Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Право arrow Господарське право

Нормативні правові акти

Конституція Республіки Білорусь від 15 березня 1994 року за вим. і доп., прийнятими на респ. референдумі 24 нояб. 1996 р 17 жовтня. 2004 // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 1999. - №1. - 1/0.

Цивільний кодекс Республіки Білорусь, 7 груд. 1998 р, №218-З: в ред. Закону Респ. Білорусь від 3.07.2011 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Господарський процесуальний кодеку Республіки Білорусь, 11 нояб. 1998 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 6 серп. 2004 р №314-З, в ред. від 30.12.2011 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "Юр-Спектр". - Мінськ, 2012.

Банківський кодекс Республіки Білорусь, 25 жовтня. 2000 р .: в ред. від 14.06.2010 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Податковий кодекс Республіки Білорусь (Загальна частина), 19 груд. 2002 р з ізм. і доп., в ред. від 30.12.2011 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 1Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Податковий кодекс Республіки Білорусь (Особлива частина), 29 груд. 2 009, №71-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь, 22 червня 2001 року, №37-З, в ред. від 9 нояб. 2 009 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про підприємництво в Республіці Білорусь: Закон Реcп. Білорусь, 28 травня 1991 р в ред. від 26 груд. 2007 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон, ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції: Закон Респ. Білорусь, 10 груд. 1992 р в ред. від 4 січня. 2010 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про господарські товариства: Закон Респ. Білорусь, 9 груд. 1 992, 2 020-X1I, в ред. від 15.07.2010 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон, ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про економічну неспроможність (банкрутство): Закон Респ. Білорусь, 18 липня 2000, №423-З: в ред. від 31 груд. 2009 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про бухгалтерський облік та звітності: Закон Респ. Білорусь, 18 жовтня. 1994 р №3321 -XII: в ред. від 26 груд. 2007 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон, ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про ціноутворення: Закон Респ. Білорусь, 10 травня 1994 р №255-З: в ред. від 31 груд. 2009 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про товарних біржах: Закон Респ. Білорусь, 5 січня. 2009 р №10-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про цінні папери і фондових біржах: Закон Респ. Білорусь, 12 березня 1992 р .: в ред. від 4.01.2010 р, №148-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про валютне регулювання та валютний контроль: Закон Респ. Білорусь, 22 липня 2003 р 226-З: в ред. від 3 червня 2009 р №22-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про захист прав споживачів: Закон Респ. Білорусь, 9 січня. 2002 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 8 липня 2008 р №170 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про якість та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів для життя і здоров'я людини: Закон Респ. Білорусь, 29 червня 2003 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 29 травня 2008 р №343-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про технічне нормуванні та стандартизації: Закон Респ. Білорусь, 5 січня. 2004 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 31.12.2010 р, №208-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про оцінку відповідності вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації: Закон Респ. Білорусь, 5 січня. 2004 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 31.12.2010 р, №228-З // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон, ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про безпеку генно-інженерної діяльності: Закон Респ. Білорусь, 9 січня. 2006 р .: в ред. Закону Респ. Білорусь від 4.01.2010 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про впорядкування державної реєстрації та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання: Декрет Президента Республіки Білорусь, 16 січня. 2009 р №1: в ред. Декрету През. РБ від 27.06.2011 р // Консультант Плюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва (робіт, послуг) і про посилення відповідальності виготовлювачів, постачальників і продавців за якість продукції (робіт, послуг): Указ Президента Респ. Білорусь, 20 травня 1998 р №268: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 1 березня 2007 г., №116 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Білоруська універсальна товарна біржа": Указ Президента Респ. Білорусь, 14 верес. 2006 р №577: в ред. від 24.11.2011 р, №445 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про деякі питання економічної неспроможності (банкрутства): Указ Президента Респ. Білорусь, 12 нояб. 2003 р №508: в ред. Указу Президента Респ. Білорусь від 6 квітня. 2009 р №178 // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2003 г. - №127. - 1/5085.

Про деякі заходи щодо реалізації Закону Республіки Білорусь "Про товарних біржах": постанову Ради Міністрів Респ. Білорусь, 6 авт. 2009 р №1039 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон, ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про заходи щодо розвитку біржової торгівлі на товарних біржах: постанову Ради Міністрів Респ. Білорусь, 16 червня 2004, №714: в ред. від 2 верес. 2009 р №1140 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Положення про координаційну раду з біржової торгівлі: затв. постановою Ради Міністрів Респ. Білорусь, 6 серп. 2009 р №1039 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про деякі питання приєднання Республіки Білорусь до Світової організації торгівлі: постанову Ради Міністрів Респ. Білорусь і Нац. банку Респ. Білорусь, 21 серп. 2002 р №1127 / 22 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про вдосконалення організації проведення робіт із забезпечення підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг: постанову Ради Міністрів Респ. Білорусь, 31 сер. 2006 р №1102 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Типові правила біржової торгівлі на товарних біржах: затв. постановою Ради Міністрів Респ. Білорусь, 6 серп. 2009 р №1039 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про затвердження Правил здійснення операцій з електронними грошима: постанову Правління Нац. банку Респ. Білорусь, 26 нояб. 2003 р №201: в ред. від 29 червня 2009 р №91 // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про затвердження порядку розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь: Указ Президента Респ. Білорусь, 29 червня 2000, №359, в ред. від 24.10.2011 р // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Інструкція про порядок ведення касових операцій і розрахунків готівкою грошовими коштами в білоруських рублях на території Республіки Білорусь: затв. постановою Правління Нац. банку Респ. Білорусь, 17 січня. 2008 г., №4 (з ізм. І доп.) // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Правила організації готівкового грошового обігу в Республіці Білорусь: затв. постановою Правління Нац. банку Респ. Білорусь, 24 серпня. 2007 г., №166 (з ізм. І доп.) // КонсультантПлюс: Білорусь. Технологія 3000 [Електрон. ресурс] / ТОВ "ЮрСпектр". - Мінськ, 2012.

Про деякі питання практики застосування законодавства, що регулює питання економічної неспроможності (банкрутства): постанова Пленуму Вищого Господарського Суду Респ. Білорусь, 2 дек. 2005 р №30 // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2006. - №9. - 6/469.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук