Поняття підтвердження відповідності

Підтвердження відповідності - вид оцінки відповідності, результатом здійснення якого є документальне посвідчення відповідності об'єкта оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації.

Підтвердження відповідності здійснюється з метою:

 • - Посвідчення відповідності об'єктів оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації:
 • - Забезпечення захисту життя, здоров'я та спадковості людини, майна та охорони навколишнього середовища;
 • - Попередження дій, що вводять в оману споживачів продукції (робіт, послуг) щодо її призначення, якості та безпеки.

Принципами підтвердження відповідності є:

 • 1) відкритість та доступність правил і процедур підтвердження відповідності;
 • 2) незалежність акредитованих органів з сертифікації та акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) від заявників на підтвердження відповідності;
 • 3) мінімізація термінів виконання і витрат заявників на підтвердження відповідності на проходження процедур підтвердження відповідності;
 • 4) захист майнових інтересів заявників на підтвердження відповідності, у тому числі шляхом дотримання конфіденційності щодо відомостей, отриманих в процесі проходження процедур підтвердження відповідності;
 • 5) неприпустимість обмеження конкуренції при виконанні робіт з підтвердження відповідності та проведенні випробувань продукції.

Порядок виконання робіт з підтвердження відповідності встановлюється в Національній системі підтвердження відповідності Республіки Білорусь.

Підтвердження відповідності може носити:

 • 1) обов'язковий характер;
 • 2) добровільний характер.

Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється у формах:

 • 1) обов'язковій сертифікації;
 • 2) декларування відповідності.

Добровільне підтвердження відповідності здійснюється у формі добровільної сертифікації.

Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється щодо об'єктів оцінки відповідності, включених до переліку продукції, послуг, персоналу та інших об'єктів оцінки відповідності, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності в Республіці Білорусь.

Реалізація продукції, надання послуг, діяльність персоналу і функціонування інших об'єктів оцінки відповідності, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності в Республіці Білорусь, без наявності документів про оцінку відповідності забороняється. Порядок підтвердження наявності документів про оцінку відповідності визначається Державним комітетом по стандартизації Республіки Білорусь.

У переліку продукції, послуг, персоналу та інших об'єктів оцінки відповідності, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності в Республіці Білорусь, встановлюються:

 • - Види продукції, послуг, персонал та інші об'єкти оцінки відповідності, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності;
 • - Технічні нормативні правові акти у галузі технічного нормування та стандартизації, на відповідність яким проводиться обов'язкове підтвердження відповідності;
 • - Форми обов'язкового підтвердження відповідності.

Критеріями при формуванні переліку продукції, послуг, персоналу та інших об'єктів оцінки відповідності, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності в Республіці Білорусь, є:

 • - Потенційна небезпека продукції, послуг, діяльності персоналу і функціонування інших об'єктів оцінки відповідності для життя, здоров'я та спадковості людини, майна та навколишнього середовища;
 • - Попередження дій, що вводять в оману споживачів продукції (робіт, послуг) щодо її призначення, якості та безпеки.

Обов'язкова сертифікація здійснюється акредитованим органом з сертифікації на основі договору з заявником на підтвердження відповідності.

Сертифікація - форма підтвердження відповідності, здійснюваного акредитованим органом з сертифікації.

Декларування відповідності - форма підтвердження відповідності, здійснюваного виробником (продавцем).

Декларування відповідності здійснюється заявником на підтвердження відповідності тільки відносно продукції одним із таких способів:

 • - Шляхом прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів;
 • - Шляхом прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів і доказів, отриманих за участю акредитованого органу з сертифікації та (або) акредитованої випробувальної лабораторії (центру).

Декларація про відповідність підлягає реєстрації в акредитованих органах з сертифікації відповідно до вимог Національної системи підтвердження відповідності Республіки Білорусь.

Добровільна сертифікація здійснюється акредитованим органом з сертифікації за ініціативою заявника на підтвердження відповідності на основі договору.

При добровільної сертифікації заявник на підтвердження відповідності самостійно вибирає технічні нормативні правові акти у галузі технічного нормування та стандартизації, на відповідність яким здійснюється добровільна сертифікація, і визначає номенклатуру показників, контрольованих при добровільної сертифікації об'єктів оцінки відповідності. У номенклатуру цих показників в обов'язковому порядку включаються показники безпеки, якщо вони встановлені в технічних нормативних правових актах в галузі технічного нормування та стандартизації на даний об'єкт оцінки відповідності.

У договорах, укладених на поставку до Республіки Білорусь продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, має бути передбачено проведення обов'язкового підтвердження відповідності продукції, що поставляється.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >