Валюта розрахунків

Відповідно до пункту I статті 141 ГК білоруський рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Республіки Білорусь.

Згідно з пунктом 2 статті 298 ГК використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Республіки Білорусь за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, визначених законодавством.

Одними з основних нормативних правових актів у сфері валютного регулювання і валютного контролю є Закон Республіки Білорусь "Про валютне регулювання та валютний контроль" та Правила проведення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30 квітня 2004 №72 (зі змінами та доповненнями).

Статтею 1 Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" встановлено, що іноземною валютою є:

 • - Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, а також вилучені або вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;
 • - Кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках у банках та небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь, банках та інших кредитних організаціях за межами Республіки Білорусь.

Валютними операціями відповідно до статті 4 названого Закону є:

 • - Угоди, що передбачають використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, платіжних документів в іноземній валюті;
 • - Угоди між резидентами і нерезидентами, що передбачають використання білоруських рублів, цінних паперів у білоруських рублях;
 • - Угоди між нерезидентами, що передбачають використання білоруських рублів, цінних паперів у білоруських рублях, що здійснюються на території Республіки Білорусь;
 • - Ввезення і пересилання в Республіку Білорусь, а також вивезення та пересилання з Республіки Білорусь валютних цінностей;
 • - Міжнародні банківські перекази;
 • - Операції нерезидентів з білоруськими рублями по рахунках і вкладах (депозитах) у банках та небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь, не тягнуть переходу права власності на ці білоруські рублі;
 • - Операції з іноземною валютою по рахунках і вкладах (депозитах) у банках та небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь, банках та інших кредитних організаціях за межами Республіки Білорусь, не тягнуть переходу права власності на цю іноземну валюту.

Статтею 9 Закону визначено, що розрахунки за валютними операціями, що проводяться між юридичними особами, між юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а також між індивідуальними підприємцями, здійснюються в безготівковому порядку, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь і (або) нормативними правовими актами Національного банку Республіки Білорусь.

Розрахунки за валютними операціями за участю фізичних осіб, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою або в безготівковому порядку, встановленому законодавством.

Використання готівкової іноземної валюти та готівки білоруських рублів при проведенні валютних операцій регламентується Інструкцією про порядок проведення валютних операцій з використанням готівкової іноземної валюти та готівки білоруських рублів, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 17 січня 2007 №1 (зі змінами та доповненнями) (далі - Інструкція).

Законом встановлені деякі обмеження у сфері валютного регулювання. Так, відповідно до статті 11 Закону забороняється використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті і (або) платіжних документів в іноземній валюті при проведенні валютних операцій між резидентами, за винятком випадків, встановлених Законом та іншими актами валютного законодавства.

У відносинах між юридичними особами - резидентами при здійсненні валютних операцій дозволяється використання іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті у випадках:

 • - Залучення на тимчасовій основі коштів до бюджету, повернення цих коштів та відсотків за користування ними відповідно до закону про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік та рішеннями обласних, Київського міського Рад депутатів;
 • - Здійснення платежів з бюджету на цілі, визначені законом про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий (бюджетний) рік та рішеннями обласних, Київського міського Рад депутатів.

Випадки використання іноземної валюти між суб'єктами валютних операцій - резидентами встановлені в главі 5 Правил проведення валютних операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >