БАЛОВИЙ МЕТОД.

Суть методу полягає в тому, що на основі експертних оцінок значущості параметрів турпродукту (турпослуги) для споживачів кожному параметру присвоюється певна кількість балів, підсумовування яких дає свого роду оцінку його рівня якості. Іншими словами, даний метод незамінний в тих випадках, коли ціна залежить від багатьох параметрів якості, в тому числі від таких, які не піддаються кількісному вимірюванню: наприклад, зручність придбання турпродукту (турпослуги), естетичність, дизайн інтер'єрів турфірми або готелі, екологічність, сезонність , модність і т.д.

Практичне використання баловий методу при визначенні конкретних цін включає чотири етапи, наведені в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Етапи реалізації баловий методу визначення ціни

етап

Назва

характеристика

1

Вибір основних техніко-економічних параметрів

Можуть бути різними в залежності від сфери використання даного продукту (товару, послуги)

2

Нарахування балів по кожному обраному параметру

Здійснюється експертним шляхом за певною процедурою. В якості експертів повинні виступати не тільки представники виробника (наприклад, турфірми), а й експерти основних споживачів

3

Визначення інтегральної оцінки техніко-економічного рівня продукції (товару, послуги)

У випадках, коли всі параметри продукції вважаються рівнозначними по питомій вазі, комплексний рівень якості кожного виробу визначається шляхом простого складання балів. Якщо відібрані для оцінки параметри нс рівнозначні для споживача, встановлюються коефіцієнти вагомості (значимості) окремих параметрів. Оцінки, що виставляються по кожному показнику якості, коригуються на відповідний коефіцієнт вагомості. Отримані бали підсумовуються але кожного виробу

4

визначення ціни

1. Визначається середня оцінка (ціна) одного бала:

P '= f / l (M hr V,),

де Р '- ціна одного бала; P f) - ціна базового виробу-еталона; М и - бальна оцінка / -го параметра базового виробу; V, - вагомість параметра.

2. Ціна нового продукту (товару, послуги):

p = p b Z (M " r v i ) P ',

де M nj - бальна оцінка / -го параметра нового виробу

Однак незважаючи на явні переваги даного методу слід мати на увазі, що його застосування пов'язане з великою кількістю суб'єктивізму.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >