ВИСНОВКИ

Радикальна зміна факторів культурного життя в період «перебудови» не просто змінила культурний простір, але визначила формування принципової іншої моделі культури. Гласність, зміна соціальної та культурної ідентичності були лише першими руйнівними кроками на цьому шляху. У процесі свого повного переформатування російська культура вперше втратила літературоцентризм. Незважаючи на величезну роль літератури, мистецтва і засобів масової інформації в перебудові суспільної свідомості, в 90-і рр. відбулася девальвація слова і десакралізація літератури. Літературоцентризм вітчизняної культури змінився медіацентрізмом, а засоби масової інформації швидко перейшли від функції інформації в індустрію розваг. Яка прийшла ідеологічний диктат тиск ринкових відносин, комерціалізація культури з'явилися незвичній і складної для вітчизняного мистецтва зовнішнім середовищем.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Гласність - можливість громадянина і суспільства публічно висловити свою думку з різних суспільних питань за допомогою засобів масової інформації.

Історична самосвідомість - система масових уявлень про історію своєї країни і її місці в загальнолюдської історії. Виражається в сукупності історичних міфів, символів і героїв, які зберігаються в масовій пам'яті.

Соціокультурний криза - розпад системи соціальних груп і соціальних зв'язків в суспільстві, який супроводжується спотворенням звичної картини світу, соціальних і культурних цінностей, проявляється в конфлікті ціннісних систем і культурних переваг.

ЛІТЕРАТУРА

Вартанова Є.Л. Добренко ЕЛ.

Кондаков І.В.

До чого веде конвергенція ЗМІ? // Інформаційне суспільство. 1999. № 5. С. 11 -14.

Нашестя слів (Дмитро Прігов і кінець радянської літератури) // Питання літератури. 1997. № 6 (листопад-грудень). С. 36-65.

По той бік слова. (Криза літературоцентризму в Росії XX-XXI століть) // Питання літератури. 2008. № 5. С. 5-44.

Життєвий світ росіян: 25 років по тому (кінець 1980-х - середина 2010-х рр.) / Під ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2016.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >