СТРАХОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Страхування належить до найбільш інтегрованим формам фінансової діяльності. Всі найбільші страхові компанії світу об'єднані зв'язками спільного страхування і перестрахування. У багатьох країнах дозволений вільний доступ іноземних страхових компаній на національні ринки. Уже відповідно до Маастрихтського договору 1992 р зняті всякого роду обмеження для іноземного капіталу в країнах Європейського союзу і узятий курс на формування єдиного страхового ринку в Європі. Проте, національні страхові ринки зберігають певні особливості, які цікаво для тих, хто вступає з ними в контакт.

Це стосується, перш за все, структури галузей страхування і пропонованих видів страхового захисту. Наприклад, в азіатських країнах дуже висока питома вага страхування життя, тут він становить 77% загальної суми зібраних страхових премій. У Європі цей показник дорівнює 47%, а в Північній Америці - 42%, т. Е. На цих ринках переважає майнове страхування. Причина даних відмінностей полягає в тому, що страхування життя розвивається найбільш інтенсивно в країнах з низьким рівнем державного соціального захисту, де люди самі повинні вирішувати питання власного пенсійного забезпечення. Крім того, в бідних азіатських країнах у населення менше майна, яке потребує страхуванні. У зазначеному зіставленні і для Росії міститься певна аналогія, хоча міжнародні фінансові зв'язки російського страхового капіталу звернені до Європи.

У Великобританії існує сама ліберальна система страхування. Тут навіть немає спеціальних органів нагляду за страховими компаніями - нагляд здійснюється Промисловим департаментом. Незважаючи на свободу у встановленні страхових премій і в правилах страхування, якість послуг тут не гірше, а ціни нижчі, ніж в інших країнах. Історично склалося так, що страховий ринок Великобританії розділився на дві самостійні частини: Лондонський і все інше. Лондонський ринок в основному страхує зарубіжних клієнтів - морські судна, нафтові компанії, транснаціональні корпорації.

Страховий ринок Німеччини перебуває під жорстким контролем держави. Його характерна особливість полягає в тісному зв'язку страхового бізнесу з великим промисловим капіталом. Широко поширене взаємна участь в капіталі і в управлінні. Вважається, що приблизно 50 осіб контролюють всі великі німецькі підприємства. Тому конкуренція існує в основному на рівні збутових мереж. У Німеччині однозначно домінує одна страхова компанія - «Allianz AG». Такого немає в жодній іншій країні. На її частку припадає 42% страхування життя та 38% інших галузей страхування. При цьому на Німеччину припадає трохи більше 55% обороту «Allianz AG», все інше пов'язане з зарубіжної діяльністю. До недавнього злиття двох французьких страхових компаній АХА і ПАР «Allianz AG» був найбільшою страховою компанією в Європі. На другому місці в Німеччині коштує страхова компанія під назвою «R + V». Її підйом в останні роки стався завдяки об'єднанню Німеччини. Вона має кооперативну структуру, спеціалізується на страхуванні сільських жителів і сільськогосподарських виробництв, і саме колективна, кооперативна форма власності стала її конкурентною перевагою.

Незважаючи на відсутність законодавчих обмежень для іноземного капіталу, німецький страховий ринок досить закритий. Це пов'язано з психологією населення: німці воліють своїх страховиків. Крім того, тут дуже щільна агентська мережа. Близько 50 тис. Агентів є службовцями підприємств, працюють повний робочий день і 270 тис. - сумісники на неповний робочий день. Відносини між агентом і клієнтом, як правило, довготривалі і дружні.

У Франції дуже велика роль соціального страхування. Гарне соціальне забезпечення і державні гарантії по пенсіях приводили до того, що страхування життя було розвинене менше, ніж в інших європейських країнах. Однак в останні роки бюджети соціального забезпечення та пенсійного фонду зводяться з дефіцитом, що дає стимули для розвитку довгострокового страхування життя.

Інтеграція європейських країн сприяє подальшому розвитку страхування і формування єдиного страхового ринку. Статистика свідчить про високі темпи зростання цієї галузі практично у всіх країнах.

Аналіз діяльності провідних гравців європейського ринку, масштабів і форм транскордонної торгівлі страховьші послугами показав, що потенціал єдиного страхового ринку при реалізації свободи установи і свободи надання послуг використовується європейськими страховиками недостатньо активно. Хвиля транскордонних злиттів і поглинань, яка охопила Європейський союз в 90-х рр. і триває в кілька менших масштабах в наші дні, свідчить про те, що страхові організації вважають за краще використовувати свободу руху капіталу для свого комерційної присутності за кордоном. Утворення дочірніх підприємств і формування холдингів, угоди про співпрацю між страховиками і банками, придбання іноземних страховиків залишаються основними формами здійснення діяльності за кордоном. Причина в більшій довірі у страхувальників до вітчизняних компаній і знайомим продуктам, збут орієнтований на традиційних партнерів. Особливо це стосується країн, де посередництво здійснюють страхові агенти, а не брокери. Показово, що страховики, зареєстровані в Люксембурзі та Ірландії, в найбільшою мірою реалізують право на свободу надання послуг.

В умовах завершення перехідного процесу для Росії, яка набрала в склад Світової Організації Торгівлі (СОТ), значний інтерес представляє досвід Китаю. В останні роки китайська страхова галузь розвивалася в середньому значно швидше, ніж вся економіка. Китай домігся того, що входив до СОТ на правах країни, що розвивається з відповідними перевагами, включаючи отримання перехідного періоду, протягом якого здійснювалася поетапна лібералізація страхової діяльності та приведення національного законодавства у відповідність з нормами СОТ. При цьому одночасно зберігалися певні пільги в галузі державного регулювання страхового сектора.

До приєднання до СОТ в Китаї діяли жорсткі обмеження для діяльності іноземних страхових компаній на внутрішньому ринку країни. В основі такої обмежувальної практики лежала складна процедура реєстрації та отримання ліцензій, яка дозволяла працювати на китайському ринку вузькому колу закордонних компаній. Сфери діяльності кожної з цих компаній строго лімітувалися. Так, іноземні компанії мали право працювати тільки з тими організаціями, які затверджувалися в якості партнерів Урядом КНР. Іноземним страховим компаніям заборонялося продавати колективні та пенсійні поліси, географія їх діяльності обмежувалася лише кількома районами країни, заборонялося обслуговування китайських громадян.

Відповідно до вимог робочої групи СОТ Китай погодився виконати ряд складних для себе зобов'язань. Перш за все, протягом п'яти років після вступу в організацію Китай поетапно зняв всі географічні обмеження для діяльності закордонних страхових компаній на території країни. Крім цього, Китай розширив сферу діяльності для іноземних компаній і дозволив їм працювати в раніше заборонених для іноземців областях страхування, таких як страхування здоров'я, колективного страхування життя, медичного обслуговування, пенсійного страхування. Китай дозволив іноземним компаніям, що спеціалізуються в області страхування збитку від непередбачених обставин, здійснювати страхування великомасштабних ризиків.

У Китаї реалізувалася програма з очищення національного страхового ринку від нелегального бізнесу. З ринку були прибрані не тільки місцеві виробники, нелегально надавали страхові послуги, але також іноземні страхові фірми, які не мають ліцензій на здійснення такої діяльності в Китаї. Нові правила істотно поліпшили операційне середовище для діяльності як національних, так і зарубіжних компаній. Відповідно до зобов'язань перед СОТ Китай розширив сферу діяльності для іноземних страхових компаній, включаючи можливість надавати послуги в галузі страхування здоров'я і пенсійного страхування не тільки іноземним, але і китайським громадянам.

Офіційно в КНР існують чотири ешелони захисту від недобросовісних або непрофесійних іноземних операторів.

Перший - на етапі попередньої реєстрації іноземної страхової компанії. Ця компанія повинна володіти власним капіталом відповідно до нормативних вимог і як мінімум тридцятирічний досвід роботи в страхуванні. Крім того, претендент повинен інвестувати не менше 24 млн дол, в китайську дочірню структуру. При цьому 5 млн дол, з початкового капіталу будуть заморожені на весь період роботи компанії в Китаї на депозиті в банку, який вкаже CIRC (China Insurance Regulation Commission, китайський держрегулятор). Країна, з якої прийшов іноземний страховик, повинна мати розвинену систему контролю за страховою діяльністю. Саме іноземний регулятор повинен першим дати рекомендацію претенденту на інвестування в Китаї. До моменту подачі заяви про реєстрацію страховик повинен не менше двох років працювати в Китаї в форматі представництва. На цей етап відводиться шість місяців.

На другому етапі здійснюється процес формального схвалення або відмову в реєстрації. Крім детального опису структури створюваної в Китаї компанії, джерел фінансування, акціонерів, банківських рахунків, розрахунків майбутніх страхових премій, інформації про керівників і т. Д. Претендент повинен надати письмову гарантію від материнської компанії нести відповідальність за сплату податків і боргів філії, якщо вихід на китайський ринок здійснюється саме в такій організаційній формі. При створенні спільного підприємства з китайським партнером (у випадку зі страхуванням життя це єдина можливість вийти на унікальний за розмірами ринок), необхідно надати договір і всі установчі документи. Частка іноземного учасника не повинна бути контрольної. На формальну реєстрацію будуть потрібні ще два місяці.

Після отримання формальної реєстрації виникає третій ешелон захисту. Зареєстрований претендент займається отриманням бізнес-ліцензій на конкретний вид діяльності. Поєднувати страхування життя і майна в одній компанії заборонено. На кожен конкретний місто або провінцію необхідне відповідне регіональне дозвіл, регіональні збори і т. Д. В залежності від змін бізнес-статусу і рівня власного капіталу, який необхідно підтверджувати постійно в письмовій формі, держрегулятор має право вводити обмеження на рід страхових операцій або застосовувати фіскальні санкції.

Четвертий, найважливіший, ешелон захисту зводиться до постійного контролю за поточною діяльністю. Іноземна компанія зобов'язана в десятиденний термін повідомляти в CIRC про всі угоди з перестрахуванням або афілійованими структурами, про покупку або продаж активів, зміни в структурі власності або менеджменту, про зміни в бізнес-плані і т. Д. Якщо ж материнська компанія стала банкрутом або добровільно ліквідована, діяльність її філій зупиняється. Крім цього філії повинні реєструвати в CIRC і публікувати в пресі не тільки свої, але і «материнські» фінансові звіти.

Якщо ж по тій або іншій причині іноземна страхова компанія не відповідає вимогам держрегулятора, наприклад, за масштабами розрахованого в техніко-економічному обгрунтуванні реального обсягу і складу послуг, і не повідомила вчасно про це, їй загрожує штраф, в п'ять разів перевищує неузгоджену прибуток. Може послідувати і кримінальне покарання з тимчасовим або довічним позбавленням права займатися страховою справою в Китаї. Спроба вивезти без дозволу свою власність з країни закінчиться для іноземного учасника ринку штрафом - від 20 до 100% вартості вивозиться майна. Саме на ці цілі і використовується заморожений на стадії реєстрації претендента депозит в 5 млн доларів.

Ця непереборна на перший погляд «китайська стіна» повинна була стати гальмом для припливу іноземного капіталу і розвитку всього страхового справи. Але все вийшло навпаки. І хоча очевидні явні перегини (наприклад, завищені вимоги по капіталізації - в сусідніх Японії або Південній Кореї вони майже вдвічі менше), китайські страховики і споживачі виграли від перерахованих вище заходів.

Відкриття кордонів ринку страхування Росії для іноземного капіталу є одним з найбільш чутливих питань. Китай пройшов цей тривалий шлях успішно, балансуючи між протекціонізмом і глобальними інтересами.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >