КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте визначення поняттю «рушійні сили екологізації суспільного виробництва». Які чинники входять в систему рушійних сил екологізації виробництва?
 • 2. Назвіть основні поняття, що відображають етапи загострення соціально-екологічних протиріч і розгортання соціально екологічної кризи, дайте їх визначення.
 • 3. Чи даєте визначення поняттям «соціально-екологічні потреби», «соціально-екологічні відносини», «соціально-еколо- гіче- ські інтереси», «соціально-екологіч ідеологія», «соціальноекологічної політика».
 • 4. Назвіть цілі, завдання, принципи, суб'єкти соціальноекологічної політики.
 • 5. Визначте сутність екологічного руху, його роль в системі соціально-екологічної політики, основні етапи розвитку та форми реалізації (зокрема, в Росії).
 • 6. Дайте класифікацію органів управління природокористування. Назвіть основні міжнародні органи.
 • 7. Назвіть основні державні органи управління природокористуванням і визначте їх функції.
 • 8. Визначте основні функції управління природокористуванням і розкрийте їх зміст.
 • 9. Дайте визначення поняттю «екологічний моніторинг», назвете його основні форми та функції.
 • 10. Який зміст ви вкладаєте в поняття «державний екологічний кадастр»? Назвіть основні види кадастрів і інші форми обліку стану і якості природних ресурсів.
 • 11. Дайте визначення понять «якість навколишнього середовища», «несприятливе навколишнє середовище», «сприятливе навколишнє середовище».
 • 12. Розкрийте цілі і зміст такої функції управління природокористуванням, як нормування.
 • 13. Яке призначення нормативів якості навколишнього середовища? Назвіть їх основні види.
 • 14. Визначте цілі назвіть види нормативів допустимого впливу на навколишнє середовище.
 • 15. Назвіть особливо охоронювані природні території та об'єкти. Яке їхнє призначення і в чому специфіка їх правового режиму?
 • 16. Які цілі та форми планування в сфері природокористування?
 • 17. У чому полягають сутність і які цілі і завдання екологічного контролю? Назвіть його основні форми.
 • 18. Визначте сутність і завдання, принципи, суб'єкти, форми та правові підстави екологічної експертизи.
 • 19. Дайте визначення екологічного аудиту та екологічної сертифікації. Охарактеризуйте правові підстави, організаційні форми їх здійснення і функції.
 • 20. Назвіть основні елементи та методи економічного механізму охорони навколишнього середовища.
 • 21. Назвіть основні умови і підстави, за наявності яких фізичні та юридичні особи можуть виступати в якості суб'єктів економічних відносин природокористування.
 • 22. Що ви розумієте під договором, ліцензією і лімітами на природокористування?
 • 23. Розкрийте сутність, призначення та основні проблеми економічної оцінки природних об'єктів і впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище (ОВНС).
 • 24. Які основні види та призначення плати за природокористування?
 • 25. Перерахуйте кошти і методи економічного стимулювання раціонального природокористування.
 • 26. Розкрийте призначення і форми екологічного страхування.
 • 27. Що таке екологічні фонди?
 • 28. Що таке екологічне право, які його джерела, система, суб'єкти і об'єкти?
 • 29. Що ви розумієте під правом природокористування? Які його основні види, типові підстави виникнення і припинення?
 • 30. Які основні права і обов'язки громадян у сфері природокористування?
 • 31. Що таке еколого-правова відповідальність і які її основні види?
 • 32. Дайте визначення екологічного правопорушення. Який його склад і значення для виникнення еколого-правової відповідальності та визначення її заходи?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >