СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Майнове страхування являє собою галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин виступає майно в різних видах, а також майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, обов'язком відшкодувати заподіяний іншим особам шкоду, здійсненням підприємницької діяльності.

Згідно з чинним законодавством до майнового страхування відносяться:

 • 1. Страхування майна.
 • 2. Страхування відповідальності.
 • 3. Страхування підприємницьких ризиків.

Страхування майна являє собою систему відносин між страхувальником і страховиком щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальника, пов'язаних з володінням, користуванням чи розпорядженням майном. Суть страхування майна полягає у відшкодуванні збитку, що виник внаслідок страхового випадку, в покриття ризиків загибелі, пошкодження або часткової втрати застрахованого майна.

Суб'єктами страхування майна є страховики, страхувальники та вигодонабувачі. Страхувальниками майна можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи. Вигодопріобрітателем є юридична або фізична особа (власник, орендар або інша особа), на користь якої укладено договір страхування.

Предметом страхування є майно юридичних і фізичних осіб. Чи не страхується майно, що належить як фізичним, так і юридичним особам, що знаходиться в зоні, якій загрожує стихійне лихо (про що населення і господарюючі суб'єкти повідомлені відповідним чином), а також майно, що знаходиться в аварійних будинках, будівлях.

Страховими випадками при страхуванні майна є його загибель (знищення), пошкодження або втрата (пропажа).

Знищенням майна прийнято вважати таке його стан, коли витрати на відновлення перевищують дійсну вартість цього майна.

Пошкодженням вважається такий стан майна, при якому воно може бути відновлено для використання за призначенням шляхом звичайного ремонту.

Пропажа майна - це його вибуття (виключення) з володіння страхувальника, втрата його власником з якої-небудь причини, коли відсутні ознаки загибелі або знищення. Майно може бути викрадено, а може пропасти безвісти (наприклад, судно вважається зниклим безвісти, якщо про нього немає жодної інформації протягом трьох місяців).

Страхова сума у страхуванні майна являє собою ту суму, на яку страхувальник фактично застрахував своє майно. Залежно від бажання і фінансових можливостей страхувальника страхова сума може бути дорівнює, може бути менше, але ні в якому разі не більше дійсної вартості майна. Відповідно страхування в першому випадку буде повним, а в другому - неповним, залишає частину ризику на відповідальності страхувальника.

Терміни дії договорів добровільного страхування майна можуть бути різні: від декількох днів (на час перегону автомобіля з одного населеного пункту в інший) до 15 років (при страхуванні домашнього майна). При обов'язковому страхуванні майна державних службовців термін страхування дорівнює часу їх роботи у відповідних державних органах. Страхування майна (зазвичай транспортних засобів), що є предметом застави, триває протягом часу дії договору про заставу. Найбільш часто укладаються договори терміном на один рік. Якщо правила страхування передбачають укладення договору з описом майна, то опис додається до письмової заяви і стає невід'ємною частиною договору.

При нанесенні збитків застрахованого майна страховик, по-перше, встановлює підстави для виплати страхового відшкодування і, по-друге, визначає його розмір. Підставою для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування є факт реалізації страхового випадку, обумовленого в договорі. Його наступ підтверджується:

 • - заявою страхувальника про настання страхового випадку;
 • - переліком знищеного (викраденого або пошкодженого) майна;
 • - страховим актом про знищення (викрадення або пошкодження) майна.

Основні програми страхування майна для корпоративних страхувальників:

 • - Страхування майна юридичних осіб. Предметами страхування є будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, машини, обладнання, товарно-матеріальних цінностей, придбані на стороні або власного виробництва, об'єкти незавершеного будівництва, продукція в процесі виробництва або обробки, обчислювальна техніка, обробка приміщень, меблі, предмети інтер'єру.
 • - Страхування транспортних засобів. Предметами страхування є підлягають реєстрації, що пройшли черговий державний технічний огляд і не мають значних механічних і корозійних пошкоджень кузова транспортних засобів. До них відносяться легкові, вантажні, вантажопасажирські та спеціальні автомобілі, автобуси, мікроавтобуси, причепи, трактори, мотоблоки, мотоцикли, моторолери, мопеди, снігоходи. За бажанням страхувальника може бути застраховане і додаткове обладнання. Досить часто страхові компанії не приймають на страхування вітчизняні автомобілі старше 5-8 років і імпортні старше 7-10 років.
 • - Страхування вантажів. Страхування, що передбачає страховий захист тільки вантажів, що перевозяться, називається страхуванням карго. У практиці страхування міжнародної торгівлі застосовуються чотири типи стандартних торгових угод - на умовах CIF, FOB, FAS і СФА, які визначають обов'язки сторін, в т. Ч. І зі страхування перевезеного товару. У нашій країні найбільш поширене страхування вантажу його відправником або отримувачем на маршруті слідування від пункту до пункту доставки. Предметами страхування є перевозяться матеріальні цінності, а об'єктом - майнові інтереси, пов'язані із забезпеченням збереження або відновленням пошкодженого предмета страхування після страхового випадку.

Відповідно до норм Федерального закону «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» страхування відповідальності виділено в окрему, самостійну галузь страхування, що більше відповідає загальносвітовій практиці. Страхуванню підлягає тільки цивільно-правова відповідальність.

На відміну від інших видів страхування при укладанні договору страхування позадоговірної відповідальності ніхто не знає потерпілий - вигодонабувач. Він виявляється при страховому випадку - заподіянні йому шкоди страхувальником. Страхова сума може бути встановлена або на підставі домовленості страхувальника і страховика, або на підставі лімітів страхової відповідальності, визначених законодавством, об'єднаннями страховиків, міжнародними угодами.

Страхування відповідальності здійснюється в добровільній і обов'язковій формах, причому обов'язковість страхування в одних випадках закріплена законодавчо (наприклад, в законодавстві про нотаріат), а в інших вона випливає з норм законів про порядок ліцензування (отримання ліцензії можливо тільки при наявності відповідного поліса). Так, наприклад, обов'язковим є страхування:

 • - професійної відповідальності будівельників, нотаріусів, ріелторів, оцінювачів і т. П .;
 • - цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки;
 • - відповідальності за шкоду, заподіяну підприємствами, які експлуатують атомні об'єкти або гідротехнічні споруди;
 • - відповідальності інвесторів за заподіяння шкоди в разі аварій, які спричинили за собою шкідливий вплив на навколишнє середовище;
 • - відповідальності, пов'язаної з космічною діяльністю;
 • - відповідальності перевізника на міжнародних рейсах;
 • - цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 • (ОСАГО) і т. Д.

Суб'єктами договору страхування відповідальності є страховик, страхувальник, застрахований і вигодонабувач. Страхувальником може бути зацікавлена в страхуванні юридична або фізична особа. Якщо страхувальник страхує не себе, а іншу особу (наприклад, підприємство страхує відповідальність свого працівника), то ця особа буде застрахованим. Специфічною особливістю страхування відповідальності є те, що договір укладається в користь не страхувальника або застрахованого, а на користь потерпілого від них особи. Саме ця особа буде вигодонабувачем, незважаючи на те, що його особистість (при позадоговірної відповідальності) визначається лише при заподіянні йому шкоди страхувальником (застрахованим), т. Е. Безпосередньо при страховому випадку.

Предметом страхування в даному випадку є підлягає компенсації відповідно до цивільно-правовою відповідальністю шкоду, заподіяну діями (бездіяльністю) страхувальника (застрахованої) особи майну, життю, здоров'ю фізичних і юридичних осіб або навколишньому середовищу.

У російській практиці моральна шкода й упущена вигода (саме в аспекті страхування відповідальності) рідко є предметами страхування.

Поряд з відшкодуванням перерахованих вище збитків страховик компенсує страхувальникові витрати, пов'язані з розглядом справи про страховий випадок, визначенням розмірів збитків та (або) відшкодування в суді, а також проведенням в разі необхідності незалежної експертизи.

Страховим випадком при страхуванні відповідальності є виникнення обов'язку страхувальника (застрахованої) по відшкодуванню шкоди, заподіяної третім особам в результаті дій (бездіяльності) страхувальника (застрахованої).

Термін дії договору страхування відповідальності залежить від виду страхування та може бути укладений, наприклад, на один рейс, кілька днів, кілька місяців, рік і більше.

Розмір страхового відшкодування залежить від величини заподіяних страхувальником (застрахованим) збитків, ліміту страхової відповідальності, обумовленої договором франшизи, а також повноти страхування.

Для того щоб потерпілі могли отримати відшкодування завданої ним шкоди, страховик повинен отримати:

 • - висновок експертної комісії;
 • - позови потерпілих або їх представників;
 • - рішення судового органу про розміри відшкодування або забезпечення;
 • - документи, що засвідчують особу потерпілих третіх осіб.

Основні програми страхування відповідальності корпоративних страхувальників.

Страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки. В сучасних умовах організація, що експлуатує небезпечний виробничий об'єкт, зобов'язана страхувати відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб і навколишньому природному середовищу в разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті. Наявність такого договору страхування є обов'язковим на момент отримання ліцензії на здійснення відповідної діяльності і протягом усього періоду експлуатації небезпечного виробничого об'єкта.

Страхування відповідальності виробника, виконавця, продавця товарів, робіт, послуг за їх якість і безпеку. Федеральний закон (ст. 12) «Про захист прав споживачів» передбачає майнову відповідальність виробника, а в деяких випадках і продавця товару (роботи, послуги) за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача і (або) третіх осіб внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару (роботи, послуги).

Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Обов'язкове страхування відповідальності власників автотранспортних засобів здійснюється в РФ з 2003 р Страхувальником в даному випадку є власники транспортних засобів. Обов'язок щодо укладення договору з'являється при виникненні права володіння автомобілем (при його покупці, отриманні в господарське відання, оперативне управління, в оренду і т. Д.). Безперервність страхування забезпечується щорічним переукладанням договору.

Страхування відповідальності перевізників. Обсяг і сума відповідальності в даному виді страхування визначаються на базі положень, що регулюють організацію міжнародних перевезень, і національного законодавства з внутрішніх перевезень.

Страхування підприємницьких ризиків є системою відносин між страхувальником і страховиком щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальника, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Суть страхування підприємницьких ризиків полягає у відшкодуванні збитку, що виник внаслідок страхового випадку, в покриття ризиків неотримання або недоотримання очікуваних доходів через порушення партнерами своїх зобов'язань або через інші зовнішні причини.

Суб'єктами страхування підприємницьких ризиків виступають страховик і страхувальник. Особливістю страхування підприємницьких ризиків є те, що вигодонабувачем, згідно з чинним законодавством, може бути тільки сам страхувальник, а також за договором може бути застрахований підприємницький ризик тільки самого страхувальника.

Підприємницьким ризиком визнається ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, в т. Ч. Ризик неотримання очікуваних доходів.

Види підприємницьких ризиків різноманітні і їх виникнення обумовлено впливом на діяльність підприємця величезної кількості різноманітних факторів. Підприємницькі ризики можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми, що обумовлюється сферою їх виникнення. Зовнішні ризики обумовлені впливом зовнішнього середовища і можуть проявлятися у вигляді зміни законодавства, що регулює підприємницьку діяльність страхувальника, зміни політичної ситуації в країні ведення бізнесу тощо. Вплинути на ці ризики підприємець не може. Внутрішні ризики обумовлені впливом внутрішнього середовища, наприклад, неефективний і безграмотний менеджмент, помилкова маркетингова політика та ін. Залежно від тривалості реалізації ризику в часі ризики діляться на тимчасові, пов'язані із здійсненням будь-якого процесу, або постійні, безперервно загрожують підприємцю. За ступенем ризику виділяють допустимий, критичний і катастрофічний ризик. В цілому найбільш поширеними є політичний, комерційний, виробничий, інвестиційний, інноваційний, галузевої ризики.

Найбільш поширеними програмами страхування підприємницьких ризиків є:

- Страхування збитків від перерв у виробництві - вид

страхування, за умовами якого страховик відшкодовує підприємствам і організаціям втрати, пов'язані із зупинкою виробничої діяльності під впливом різноманітних ризиків (комерційних, технічних, природних та ін.).

- Страхування контрагентом невиконання зобов'язань за договором - вид страхування, за яким страхується ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, в т. Ч. Ризик неотримання очікуваних доходів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >