КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Метод знаходження рівноваги між витратами, попитом і конкуренцією.

Цей метод дозволяє взяти до уваги практично більшість впливають на ціноутворення факторів. Звісно ж, що його застосування є актуальним для підприємств туризму. Його реалізація передбачає виконання таких семи етапів (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

Етапи реалізації методу знаходження рівноваги між витратами, попитом і конкуренцією

етап

Назва

характеристика

1

Постановка завдання ціноутворення

Реалізація цього етапу передбачає проходження перших п'яти кроків (від визначення типу ринку до вибору типу цінової стратегії)

2

Складання початкового проекту обсягу продажів турпро- продуктом (турпослуги)

Обсяг продажів визначається виходячи з виробничої потужності туристського підприємства і ємності ринку (виявляються на основі маркетингових досліджень)

3

Розрахунок вихідної ціни за методом повних витрат виробництва, просування і реалізації турпродукту (туру з дуги)

Туристське підприємство підраховує загальну суму витрат, пов'язаних з виробництвом, просуванням і реалізацією обсягу турпродукту (турпослуги), прийнятого на попередньому етапі. Загальні витрати діляться на змінні і постійні. Потім розраховуються витрати і ціна одиниці турпродукту (турпослуги)

4

Опрацювання різних можливих на реальному ринку варіантів комбінацій «ціна - обсяг продажів», що встановлюються на основі аналізу збуту або експертним шляхом, і вибір оптимального з них

Тут з усіх можливих варіантів вибирається та комбінація «ціна - обсяг продажів», яка забезпечує туристському підприємству отримання найбільшої суми маржинального прибутку

5

Оцінка положення турпродукту (турпослуги) на ринку

Зіставляючи техніко-економічні параметри турпродукту (турпослуги), туристське підприємство виявляє переваги і недоліки свого турпродукту (турпослуги) в порівнянні з товарами- конкурентами. Тут визначається, наскільки рівень ціни, обчислений на базі витрат (див. Етап 3), відповідає поточній ринковій цінової ситуації

6

Опрацювання різних варіантів «ціна - обсяг продажів» з урахуванням конкурентних факторів, виявлених на етапі 5

На основі різних варіантів «ціна - обсяг продажів», розроблених з урахуванням інформації, отриманої на етапі 5, туристське підприємство вибирає той варіант, який забезпечує йому отримання максимально можливої суми покриття. Кількісний аналіз обов'язково доповнюється якісним аналізом

Закінчення табл. 7.8

етап

Назва

характеристика

7

Облік додаткових факторів при призначенні остаточної ціни

Тут необхідно врахувати наступні важливі

моменти:

  • • покупці розглядають ціну як показник якості;
  • • покупець знаходиться у визначеному ним «межі ціни»;
  • • слід передбачити реакцію продавців (оптових, роздрібних), конкурентів на передбачуваний рівень ціни;
  • • потрібно врахувати вимоги державного законодавства в сфері ціноутворення;
  • • прийняти до уваги інфляцію, якщо вона значна;
  • • врахувати курс валют;
  • • подивитися, яка буде реклама нового турпродукту (турпослуги) - сильна або слабка;
  • • дізнатися, чи буде туристське підприємство працювати на одному або декількох сегментах ринку, і т.д.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >