МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення глави 2 студент повинен:

знати

 • • основні фактори зовнішнього середовища і мікросередовища туристського підприємства;
 • • класифікацію елементів мікросередовища туристського підприємства;
 • • методи аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, конкурентного становища туристського підприємства;
 • • поняття «конкуренція», «конкурентоспроможність» і «конкурентні переваги», типологію конкурентів;

вміти

 • • здійснювати постановку маркетингових проблем організації, стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища;
 • • виявляти сильні і слабкі сторони туристського підприємства;
 • • виявляти фактори маркетингового середовища туристичного підприємства;
 • • давати характеристику внутрішньої і зовнішньої мікросередовища маркетингу підприємства;

володіти

 • • навичками визначення факторів навколишнього маркетингового середовища та їх аналізу;
 • • способами побудови матриць PEST- і SWOT-аналізу;
 • • методами визначення конкурентного положення туристського підприємства на ринку.

Ключові поняття. Маркетингове середовище. Внутрішня маркетингове середовище туристського підприємства. Зовнішнє середовище і її основні елементи. Внутрішня мікросередовище підприємства. Методи аналізу макросередовища туристичного підприємства. SWOT-аналіз. PEST-аналіз. Методи аналізу конкурентного положення підприємства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >