КОРЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

Об'єкт і предмет вивчення спецкурсу «Корекція педагогічної діяльності»

Певну область людського знання можна назвати наукою, якщо вона має:

  • 1) предмет вивчення;
  • 2) термінологічний апарат;
  • 3) методи дослідження;
  • 4) закони і закономірності.

Предмет вивчення. Спецкурс «Корекція педагогічної діяльності» не можна виділити в якості самостійної науки, тому що він не відповідає всім перерахованим вимогам. Однак він має свій об'єкт і предмет вивчення, термінологічний апарат, мета і завдання.

Перш ніж визначити об'єкт і предмет вивчення спецкурсу, згадаємо визначення таких понять:

Об'єкт вивчення науки (об'єкт дослідження) - категорія, що позначає певну цілісність, виділену з об'єктивного світу і виступає в якості області людської діяльності і пізнання.

Предмет вивчення науки (предмет дослідження) - найбільш істотні сторони, властивості, ознаки об'єкта, досліджувані з певною метою конкретної наукою.

Наприклад, людина є об'єктом вивчення валеології, психології, анатомії, антропології та інших наук. Але в даному об'єкті різні науки мають свій предмет вивчення. Наприклад, психологія вивчає особливості та закономірності психічних процесів і т.д.

Об'єкт вивчення спецкурсу «Корекція педагогічної діяльності» - педагогічна діяльність.

Предмет вивчення спецкурсу - фактори, що перешкоджають ефективному здійсненню педагогічної діяльності, і способи їх подолання.

Педагогічна діяльність - сукупність двох взаємопов'язаних процесів: педагогічного мислення і практичної діяльності. Схема педагогічної діяльності представлена на рис. 1. Сприйняття і осмислення вчителем педагогічної ситуації визначає стратегію його дій в даній ситуації.

Педагогічне мислення - спрямованість розумових процесів на відображення особливостей об'єкта діяльності вчителя шляхом проникнення в сутність педагогічних явищ (С. Т. Каргін).

Схема педагогічної діяльності

Мал. 1. Схема педагогічної діяльності

Педагогічне мислення - узагальнене і опосередковане віддзеркалення різних проявів педагогічної дійсності , яке виявляється в здатності успішно вирішувати постійно виникаючі педагогічні завдання і суперечності, в умінні бачити, розуміти, аналізувати, порівнювати, моделювати і прогнозувати явища педагогічної дійсності (Професійна педагогіка: навч, для студентів, навчаються але спец, і напрямками. М.: Ассоц. «Професійна освіта», 1999).

Професійно-педагогічне мислення - узагальнене і опосередковане (спеціальними психолого-педагогічними і технологічними знаннями) відображення об'єкта, процесу, початкового стану і шуканих результатів педагогічної праці (Н. В. Кузьміна).

Ключове слово в наведених визначеннях педагогічного мислення - відображення педагогічної дійсності. Відображена дійсність виражається в уявленнях.

Фактором, що перешкоджає ефективному здійсненню педагогічної діяльності, може бути неправильне відображення педагогічної дійсності, яке проявляється на рівні педагогічного мислення в помилкових педагогічних уявленнях (професійно-педагогічні помилки, негативні педагогічні стереотипи, установки, міфи, забобони) і на рівні практичної діяльності (педагогічні помилки) (рис. 2).

Предмет вивчення спецкурсу «Корекція педагогічної діяльності»

Мал. 2. Предмет вивчення спецкурсу «Корекція педагогічної діяльності»

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >