Порядок здійснення розрахунків готівковими коштами

Під готівковим розрахунком слід розуміти передачу грошових коштів у формі паперових грошей (банкнот).

Основними нормативними правовими документами, які регулюють питання використання готівкової грошової виручки, є:

 • - Інструкція про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь, затверджена постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 17 січня 2008 №4 (зі змінами та доповненнями);
 • - Правила організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь, затверджені постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 24 серпня 2007 №166 (зі змінами та доповненнями).

Обслуговуючі банки встановлюють розмір витрачання готівки з виручки, що надійшла до кас юридичних осіб, підрозділів, підприємців:

 • - Реалізують товари (роботи, послуги) за готівку і мають постійне їх надходження, у тому числі що містять на своєму балансі магазини і дрібнороздрібну мережу;
 • - Які займаються одночасно виробничої та торговельною діяльністю, в каси яких постійно надходить виручка.

Обслуговуючі банки ведуть облік юридичних осіб, підрозділів, що здають виручку в банк щодня, і юридичних осіб, підрозділів, яким встановлено щоденний термін здачі виручки, та здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою здавання виручки зазначеними юридичними особами, підрозділами. Облік ведеться в довільній формі із зазначенням причин зниження обсягів або ненадходження виручки в окремі дні і прийняті банком заходів реагування (п. 14 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь).

Юридичні особи, які відкрили поточний (розрахунковий) банківський рахунок, з дозволу обслуговуючого банку можуть використовувати виручку на цілі, встановлені законодавством, при відсутності претензій до поточного (розрахунковому) банківському рахунку або за наявності в картотеці розрахункових документів, оплата яких відноситься тільки до третього групі черговості платежів, за винятком випадків, встановлених законодавством (п. 19 Інструкції про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь).

Дані умови повинні бути обумовлені при укладенні договору поточного (розрахункового) банківського рахунку або при внесенні змін та (або) доповнень до діючих договорів.

Витрачання відповідно до законодавства юридичними особами готівки з виручки проводиться без дозволу обслуговуючого банку (п. 19 Інструкції про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь, п. 15 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь ):

 • - На виплати сум, відповідних 1,5 розміру бюджету прожиткового мінімуму для працездатного населення, скоригованого в період між твердженнями його розмірів на індекс споживчих цін на кожного працівника з урахуванням коефіцієнтів підвищення тарифних ставок робітників у встановленому порядку, виходячи з облікової чисельності працівників, і розміром оплати відпусток, вихідних допомог, аліментів, допомоги по державному соціальному страхуванню (при поданні в банк документів, передбачених законодавством);
 • - На розрахунки з фізичними особами, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, за закуповувані сільськогосподарську та дикорослу продукцію, вторинна сировина, поворотну склотару;
 • - На використання готівки для здійснення платежів до бюджету, державні цільові бюджетні і позабюджетні фонди;
 • - На виплати фізичним особам відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
 • - Комісійними магазинами - на виплату фізичним особам - комітентам;
 • - При використанні повернення готівки, раніше виданих на оплату праці, витрати на відрядження, на розрахунки, що здійснюються між юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, індивідуальними підприємцями, приватними нотаріусами, на зазначені цілі.

Обслуговуючі банки не мають права видавати юридичним особам, їх відокремленим підрозділам дозвіл на витрачання готівки з виручки для здійснення розрахунків готівкою між юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, підприємцями (п. 20 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь).

Юридичні особи, підрозділи не мають права використовувати виручку для здійснення розрахунків готівкою грошовими коштами між юридичними особами, їх відокремленими підрозділами, індивідуальними підприємцями (п. 19 Інструкції про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь).

Юридичні особи, підрозділи, приватні нотаріуси, індивідуальні підприємці, які витрачають за погодженням з банком готівку з виручки, не мають права накопичувати в своїх касах готівку для майбутніх витрат (у тому числі на оплату праці, виплати стипендій, пенсій, допомог) до встановленого терміну їх видачі (п. 20 Інструкції про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь).

Розмір витрачання готівки з виручки, що надійшла до кас юридичної особи, підрозділів на цілі, передбачені законодавством, встановлюється диференційовано для кожної юридичної особи, підрозділи в залежності від потреб і виду статутної діяльності юридичної особи, але не більше 50 відсотків виручки, що надійшла на місяць (і . 17 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь). При цьому із загальної суми виторгу виключаються грошові кошти:

 • - Витрачені на оплату праці, пенсії, допомоги, стипендії:
 • - Витрачені відповідно до пункту 15 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь (тобто без дозволу обслуговуючого банку).

Готівкові гроші, що надійшли до каси юридичної особи, підрозділи, можуть бути використані за погодженням з обслуговуючим банком на оплату праці, пенсії, допомоги, стипендії у необхідному розмірі.

В окремі дні в міру потреби за погодженням з обслуговуючим банком виручка відокремлених підрозділів та підрозділів юридичних осіб, яка здається безпосередньо із зарахуванням на поточний (розрахунковий) банківський рахунок юридичної особи, може бути здана до каси юридичної особи, яка не має власної виручки, що надходить готівкою , або має незначні щоденні або періодичні надходження готівки. Зазначена виручка за погодженням з обслуговуючим банком може бути використана на оплату праці, витрати на відрядження в повному обсязі за відсутності претензій до поточного (розрахунковому) банківському рахунку або за наявності в картотеці розрахункових документів, оплата яких відноситься тільки до 3-й групі черговості платежів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Використання юридичною особою надійшла виручки від відокремлених підрозділів та підрозділів на інші цілі проводиться відповідно до пункту 17 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь.

Виручка, що надійшла в каси юридичної особи (у тому числі в каси його підрозділів), може бути використана на оплату праці працівників як самої юридичної особи, так і будь-якого з його підрозділів у необхідному розмірі за погодженням з банком при дотриманні п. 16 Правил організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь.

Видача готівки під звіт проводиться з кас юридичних осіб, підрозділів, а також використовують найману працю приватних нотаріусів та індивідуальних підприємців відповідно до законодавства (п. 21 Інструкції про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь) .

Згідно з п. 35 названої Інструкції на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями працівників юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця, видачі готівки під звіт виробляються в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

Особи, які одержали готівку під звіт на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, зобов'язані не пізніше 3 робочих днів з дня повернення з відрядження, виключаючи день прибуття, пред'явити в бухгалтерію звіт про витрачених сумах і до каси невикористані готівку.

Для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження, наймач має право зробити розпорядження про утримання із заробітної плати працівника для погашення заборгованості наймачеві не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для погашення заборгованості, якщо працівник не оспорює підстави і розмір утримання (п. 1 частини другої статті 107 Трудового кодексу Республіки Білорусь).

Видачі готівки під звіт на майбутні витрати на цілі, встановлені законодавством, працівникам юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця, а також самому індивідуальному підприємцю, що використовує найману працю і ведучому касову книгу, виробляються за видатковими касовими ордерами.

У виняткових випадках за рішенням керівника юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця допускається використання особистих грошових коштів, особистих карток фізичних осіб для розрахунків в інтересах юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця, з якими вони перебувають у трудових відносинах.

Юридичні особи, підрозділи, індивідуальні підприємці, приватні нотаріуси видають готівку під звіт на майбутні витрати на строки, що визначаються керівником юридичної особи, підрозділи, індивідуальним підприємцем, приватним нотаріусом, включаючи день видачі готівки під звіт:

 • - Не більше 3 робочих днів - на витрати, вироблені в місці знаходження юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця, приватного нотаріуса;
 • - Не більше 10 робочих днів - на витрати, вироблені поза місцем знаходження юридичної особи, підрозділи, індивідуального підприємця, приватного нотаріуса;

до 30 робочих днів - у сумі, що не перевищує розміру однієї базової величини, в цілому по юридичній особі, підрозділу, в індивідуального підприємця, приватного нотаріуса.

Юридичні особи, підрозділи, індивідуальні підприємці, приватні нотаріуси видають готівку під звіт на майбутні витрати для здійснення розрахунків з юридичними особами, підрозділами, індивідуальними підприємцями, приватними нотаріусами в розмірах, що визначаються керівником юридичної особи, підрозділи, індивідуальним підприємцем, приватним нотаріусом, але не більш граничного розміру розрахунків готівкою між юридичними особами, індивідуальними підприємцями відповідно до законодавства.

Видача готівки під звіт проводиться за умови повного звіту за раніше виданими сумами.

Передача готівки, виданих під звіт одній особі, іншим особам забороняється.

Особи, які одержали готівку під звіт на майбутні витрати, зобов'язані не пізніше 3 робочих днів після закінчення терміну, на який вони видані, пред'явити в бухгалтерію звіт про витрачених сумах і до каси невикористані готівкові гроші, за винятком випадків, встановлених у пункті 1 частини 2 статті 107 Трудового кодексу Республіки Білорусь.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >