ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ДЕРЖАВАХ - УЧАСНИЦЯХ МИТНОГО СОЮЗУ

Відповідно до Договору про створення єдиної митної території і формування митного союзу (Душанбе, 06.10.2007), в Митний союз увійшли Російська Федерація, республіки Білорусь та Казахстан. Між цими країнами укладено Договір про Митний кодекс Митного союзу (Мінськ, 27.11.2009), який вступив в силу 01.07.2010. Пізніше до Союзу приєдналися Республіка Вірменія [1] і Киргизька

Республіка 1 . Оголосили про намір вступити в Союз Сирійська Арабська Республіка і Туніська Республіка.

В даний час єдину митну територію Митного союзу , єдиного економічного простору складають території Російської Федерації , республік Вірменія , Білорусь , Казахстан і Киргизької Республіки , а також знаходяться за межами територій держав - членів Митного союзу штучні острови, установки, споруди та інші об'єкти, щодо яких держави - члени Митного союзу мають виключну юрисдикцію. Межі зазначеної території є митним кордоном Митного союзу. Відповідно до міжнародних договорів держав - членів Митного союзу, такий кордоном можуть бути межі окремих територій, що знаходяться на територіях держав - членів Митного союзу. [2] [3]

КК Республіки Білорусь вступив в дію 01.01.2000 і складається з двох частин - Загальної та Особливої. В Загальну частину спочатку увійшли 5 розділів, 16 глав і 121 стаття; в Особливу - 10 розділів, 21 глава і 344 статті.

У числі основних особливостей КК Республіки Білорусь (в порівнянні з КК РФ) можна виділити наступні.

 • 1. Дається роз'яснення окремих термінів КК (див. Ст. 4). Сформульовано принцип невідворотності відповідальності (див. Ст. 3). Представлено визначення провини в злочинах з «матеріальним» і «формальним» складами (див. Ст. 22-24). Мають місце примітки до глав і розділів (див. Гл. 24-26, 29, 30, 35, 37; розд. X).
 • 2. Передбачена можливість видачі іноземній державі громадянина Республіки Білорусь (див. Ст. 7).
 • 3. Пояснено дію «проміжного» кримінального закону (див. Ст. 9). Окремо регламентовані підставу і умови кримінальної відповідальності. Зазначеним підставою названо злочин (див. Ст. 10), а умовами - вік, з якого настає кримінальна відповідальність, осудність, адміністративна або дисциплінарна преюдиція, вимога потерпілого (див. Ст. 27-33).
 • 4. Поставлені на перше місце в ієрархії охоронюваних цінностей мир і безпеку людства.
 • 5. Визначено поняття, цілі та форми реалізації кримінальної відповідальності (див. Ст. 44, 46). Перше місце в системі покарань зайняли громадські роботи, які можуть бути призначені в якості як основного, так і додаткового покарання (див. Ст. 49).
 • 6. Передбачено інші (які не є покараннями) заходи кримінальної відповідальності (див. Ст. 77-81), в числі яких превентивний нагляд (див. Ст. 80) та профілактичне спостереження за засудженим (див. Ст. 81). Умовне незастосування покарання неможливо засуджується за тяжкий (особливо тяжкий) злочин, іноземцю, а так само не проживає постійно в Республіці Білорусь особі без громадянства (див. Ч. 3 ст. 78).
 • 7. Знайшли закріплення підстави звільнення від кримінальної відповідальності з залученням особи до адміністративної відповідальності (див. Ст. 86), звільнення винного від покарання внаслідок надзвичайних обставин (див. Ст. 94). Перебування особи серед співучасників злочину за спеціальним завданням увійшло в число обставин, що виключають злочинність діяння (див. Ст. 38).
 • 8. Чи передбачена кримінальна відповідальність за міжнародний тероризм (див. Ст. 126), примус до страйку або до відмови від участі в ній (див. Ст. 200), повторне дрібне розкрадання (див. Ст. 213), привласнення знайденого майна (див . ст. 215), спекуляцію (див. ст. 256), фальсифікацію засобів вимірювання (див. ст. 259), самовільне без потреби зупинку поїзда (див. ст. 312), незаконне вилучення органів або тканин від неживого донора (див. ст. 348), комп'ютерний саботаж (див. ст. 351), опір працівникові міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок (див. ст. 363), н едонесеніе про злочин (див. ст. 406), злісну непокору вимогам адміністрації місць позбавлення волі (див. ст. 411), ухилення від відбування різних видів покарання (див. ст. 414-419), ухилення військовозобов'язаного від явки на збори або призовника / військовозобов'язаного від військового обліку (див. сг. 436, 437).

КК Республіки Казахстан - Закон Республіки Казахстан від 03.07.2014 № 226-V ЗРК введений в дію 01.01.2015 і складається з двох частин - Загальної та Особливої. Загальна частина поділена на розділи і статті; Особлива - на глави і статті. В Загальну частину спочатку увійшли 7 розділів і 98 статей; в Особливу - 18 глав і 368 статей. Крім того, КК містить прикінцеві положення, які виражені в ст. 467 «Про введення цього Кодексу в дію і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Республіки Казахстан».

Найбільш істотними особливостями КК Республіки Казахстан (в порівнянні з КК РФ) є наступні.

 • 1. Містить статтю, в якій визначені ключові кримінально-правові поняття (див. Ст. 3).
 • 2. Чи допускає видачу які вчинили злочини громадян Республіки Казахстан за межі Республіки (див. Ст. 9).
 • 3. Чи поділяє кримінальні правопорушення на злочини та кримінальні проступки (див. Ст. 10).
 • 4. Передбачає неодноразовість кримінальних правопорушень поряд з рецидивом злочинів і сукупністю кримінальних правопорушень (див. Ст. 12-14).
 • 5. Виділяє вчинення кримінального правопорушення групою осіб без попередньої змови, але попередньою змовою і злочинною групою (організованою групою, злочинною організацією, злочинним співтовариством, транснаціональної організованої групою, транснаціональної злочинної організацією, транснаціональним злочинним співтовариством, терористичною групою, екстремістської групою, бандою, незаконним воєнізованим формуванням) (див. ст. 31).
 • 6. Чи визнає правомірним заподіяння шкоди охоронюваним КК інтересам діяння, вчинене при виконанні відповідно до закону оперативно-розшукових заходів або негласних слідчих дій співробітником уповноваженого державного органу або за дорученням такого органу іншою особою, які співпрацюють з цим органом, якщо це діяння було вчинено з метою запобігання , виявлення, розкриття або розслідування кримінальних правопорушень, вчинених групою осіб, групою осіб за попередньому змови, злочинною групою, а також якщо при Инени шкоду правоохоронюваним інтересам менш значний, ніж шкода, заподіяна зазначеними кримінальними правопорушеннями, і якщо їх запобігання, розкриття або розслідування, а так само викриття винних у скоєнні кримінальних правопорушень осіб не могли бути здійснені в інший спосіб (див. ст. 35).
 • 7. Чи передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності при перевищенні меж необхідної оборони (див. Ст. 66), з встановленням поручительства (див. Ст. 69), а також можливість звільнення від покарання та відстрочення відбування покарання внаслідок збігу тяжких обставин (див. ст. 76).
 • 8. Включає окрему главу «Медичні кримінальні правопорушення» (див. Сл. 12), окремі норми про відповідальність за посягання на життя, честь, гідність Першого Президента Республіки Казахстан - Лідера Нації, за перешкоджання його діяльності, осквернення зображення оного, порушення гарантій його недоторканності (див. ст. 177, 373,374). Глава про злочини проти миру і безпеки людства (див. Гл. 4) розташована після глави про кримінальні правопорушення проти конституційних та інших прав / свобод людини і громадянина (див. Гл. 3) і перед главою про кримінальні правопорушення проти основ конституційного ладу і безпеки держави (див. гл. 5).
 • 9. закріплює кримінальну відповідальність за клонування людини, а так само використання людського ембріона, вивезення статевих клітин або людського ембріона з Республіки Казахстан в комерційних, військових або промислових цілях (див. Ст. 129), образу (див. Ст. 131), зловживання правами опікуна або піклувальника (див. ст. 142), катування (див. ст. 146), сепаратистську діяльність (див. ст. 180), порушення речових прав на землю (див. ст. 201), примус до передачі інформації (див. ст. 209), надання послуг для розміщення Інтернет-ресурсів, які мають прот воправние мети (див. ст. 212), неправомірні зміна ідентифікаційного коду абонентського пристрою стільникового зв'язку, пристрої ідентифікації абонента, а також створення, використання, поширення програм для зміни ідентифікаційного коду абонентського пристрою (див. ст. 213), рейдерство (див. ст . 249), самовільне без потреби зупинку поїзда (див. ст. 352), ухилення від призову за мобілізацією (див. ст. 388), незаконне підйом Державного прапора

Республіки Казахстан (див. Ст. 391), невиконання рішення про видворення (див. Ст. 393), керівництво забороненої страйком, перешкоджання роботі організації в воєнний час або умовах надзвичайного стану (див. Ст. 401), незаконне втручання членів громадських об'єднань в діяльність державних органів (див. ст. 403), надання сприяння політичним партіям і професійним спілкам іноземних держав (див. ст. 406).

 • [1] Див. Договір про приєднання Республіки Вірменія до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05.2014 (Мінськ, 10.10.2014).
 • [2] Договір про приєднання Киргизької Республіки до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05.2014 (Москва, 23.12.2014).
 • [3] Див. Ст. 2 Митного кодексу Митного союзу - додаток до договору про Митний кодекс Митного союзу, прийнятому Рішенням Міждержавної СоветаЕврАзЕС на рівні глав держав від 27.11.2009 № 17. Федеральним законом від 03.02.2015 № 1-ФЗ Російською Федерацією ратіфіцірованДоговор про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства, підписаний в Мінську 10.10.2014.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >