переважно на різного роду благодійні пожертвування і добровільні внески; органи влади також можуть виділяти кошти цим суспільствам.

У 1970-х рр. з'явилася і така форма адвокатської діяльності, як адвокатські контори, "захищають інтереси суспільства" [pro bono publico law firms]. Вони не ведуть справи окремих клієнтів, а виступають з позовами проти держави або корпорацій, пов'язаними з охороною прав та інтересів великих категорій громадян (споживачів, політичних активістів, виборців, платників податків) або з охороною природи і охороною здоров'я населення (наприклад, позови проти підприємств, забруднюють навколишнє середовище, або проти будівництва атомних електростанцій).

Великі адвокатські фірми можуть добровільно взяти на себе обов'язок частина справ, за якими клієнтом виступає незаможне особа, вести на безоплатній основі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >