ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Дати визначення об'єкта і предмета вивчення педагогіки.
  • 2. Підібрати синонім до слова «корекція».
  • 3. Знайти ключове слово в визначеннях педагогічного мислення. Яке з визначень найбільш адекватно з вашої точки зору? Сформулюйте своє визначення.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте асоціації, які виникають у вас при сприйнятті основних понять спецкурсу. Спробуйте скласти свої образні і логічні визначення даних феноменів. Заповніть таблицю за зразком.

Поняття «школа»

словесні асоціації

вишколений

звукові асоціації

безперервний гул

кольорові асоціації

чорний колір

фонетичні варіації

школярі, вишколений, кол

образне визначення

«Казарма», «божевільні», «театр»

логічне визначення

навчальний заклад, в якому здійснюється цілеспрямований спеціально організований виховний процес

Поняття «оману»

словесні асоціації

звукові асоціації

кольорові асоціації

фонетичні варіації

образне визначення

логічне визначення

Поняття «стереотип», «помилка», «забобон», «міф».

  • 2. Проаналізуйте наведені визначення основних понять спецкурсу. Випишіть основні сутнісні ознаки понять. Яке ставлення видається вам найбільш точним? Випишіть сподобалися визначення. Виділіть основні відмінності даних понять.
  • 3. Випишіть афоризми по основним поняттям курсу.
  • 4. Наведіть приклади помилок і помилок з педагогічної практики.
  • 5. Наскільки Ви здатні змінювати свої уявлення? Проведіть тест «ригідність-мобільність».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >