КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте визначення сутності глобальних проблем сучасності.
 • 2. Назвіть основні причини виникнення глобальних проблем сучасної цивілізації.
 • 3. Перелічіть і охарактеризуйте основні глобальні проблеми сучасності.
 • 4. Яке місце екологічних проблем в системі глобальних проблем цивілізації?
 • 5. Наведіть приклади глобальних соціально-екологічних проблем і екологічних проблем сучасного російського суспільства.
 • 6. Охарактеризуйте екологічну ситуацію свого регіону (міста, населеного пункту) і його найбільш гострі соціально-еколо- ги етичні проблеми.
 • 7. Охарактеризуйте медико-біологічні, економічні, соціально-політичні, психологічні, етичні та інші можливі наслідки розвитку сучасної соціально-екологічної ситуації?
 • 8. У рамках якої науки і коли виникла екологія?
 • 9. Яке початкове значення терміна «екологія»?
 • 10. Які основні етапи розвитку предмета екології?
 • 11. Яка сучасна структура екологічних знань?
 • 12. Назвіть і охарактеризуйте основні галузі, рівні і блоки сучасного екологічного знання.
 • 13. Коли і як виникла соціальна екологія?
 • 14. Які причини виникнення і розвитку соціальної екології?
 • 15. Назвіть основні галузі і рівні соціально-екологіч- чес- кого знання.
 • 16. Назвіть рушійні сили виникнення і розвитку соціальної екології.
 • 17. Які теоретичні джерела соціальної екології?
 • 18. Визначте місце соціальної екології в системі сучасного екологічного знання.
 • 19. Дайте визначення предмета соціальної екології.
 • 20. Яка структура соціальної екології?
 • 21. Наведіть приклади основних понять і законів соціальної екології.
 • 22. Перерахуйте основні теорії соціальної екології.
 • 23. Назвіть і охарактеризуйте основні функції соціальної екології.
 • 24. Перелічіть і охарактеризуйте методи соціальної екології.
 • 25. Які методи наукового пізнання відносять до числа основоположних методів соціальної екології?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >