КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте визначення понять «наука», «технологія», «техніка».
 • 2. Назвіть основні етапи розвитку взаємозв'язку між наукою і технікою.
 • 3. В чому полягає сутність науково-технічного прогресу?
 • 4. Які передумови виникнення науково-технічного прогресу (НТП)?
 • 5. Дайте визначення поняття «науково-технічна революція» (НТР).
 • 6. Поясніть взаємозв'язок між НТР і революцією у взаємозв'язках суспільства з природою на сучасному етапі.
 • 7. У чому полягає сутність сучасної НТР?
 • 8. Які особливості сучасної науково-технічної революції?
 • 9. Що означає вираз «перетворення науки в безпосередню продуктивну силу»?
 • 10. Яке значення феномена перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для розвитку взаємин між суспільством і природою?
 • 11. Назвіть і розкрийте основні етапи розвитку сучасної науково-технічної революції.
 • 12. Які позитивні можливості, що відкриваються сучасної науково-технічної революцією?
 • 13. Назвіть негативні екологічні наслідки розгортання сучасної НТР на базі індустріального виробництва?
 • 14. Охарактеризуйте особливості індустріального типу природокористування?
 • 15. Що означає вираз «нова науково-технічна революція» ( «нова НТР», або «новий етап сучасної НТР»)?
 • 16. Яке технологічне і екологічне зміст нової НТР?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >