СИМБІОЗ БАНКІВ І СТРАХОВИКІВ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Відмінною рисою сучасної економічної дійсності є нестабільність. У даних умовах економічні агенти змушені переглянути стратегію розвитку бізнесу, а також шукати нові методи управління ризиками і засоби посилення своєї конкурентоспроможності на ринку. Існує об'єктивна необхідність освоєння нових каналів отримання доходів. У сучасній «ринкового життя» економіки все частіше бізнес приходить до усвідомлення інтеграції як стратегічного і єдино вірного шляху. Симбіоз банків і страховиків будується на принципі взаємності і дозволяє їм на цьому етапі циклічного розвитку економіки «вижити».

Стосовно до фінансової сфери визначення симбіозу може бути наступним: симбіоз - це різні форми взаємодії фінансових агентів, засновані на отриманні користі кожним з сімбіотов, більш ефективне використання економічних ресурсів і веденні діяльності в єдину систему. Особливістю симбіозу у фінансовій сфері є можливість зміни залежно одного фінансового агента від іншого з плином часу. Якісні характеристики можуть поміняти вектор. Нинішня підпорядкована роль страховиків може в «векторному заміщення» стати чільною, адже частка комісійних доходів банків зростає і страхові компанії усвідомлюють певну залежність кредитних організацій від своєї прихильності.

Ринок банкострахування об'єднує партнерську і клієнтську форми взаємовідносин банків і страховиків. Динаміку ринку показують наступні таблиця і графік (табл. 2, рис. 2):

Таблиця 2

Відносна динаміка обсягів ринку банкострахування

Показник, млрд руб. / Рік

2008

2009

2010

2011

2012

темп

приросту,

базисний

Роздрібне банкострахування, всього

63,7

62,3

72,5

76,4

115,5

181,32%

Страхування юридичних осіб через банки, всього

13,2

14,7

15,1

10.7

12.6

95.45%

Страхування ризиків банків, всього

3,1

4

6,3

5.6

7,1

229,03%

Страхування ризиків банків і ризиків їх клієнтів, пов'язаних з банківськими послугами, всього

80

81

93.9

92,7

135,2

169,00%

За останні 5 років ємність ринку банкострахування збільшилася майже в 1,7 рази. Найбільше зростання спостерігалося по сегменту

«Страхування ризиків банків» - 2,3 рази. У 2012 р темп приросту ринку банкострахування склав 135% (максимальний за аналізований період).

Обсяг і темп приросту ринку банкострахування

Мал. 2. Обсяг і темп приросту ринку банкострахування

Активний розвиток даного ринку створює передумови для симбіозу банків і страхових організацій. Симбіоз - більш тісний форма співпраці цих економічних агентів. Специфіка симбіозу, на відміну від простого співробітництва, в тому, що економічні агенти стають залежними один від одного в більшою мірою, і припинення такої взаємодії може значно погіршити конкурентоспроможність і, як наслідок, фінансове становище однієї або обох сторін симбіозу.

Концентрація капіталу на фінансовому ринку і посилення конкуренції змушує фінансових агентів пристосовуватися до змінних економічних умов, шукати нові ринки збуту, шляхи співпраці для збільшення ефективності і прибутковості їх діяльності. Найбільш розвиненою формою симбіозу є різного рівня інтеграція банків і страховиків. Інтеграція проявляється в створенні спільних продуктів, в наданні спільними зусиллями деяких видів послуг, а також в освіті фінансових супермаркетів і банкострахових груп.

Банкостраховая група - це приклад юридичної і організаційної форм інтеграції. Банкостраховие групи можуть входити до великих холдингів, на чолі яких стоять найбільші підприємства виробничо-сировинної сфери, а також утворювати фінансові корпорації з іншими фінансовими організаціями. Широкомасштабне освіту банкострахових груп в майбутньому може привести до монополізації фінансової галузі. Фінансовий криза 2009 р прискорив тенденцію злиття і поглинань в банківській і страховій сферах. На думку аналітиків, укрупнення фінансового бізнесу - перспектива, перед якою незабаром виявиться наша країна. У 2013 р, на порозі нової кризи, обумовленого макроекономічними факторами і циклічним характером розвитку економіки, процеси злиттів і поглинань починають посилюватися знову. Крім того, в передкризовому стані фінансовий ринок починає «позбуватися» від неконкурентоспроможних, слабких і негнучких економічних агентів. За 10 місяців 2013 р припинили свою діяльність внаслідок ліквідації або відкликання ліцензії Банком Росії 33 російських банку, в той час як за весь 2012 р перестали існувати 29 банків.

Фінансовий супермаркет (далі по тексту - ФС) утворюється шляхом злиття юридичної, територіального, організаційного, маркетингового та технологічного, т. Е. Використовуються всі 5 можливих форм інтеграції банків і страхових компаній. Сучасний фінансовий супермаркет - це організація, в якій будь-яка людина або юридична особа може оперативно отримати повний спектр якісних фінансових послуг. Такий супермаркет є окремим каналом збуту і не представляє собою відділення банку або страхової компанії. Крім того, він зазвичай пропонує не тільки послуги страхових компаній і банків, а й інші фінансові послуги (інвестиційні, консалтингові та т. П.). Такий підхід є втіленням клієнто-орієнтованої моделі діяльності компаній. Ефективно організований фінансовий супермаркет призводить до виникнення ряду переваг, на які слід звертати увагу: здешевлення фінансових продуктів для споживача на 10-15%, економія на постійних витратах, збільшення частки конвертації потенційних клієнтів в реальних.

Перші ФС з'явилися в США на початку 1920-х рр. XX ст., Але не отримали тоді розвитку через законодавчі обмеження. У Західній Європі ФС з'явилися в 1970-1980-і рр. XX ст. в результаті злиття банків і страхових компаній. Цей процес отримав назву Bancassurance - надання страхових продуктів через банки. У США і Японії до кінця 1990-х рр. ФС знайшли новий імпульс після скасування законодавства, що забороняв поєднання банківської зі страховою і інвестиційною діяльністю. В результаті в боротьбі за лояльність клієнтів фінансові посередники почали позиціонувати себе як фінансові супермаркети. Сьогодні фінансові супермаркети найбільш розвинені в країнах Бенілюксу, в Південній Європі, США, Японії.

Основні моделі надання єдиного фінансового сервісу відрізняються ступенем інтеграції. Наприклад, банк може укласти агентський договір про продаж через свою роздрібну мережу страхових або інвестиційних продуктів. Так, наприклад, працює АКБ «Промсвязьбанк» з керуючими компаніями «Трійка-Діалог», «Капітал», «ЕЛТРА-ІНВЕСТ»; «Сбербанк Росії» з «Елбі-Траст» і Північно-західної керуючою компанією.

Можлива модель, коли одні і ті ж акціонери володіють банком, інвестиційної (ІК), що управляє (КК) і страхової (СК) компанією. Приклади: ВАТ «Енергомашбанк» + ІК «ЕЛТРА» + КК «ЕЛТРА- ІНВЕСТ»; ВАТ Банк «Олександрівський» + ІК «Енергокапітал» + КК «Енергокапітал»; АКБ «Промсвязьбанк» + КК «Промзв'язок».

М & А модель на практиці використовувалася при покупці німецьким Deutsche Bank Об'єднаної фінансової групи (Deutsche UFG); при покупці UniCredito двох провідних підрозділів інвестиційної групи «АТОН», операція з придбання Raiffeisen International Bank-Holding роздрібного ВАТ «ІМПЕКСБАНК», поглинання Societe Generale двох роздрібних банків КБ «Дельтакредит» і КБ «Промеко-Банк», придбання 15,3% - ого пакету акцій АКБ «Промсвязьбанк» німецьким Commerzbank і ін.

Може бути варіант і з поглинанням одного бізнесу іншим. Або може бути так званий Greenfield, коли банк засновує нову страхову або інвестиційну компанію. Яскравим прикладом виступає створення «Альфа-Банком» страхової групи «Альфа Страхування».

При найвищого ступеня інтеграції відбувається створення фінансового супермаркету, що пропонує одночасно різні фінансові послуги під єдиним брендом (Citi (США), Lloyds TSB (Великобританія), Societe Generale (Франція), ING Group (Нідерланди), група «ВТБ», група «Уралсиб» , Росбанк.

У будь-якому випадку мотивацією для створення фінансового супермаркету є прагнення отримати синергетичний ефект від об'єднання кращих складових бізнесу сторін, що входять в супермаркет. При цьому відбувається обмін клієнтськими базами, підвищення якості обслуговування клієнтів, фінансова економія, обумовлена масштабами діяльності, мінімізація витрат на маркетинг і рекламу.

Очевидно, що функціонування фінансового супермаркету створює переваги всім учасникам. Клієнтам при покупці всіх фінансових послуг в одному місці - отримання широкого спектру фінансових послуг, економія коштів (знижки) і часу, єдині стандарти якості послуг. Банкам в зростанні комісійних доходів, розширення продуктової лінійки (ПІФи, кредитування під заставу паїв, поліси ОСАГО і ін.), Мінімізації своїх ризиків, збільшення клієнтської бази. Партнерам банку в збільшенні обсягів фінансових послуг через розвинені роздрібні мережі, в доступі до нової лояльної клієнтської бази, економії загальних витрат і збільшення прибутковості, розвитку нових фінансових продуктів.

Складнощів теж чимало. На думку авторів, вони пов'язані з «хворобою зростання». Індустрія ФС в Росії знаходиться на своєму початковому шляху розвитку. У бізнесі банків, інвестиційних і страхових компаній багато відмінностей. До того ж банки воліють, щоб у них було кілька страховиків, інвестиційних або керуючих компаній, а не один стратегічний партнер. Слід мати на увазі і різні «вагові» категорії партнерів: банки мають активами в десятки-сотні мільярдів рублів, а активи страхових компаній складають сотні мільйонів-мільярди рублів. До всього цього додається нестача кваліфікованих менеджерів. В Європі, США, Японії досвід створення фінансових супермаркетів виявився успішним, але супроводжувався пов'язаної з цим процесом виправданою втратою комерційними банками частки ринку.

Кульмінацією симбіозу банків і страховиків на нинішньому етапі стала передача функції страхового нагляду Банку Росії в ролі мегарегулятора. Основне завдання мегарегулірованія в Росії - синхронізація регулювання всіх суб'єктів фінансового ринку за схожими правилами, методам.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >