ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗГОРТАННЯ НТР НА БАЗІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Серед екологічних наслідків сучасної НТР можна виділити як позитивні, так і негативні. До позитивних наслідків сучасної НТР слід віднести виникнення деяких технологічних передумов для вирішення ряду екологічних проблем: вдосконалення очисних споруд, техніки спостереження і контролю за станом навколишнього середовища, комплексного використання природних ресурсів та ін.

Негативні наслідки сучасної НТР пов'язані з тим, що вона, розгортаючись на базі пануючого в більшості країн індустріального виробництва, посилює його негативний вплив на природу, здоров'я людини, його благополуччя, загрожує цілісності біосфери і сущесгвованію життя на Землі.

Негативний вплив індустріального виробництва на природу пов'язано з цілим рядом його особливостей.

  • • Індустріальне виробництво пов'язане з переходом до перетворення речовини природи.
  • • Воно включає в себе речовини і процеси, які не зустрічаються в природному вигляді в природі.
  • • Це виробництво характеризується виборчим використанням ресурсів і орієнтоване на викиди відходів в середовище проживання. Наприклад, з усього вилученого з природного обороту речовини утилізується не більше 4%, а решта викидається в природу у вигляді хімічно активних і агресивних відходів.
  • • Індустріальне виробництво виникло в конкретно історичних умовах і несе на собі печатку, установки і пріоритети того часу, коли воно виникло. Вона орієнтована на досягнення влади над природою, підкорення її, споживацьке ставлення до неї. Природи не храм, а майстерня, в якій людина повинна бути працівником, які реалізують свої інженерні проекти, виходячи лише зі своєю волею, а не з законами збереження її цілісності.

Результатом розгортання сучасної НТР на базі індустріального виробництва, багато в чому завдяки їй перетворився в домінуючий глобальний тип природокористування, стало виникнення сучасного соціально-екологічної кризи.

У зв'язку з екологічною кризою і цілим рядом інших соціальних і технологічних протиріч і породжуваних ними технологічних потреб, а також тенденціями розвитку науки висловлюється ідея про неминуче переростання сучасної НТР в її новий етап, або нову НТР. В якості базових науково-технічних напрямків її розвитку називаються досягнення в галузі мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, генної інженерії, інформатики, нанотехнологій, робототехніки, геобіотехнологіі і використанні нових видів сировини і матеріалів (пов'язаних із застосуванням нетрадиційних джерел енергії, мембранних, лазерних, плазмових, електронно -імпульсних технологій); техніки зв'язку (застосування волокнисто-оптичних ліній, космічної, стільникового зв'язку) і ін.

Оскільки основний напрямок розвитку нової НТР багато в чому детерміновано екологічними протиріччями і потребами, з ним багато дослідників пов'язують створення адекватної для подолання сучасних екологічних проблем техніко-технологічної основи постсовременной цивілізації.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >