СТАТЕВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ.

Пол - це сукупність генетичних, морфологічних і фізіологічних особливостей організму, що забезпечують статеве розмноження.

Стосовно до людини підлогу розглядається як комплекс тілесних (генетичних, морфологічних і фізіологічних), репродуктивних, поведінкових, соціальних, соціально-психологічних і психологічних ознак, що детермінують особистісний біологічний і соціальний статус людини як чоловіки або жінки.

На підставі ознаки статі будується найважливіша демографічна структура - статева структура (статевий склад) населення.

Статева структура (статевий склад) населення - розподіл населення на чоловіків і жінок. У демографії використовуються два різні способи подання статевої структури [1] :

 • • просте визначення абсолютних численностей і часткою чоловіків і жінок у всьому населенні і в окремих вікових групах;
 • • розрахунок співвідношення статей , тобто відносини чисельності чоловіків до чисельності жінок (або навпаки) у всьому населенні і в окремих вікових групах. Співвідношення статей - один з видів так званих структурних демографічних коефіцієнтів, які вимірюють співвідношення різних частин населення.

У 2015 року чисельність чоловічого населення світу становила 50,4% від усього населення, жіночого - 49,6%, а в Росії чисельність чоловічого населення склала 46,3% населення (жіночого - 53,7%). Динаміка чисельності чоловіків і жінок Росії представлена в табл. 2.2 і на рис. 2.2.

Таблиця 2.2

Чисельність чоловіків і жінок Росії

рік

Все насе- лення, млн осіб

чоловіки

жінки

чисельність, млн осіб

частка в населенні,%

чисельність, млн осіб

частка в населенні, %

1926

92,7

44,0

47

48,7

53

1939

108,4

51,1

47

57,3

53

1959

117,2

52,2

45

65,0

55

1970

129,9

59,1

45

70,8

55

тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять

137,4

63,2

46

74,2

54

1989

147,0

68,7

47

78,3

53

тисячу дев'ятсот дев'яносто один

148,3

69,5

47

78,8

53

1996

148,3

69,5

47

78,8

53

2001

146,3

68,3

47

78,0

53

2002

145,2

67,6

47

77,6

53

2003

145,0

67,5

47

77,5

53

2004

144,3

67,0

46

77,3

54

2005

143,8

66,7

46

77,1

54

2006

143,2

66,3

46

76,9

54

2007

142,8

66,0

46

76,8

54

2008

142,8

66,0

46

76,8

54

2009

142,7

65,9

46

76,8

54

2010

142,9

66,1

46

76,8

54

2011

142,9

66,1

46

76,8

54

2012

143,0

66,1

46

76,9

54

2013

143,3

66,3

46

77,0

54

2014

143,7

66,6

46

77,1

54

2015

146,3

67,8

46

78,5

54

Динаміка чисельності чоловіків і жінок Росії

Мал. 2.2. Динаміка чисельності чоловіків і жінок Росії 1 :

---- чоловіки; - - жінки

Зазвичай співвідношення статей розраховують як число чоловіків, що припадають на 100 або 1000 жінок (рідше, навпаки, число жінок, що припадають на 100 або 1000 чоловіків).

В демографії та статистиці населення прийнято розрізняти первинне, вторинне і третинне співвідношення статей [2] [3] :

 • • під первинним співвідношенням статей розуміють відношення числа чоловічих гамет (зародків) до числа жіночих при заплідненні. Це співвідношення дорівнює приблизно 125-130 чоловічих зародків на 100 жіночих;
 • • вторинне співвідношення статей - це співвідношення хлопчиків і дівчаток серед народжених живими. Це фундаментальна біологічна константа, яка становить приблизно 105-106 народжень хлопчиків на 100 народжень дівчаток, або, іншими словами, на кожну тисячу новонароджених завжди припадає приблизно 512 хлопчиків і 488 дівчаток;
 • • третинне співвідношення статей - це пропорція чоловіків та жінок в репродуктивному віці або в інших вікових групах. На відміну від первинного і вторинного третинне співвідношення іолов сильно коливається в залежності від особливостей повіковий диференціальної смертності та міграційної рухливості.

Третинне співвідношення статей разом з вторинним входить в сферу інтересів демографії, оскільки від них залежать характеристики відтворення населення та окремих демографічних процесів. Вони впливають на рівень актуальною і майбутньої шлюбності, на показники народжуваності і смертності. Тому демографи приділяють таку велику увагу цим показникам, як і вивчення статевого складу населення в цілому [4] .

За статевою складу населення країни ділять на три групи. Перша група країн, де чисельність чоловіків і жінок однакова (країни Африки та Латинської Америки). Друга група країн, де чисельність жінок перевищує чисельність чоловічого населення (більше половини країн світу, особливо країни Північної Америки). Пояснюється це двома причинами, зокрема більшою середньою тривалістю життя жінок і втратою чоловічого населення в періоди Першої і Другої світових воєн. Третя група - країни, в яких чисельність чоловіків переважає над чисельністю жінок (країни Азії, в тому числі Індія, Китай) [5] [6] .

 • [1] Зозуля П. В. Демографія: навч, посібник. М .: Изд-во ГУ У, 2013.
 • [2] За даними Росстату (www.gks.ru).
 • [3] Медков В. М. Демографія: навч, посібник.
 • [4] Там же.
 • [5] Лопатчіков Д. Л. Економічна географія і регіоналістика.
 • [6] Упоряд. по: Економічна географія: підручник і практикум / під заг. ред. Я. Д. Вишнякова.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >