МЕТОД ПРЯМИХ ВИТРАТ.

Суть методу полягає у встановленні ціни шляхом додавання до змінних витрат певної надбавки (прибутку або маржі). Його достоїнства і недоліки приведені в табл. 7.4. При цьому постійні витрати як витрати туристського підприємства в цілому не розподіляються по окремих турпродуктам (турпослуг), а погашаються з різниці між сумою цін реалізації і змінними витратами на виробництво турпродукту (турпослуги). Розрахунок ціни за методом прямих витрат здійснюється за формулою

де VC - змінні витрати на одиницю продукції; dvc - процентна надбавка до VC.

Надбавка (dvc) повинна бути вище, ніж при розрахунку ціни на основі повних затрат, так як вона вносить вклад в покриття постійних витрат і забезпечує отримання планованого прибутку. Розмір надбавки може грунтуватися на галузевих традиціях, власному досвіді, емпіричних правилах. Сенс цього методу ціноутворення полягає в тому, що турпродукт (турпослуг) повинен продаватися за ціною, яка, наприклад, в 2,5 рази вище змінних витрат.

Таблиця 7.4

Переваги і недоліки методу прямих витрат

переваги

I1едостаткі

Чи не виникає проблем, пов'язаних з калькулированием постійних витрат, яке носить умовний (довільний) характер.

Метод грунтується на більш надійних відомостях про прямих (змінних) витрат і сприяє в умовах конкуренції визначення оптимальної ціни. Постійні витрати не впливають на вигляд кривої прибутку, тому їх можна не визначати при калькулюванні ціни

Зниження обсягу збуту веде до підвищення ціни, так як постійні витрати повинні розподілятися на меншу кількість одиниць турпродукту (турпослуги), тобто постійні витрати підвищуються на одиницю турпродукту (турпослуги), що призводить до необхідності розпочати калькулювати із зони прибутку туристського підприємства.

Зниження ціни при еластичному попиті пов'язано з високими обсягами продажів, змінні витрати на одиницю продукту знижуються, і его зниження в результаті може привести до погіршення ситуації з прибутком туристського підприємства. Даний метод не враховує попит і суб'єктивну оцінку покупцями корисності турпродукту (турпослуги)

Метод прямих витрат дозволяє з урахуванням умов збуту турпродукту (турпослуги) знаходити оптимальне поєднання обсягів його виробництва, цін реалізації та витрат. Але він може бути з упевненістю використаний при встановленні ціни тільки тоді, коли є невикористані резерви на туристському підприємстві з виробництва та реалізації турпродукту (турпослуги), коли всі постійні витрати відшкодовуються в цінах, встановлених з поточного обсягу виробництва і реалізації турпродукту (турпослуги).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >