МЕТОД АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ.

До методів ціноутворення на основі витрат виробництва турпродукту (турпослуги) відноситься також і розрахунок цін на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку. Туристське підприємство прагне встановити на свій турпродукт (турус- лузі) ціну на такому рівні, який забезпечував би йому отримання бажаного обсягу прибутку.

Графічне визначення точки беззбитковості ( BSV) дано на рис. 7.3.

Визначення точки беззбитковості

Мал. 7.3. Визначення точки беззбитковості

Точку беззбитковості можна також знайти аналітичним методом за такою формулою:

де BSV - точка беззбитковості; FC - постійні витрати; TR - валовий прибуток.

Якщо туристське підприємство виробляє і (або) реалізує широку номенклатуру турпродуктів (турпослуг), то можна використовувати розширений варіант формули точки беззбитковості:

де 5 - відсоток загального обсягу продажів для кожного турпродукту або турпослуги (Л, В, С, D).

Інші методи - метод трьох оцінок, метод структурної аналогії, метод визначення цін на основі «кривої освоєння» - практично не використовуються в туризмі, оскільки засновані на складних економіко-математичних розрахунках.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >