Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Мета дисципліни - формування у студентів комплексу базових знань, умінь і навичок оцінки стану страхового ринку; характеристика механізмів функціонування учасників страхового бізнесу.

Завдання дисципліни:

 • - вивчення основ організації страхового бізнесу;
 • - освоєння страхової термінології;
 • - характеристика основних видів страхового захисту, принципів і особливостей реалізації страхових продуктів по особистому, майновому страхуванню, по страхуванню відповідальності; опис механізму актуарних розрахунків і андеррайтингу;
 • - отримання знань про структуру страхового ринку, його суб'єктів і учасників, законодавче регулювання страхової діяльності; набуття практичних навичок щодо укладення договору страхування, розрахунку страхової премії і визначення розмірів страхового відшкодування, а також оцінці фінансової стійкості страховика.

Дисципліна призначена для студентів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра за напрямом «Економіка» і відноситься до професійного циклу Б.З. навчального плану як дисципліни за вибором. Курс «Страховий ринок Росії» входить до складу дисциплін, що формують професійні компетенції в галузі економіки. Вивчення названої дисципліни базується на «вхідних» знаннях, уміннях і навичках учнів, які формуються в результаті освоєння в якості попередніх таких дисциплін, як «Історія», «Філософія», «Психологія», «Мікроекономіка», «Економіка фірми» і ін. Її успішне освоєння передбачає паралельне вивчення таких дисциплін як «Макроекономіка», «Світова економіка і МЕВ» і ін. освоєння дисципліни «основи страхування» необхідно як попереднє для дисциплін «фінанси», «Актуарні розрахунки», «Корпоративні фінанси» та ін.

В результаті освоєння ООП бакалаврату випускник:

 • - володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляху її досягнення (ОК-1);
 • - здатний розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значущі філософські проблеми (ОК-2);
 • - здатний розуміти рушійні сили і закономірності історичного процесу; події та процеси економічної історії; місце і роль своєї країни в історії людства і в сучасному світі (ОК-3);
 • - вміє використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ОК-5);
 • - готовий до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-7);
 • - усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-11);
 • - здатний розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в т. Ч. Захисту державної таємниці (ОК-12);
 • - володіє основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих (ОК-15);
 • - здатний зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів в умовах впливу ризиків (ПК-1);
 • - здатний на основі типових методик і діючої нормативноправовий бази розрахувати економічні і соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів у сфері страхування (ПК-2);
 • - здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань щодо забезпечення страховим захистом об'єктів економіки і громадян (ПК-4);

здатний вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних для оцінки страхового тарифу і формування умов страхування відповідно до поставленим завданням і оцінкою ризиків, проаналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані вигоди (ПК-5); здатний на основі опису економічних процесів і явищ будувати стандартні теоретичні і економетричні моделі страхового захисту, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати (ПК-6); здатний аналізувати і інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься в звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т. д. і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень щодо вибору умов страхування (ПК-7); здатний аналізувати і інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників національного і основних зарубіжних страхових ринків (ПК-8);

здатний, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані, проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і (або) аналітичний звіт по окремих сегментах страхового ринку (ПК-9); здатний організувати діяльність малої групи, створеної для реалізації конкретного економічного проекту страхового захисту об'єкта економіки і колективу громадян (ПК-11); здатний використовувати для вирішення комунікативних завдань організації страхового захисту сучасні технічні засоби і інформаційні технології (ПК-12);

здатен критично оцінити пропоновані варіанти управлінських рішень в системі ризик-менеджменту і страхового захисту і розробити та обґрунтувати пропозиції щодо їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних наслідків (ПК-13).

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен: знати:

критерії, на підставі яких ризики відносять до групи страхових; методи управління ризиками;

 • - види і форми страхування;
 • - основні поняття, теоретичні основи функціонування механізму страхування, ціноутворення в страхуванні;
 • - структуру страхового ринку і функції його учасників;
 • - процедуру укладення договору страхування та документального оформлення страхових операцій;
 • • вміти:
  • - розрізняти страхові та нестрахові ризики, а також види страхування, що покривають конкретні ризики;
  • - оцінити відповідність страхового договору вимогам законодавства;
  • - дати експертну оцінку правилам страхування;
  • - обґрунтувати на конкретних прикладах наявність або відсутність страхового інтересу;
 • • володіти:
 • - методами отримання обробки і аналізу інформації про ризики;
 • - принципами і формами організації страхового захисту;
 • - оцінкою ефективності різних форм страхування;
 • - діючої нормативно-правовою базою у сфері страхування;
 • - методами аналізу та інтерпретації вмісту договору і правил страхування;
 • - загальними принципами аналізу інформації про фінансове становище страхової компанії, ефективності її операційної та інвестиційної діяльності, розрахунку страхових тарифів. Теоретико-методологічною основою написання навчального посібника виступили дослідження провідних економістів по ураженим в навчально-методичній роботі питань.

Дякуємо свого співавтора за науковими публікаціями Т. А. Балахніна, фахівця з банкострахування, за можливість використання спільних матеріалів в даному навчальному посібнику.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук