РОЗДІЛ II ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ РОСІЇ І СВІТСЬКА КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ

Петровський секуляризм і зародження світської культури

Від філософії Просвітництва до "духовного ренесансу"

Освіта і навчальні заклади імператорської Росії

законодавс ьство

література

мистецтво

Лекція 7 ПЕТРОВСЬКИЙ Секуляризм І ЗАРОДЖЕННЯ СВІТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. 'Поняття сскулярі ^ Ма. Цар Олексій Михайлович, за словами літописця, "землю погляду і пом'як" для нового освіти, а насадив насіння і потиснув плоди його Петро I - великий перетворювач Росії. При Олексієві Михайловичу починає зароджуватися секуля- ризм, який легалізував культурний поворот в сторону Заходу; Петро I доводить це обережне західництво до повного прийняття ідеології європеїзму.

Ідеократичної константою європеїзму виступає культ знання, освіти, вільного від догм і регламентацій релігії. Просвітництво розумілося як "вихід людини зі стану неповноліття, в якому він знаходиться з власної вини". А для цього, як писав І. Кант, "не потрібно нічого, крім свободи, причому найбільш невинною з усього, що може називатися свободою, а саме свободи у всіх випадках публічно користуватися своїм розумом " '.

2. Програма Петра I. Петро I робить все, щоб відокремитися від минулого, розірвати пута старомосковських відносин і затвердити нові форми життя, нове світське культуротворчество. Його програма дозріла в основних рисах ще під час Великого посольства на Захід (1697-1698), коли він побував у Німеччині, Голландії, Англії, зустрічався з видними европейс- [1]

кими вченими і філософами, в числі яких були Лейбніц і Ньютон.

Пізніше, в 1712 р, Лейбніц в листі до царя виклав свою концепцію культурного кругообігу, рішуче вплинула на світогляд і політику російського самодержця. Суть концепції полягала в наступному: всесвітня цивілізація, поширюючись по планеті з однієї країни в іншу, приходить, нарешті, в Росію, з тим щоб, досягнувши всієї повноти розвитку, знову кинутися до свого вихідного пункту - до Греції. "Мабуть, - писав німецький мислитель, - згідно з божественною долі, наука повинна обійти кругом всю земну кулю і нині перейти також в Скіфію (так він по укоріненому на Заході забобону називав Росію. - А. 3 .), І тому обрала Ваше величність знаряддям, так як Ви можете ... взяти найкраще і вдосконалити належними заходами те, що зроблено в обох частинах світу; бо в Вашій державі все, що стосується до науки, ще ново і подібно аркушу білого паперу, а тому можна уникнути багатьох помилок, які вкрали в Європі поступово і непомітно " [2] .

3. секуляристських реформи. Петро I і сам вірив у велике призначення Росії і всіляко дбав про її підвищенні. В першу чергу він взявся за расцер- ковленіе цивільному житті. Хоча Петро I розумів, наскільки важлива релігія в спілкуванні з масами, його нескінченно обурювало засилля духовенства у суспільному та державному житті. Секулярізаціон- ная діяльність Петра I розгорталася в різних напрямках. Першою відкритою демонстрацією розриву зі старовиною з'явився перенесення за указом від 20 грудня 1699 року почала року з 1 вересня на 1 січня. Світський характер даної реформи підкреслювався і введенням в календар нових відправних пунктів обчислення років ( "ер"): "від вигаданих порохового справи",

"Від вигаданих книг друкування", "від зачаття флоту" і т.п., які покликані були якщо й не замінити, то у всякому разі послабити значення церковних "ер" - від створення світу, від Різдва Христового і т. Д.

Об'єктивно той же секуляристських сенс мала і книговидавнича реформа. До Петра I існувала тільки церковна друк, що виникла ще за часів Івана Грозного. Всі виходили тоді видання призначалися виключно для релігійного вжитку - від першої «Псалтиря» Івана Федорова до «Кормчої» і «Скрижалей» патріарха Никона. Петро I своїм указом від 1 січня 1708 вводить нову абетку і новий шрифт для друкування "різного звання цивільних книг", т. Е. Літератури світського, перш за все наукового, змісту. За короткий час створюється велика навчальна література - від астрономії та історії до фортифікації і кораблебудування. Найпершою в цьому ряду стоїть «Геометрія, словенському землемерие». Вишукувалися і переводилися на російську мову всі скільки-небудь значні книги з технічних напрямків.

Знаючи кілька європейських мов, цар сам стежив за якістю перекладів: "Книгу про фортифікації, яку ви перевели, ми прочитали: розмови зело добре й виразно переведені; але як фортифікацію робити, то зело темно і незрозуміло переведено, також в табелі захід не іменована, який лист, переправа, вклеїли до книги, а старий, вирізавши, при тому ж посилаємо, де самі побачите погрешеніе або невиразність. І того ради належить вам в тій книжці, яку нині переводите, утриматися в тому, щоб зрозуміліше перезвістка, а особливо ті місця, які вчать, як робити, і не слід мова від мови зберігати в перекладі, але, точию виразумев, на свою мову вже так писати, як зрозуміліше можливо " [3] . Тут фактично викладена ціла теорія перекладу, що стала керівництвом до дії для літераторів петровської епохи. Її основна думка зводилася до того, що без вироблення наукової мови і наукової термінології не може розвиватися російська наука, російське просвітництво.

Народжувалася наука в Росії цілком орієнтувалася на задоволення реальних запитів, перш за все - підготовку діячів-професіоналів, уче- них-практиків. Недарма самої шанованої фігурою в суспільстві стає інженер. Фахівців з інженерної частини на вигідних умовах запрошують з різних міст Європи. Молодим дворянам дозволяється їздити за кордон для навчання артилерії і інженерству. У Москві і Петербурзі засновуються інженерні школи; їх випускники отримують оклад "більше супроти армії" 1 . Інженерній справі навчали не тільки в Морський академії, в полкових школах, а й у духовних семінаріях. Таким чином, формувався новий службове стан інтелігенції, вірно служила владі аж до трагічного розриву з нею на Сенатській площі Петербурга в 1825 р [4] [5]

4. 'Зміна способу дворянства. Для полегшення перебігу європеїзації, доведення плодів наукового знання і досвіду до рівня буденного життя, соціальності встановлюється безмитне ввезення в Росію товарів промислового призначення - цементу, клею, жорнового і точильного каменю, вовни і т. Д. Без мита допускаються і предмети нового європеїзованого побуту дворянства - виноград, помаранчі, лимони, "устерци" ит. д., з незначною митом - по 1-2 коп. з пляшки - численні сорти "дворянських" вин (шампанське, Бургонское, Ренського, "флеренское" і т. д.), а також дворянська галантерея - годинник золоті і срібні, табакерки, ефеси шпажним, персні, каблучки, запонки, пряжки, краватки , віяла, "перяние м'ячики і решеточки, якими м'ячики грають", мережива, килими і т. д. Не обкладаються митом та твори мистецтва, книги, папір, математичні, аптекарські та інші інструменти. Зате високим митом обкладаються ті товари, які могли конкурувати з вітчизняними, а саме: сукна, полотна, металеві вироби, зернова продукція - жито, пшениця, горох і т. Д.

Все це призводить до швидкої зміни способу дворянства, відходу його від традицій православ'я і церковності. Тодішній кодекс моральних приписів - «Юності чесне зерцало» - лише мимохідь стосується релігійного виховання дворянських дітей ( "Охоче ходи в Церкві і в школи, а не мимо їх"). У ньому немає і слова від старомосковского «Домострою», що зобов'язував вчити "страху Божого" і "підкорення панові". На першому плані - хороші манери, чемність, несхожість на "сільського мужика". Цьому особливо сприяє знання іноземних мов 1 . Успіх гарантує тільки старанна служба, "бо як хто служить, так йому і платять" [6] [7] . Служба відкривала шлях до кар'єри, зводила на вершини соціальної драбини "нових людей", на кшталт "безрідного" Меншикова і "випадкового" Шафірова. «Табель про ранги» (1722) давав служивим людям "чини" не по родовому старшинству, а по "заслугах"; цієї ж категорії осіб при

привласнювати дворянство за вислугу років. Серед тих, хто удостоївся цього звання, було багато іноземців - шотландців, французів, поляків, шведів, англійців, голландців. Їх присутність в армії, на флоті, в державній адміністрації розмивало монополію православ'я на "зберігання істини" і робило більш гнучкими, толерантними моральні, віросповідні відносини.

5. 'щавельного свята-С неменшим запалом Петро I займався влаштуванням "світськості і політесу", впроваджуючи в суспільство асамблеї, бали, театральні вистави. Сюди ж відносяться "табельні дні" - свята, що знаменують торжество державності. До Петра I на Русі відзначалися винятково церковні свята. Їх налічувалося майже стільки ж, скільки було російських святих. Число останніх різко зросла в XV-XVII ст., Так що рідкісний день обходився без того, щоб в містах не лунав безперервний дзвін. Петро I скасував насамперед святкування днів місцевих святих, залишивши в календарі тільки "двунадесяті", т. Е. Загальноцерковні, свята 1 . Замість них вводяться табельні свята, закріплювали "це пам'ять" найважливіших державних подій.

Ось перелік табельних свят на 1724 р .: 1 січня - Новий рік, 3 лютого - іменини цесарівни Анни Петрівни, 19 лютого - "спогад шлюбу імператорської величності", 30 травня - народження Петра, 25 червня - коронування Петра, 27 червня - "преславна вікторія під Полтавою ", 29 липня - іменини Петра, 29 липня -" взяття фрегатів, первее - при Ангуте, потім - при Грінгаме ", 5 вересня - іменини Єлизавети Петрівни, 28 вересня -" вікторія над генералом Левенгауптом ", 11 жовтня ~ взяття фортеці Нотебург, 23 листопада - день Олександра Невського, 24 але ября - іменини Катерини, 30 листопада - день "святого апостола Андрія Первозванного, торжество кавалерів російських" 1 .

"Табельний дні" відзначалися урочистими церковними богослужіннями, що привчала суспільство до думки про перевагу монархії.

б. Російська Європи . Вінець секуляризаційних політики Петра I - скасування патріаршества. Маніфестом 1721 року про затвердження регламенту Духовної Колегії (Святійшого Синоду) цар проголошувався главою православної церкви. Як і в інших справах, Петро I прискіпливо вникає в богословські питання, редагує релігійні книги, проповіді, беручи цілком на себе тлумачення християнських догматів і заповідей 2 . В його очах віра - не просто шлях до порятунку, але «корисне для держави, як виховує і стримуючий початок, дуже вдале для досягнення" загального блага "» [8] . Добре те, що добре для держави, - така була політична філософія перетворювача Росії.

Всі ці заходи долучили Росію до "людськости", відкрили шлях для світського культуротворчества. Петро I, за словами Катерини II, змінив "звичаї" російського народу, очистив їх від тих "грубощів", які "принесені були до нас змішуванням різних народів і здобутками чужих областей". Замість старого ідеологічного кліше "Свята Русь" народилося нове поняття - "Російська Європи". Російське суспільство швидко перейнялася свідомістю, що "Росія є європейська держава" 2 , і з цим гаслом потяглося в майбутнє.

7. філософські погляди УПатіщсва. Культурно-історичним обґрунтуванням ідеології російського європеїзму стала теорія "всесвітнього умопросвященія" В. Н. Татіщева (1686-1750), одного з видних сподвижників Петра I.

Татищев виділяв три етапи в розвитку людської духовності і пізнання: "перше освіті розуму подавало набуття листи; інше велике перемене- ня учинило пришестя і вчення Христове; треті - набуття тиснення книг ". У давнину, на його погляд, всі народи перебували в глибокій темряві і неуцтві. Але ось, "близько або перш Авраама років", з'явилися люди, які винайшли письмена і створили закони, щоб вдосконалити звичаї своїх одноплемінників: "на Сході, в Персії та Індії Зароастер був найперший, в Єгипті Осіріс, в Греції Мінус, в

Римі Янус, або Нумо Помпіліус ". Їм пізніше наслідували багато філософів і богословів.

Схожі процеси протікали і в Росії: як тільки виникла слов'янська азбука, наші предки склали власний "закон, або укладення" - «Руську правду».

На другому етапі, з пришестям Христа, починає поширюватися "просвіта не тільки духовне ... але і моральне". Однак скоро "многія від християнських вчителів" відступають від євангельської істини, "через що і в Просвящение розуму така перешкода стало і від пристрастей в хрістіанех науки стали покидати мене, що ледь не всюди науки нуждние людині загинули". Особливо старалися в цьому відношенні римські папи: вони "багато стародавніх і корисні книги попалили, інші ж, що противно їх підприємству в собі мали, преправлялі і спотворили". Більш того, католицькі ієрархи заборонили мирянам читати Біблію, визнавши це "вредітельним" для посмертного порятунку. "За ними помалу і інші пішли", - пише Татищев, натякаючи на православне духовенство.

Відкриття друкарства призвело до повсюдного твердженням грамотності і відродило інтерес до науки і філософії. На перший погляд, зауважує Татищев, це розходиться з вченням Христа. Всім відомо, що "Господь наш Ісус Христос, його учні та апостоли і від них святі отці протидії премудрості і Філозоф говорили". Але тут "треба розуміти, про яку премудрості і Філозоф вони говорили, а не просто за слова хапатися". Адже, скажімо, не пожива сама по собі шкідлива, а смакота, і не вино гріховно, а пияцтво. Точно так же слід міркувати і про філософію: якщо вона дбає про пізнання Бога і про користь людини, значить необхідна; але якщо відвертається від цього, тоді "шкідлива і згубна". У нас же, констатує Татищев, на філософію дивляться з підозрою і не люблять її, дозволяючи тим самим "злоковарним священнослужителям" домагатися "затвердження їх богопротивного влади і придбання багатств". Тільки їм вигідно, "щоб народ був не вчені і жодною істини разсуждать що може, але сліпо б і по-рабськи їх росказам і постанови вірили" 1 .

"Справжня" філософія, згідно Татищеву, рухає науками і просвітою. Самі науки він поділяв на п'ять груп: потрібні , корисні, ще.'ольскіе , цікаві і вредітельние . До за потрібне відносяться "вислів" (т. Е., Власне, знання мов), "домоведення" (економіка), медицина, етика, право, логіка і богослов'я. Від них залежить спокій і благополуччя людини. Корисні науки суть граматика, риторика, історія, ботаніка, фізика, хімія. До них приєднуються франтівські, або звеселяє науки: поезія, музика, танці, вольтежірованіе (кінна їзда), живопис. Що стосується цікавих, але абсолютно марних наук, то це астрологія, фізіогноміка, алхімія; людям слід утримуватися від їх вивчення. Вредітельнимі ж є "некромантия - через мертвих провещания", "аеромантія - воздуховегцаніе", "піромантія - огневещаніе" і іроч .: вони лише насаджують духовний обман і забобони. Філософія дозволяє усвідомити відмінність між науками і спонукати людину до пізнання істини і користі.

Татіщевські теорія "всесвітнього умопросвященія" відкривала простір розвитку світського світогляду, що спирається на принципи просвітницької філософії. Свого розквіту цей процес досяг у другій половині XVIII - початку XIX ст. [9]

  • [1] Кант Пммануш. Відповідь на питання: Що таке просвітництво? // Соч. на ньому. і рос. яз. В 4 тт. Т. 1. М., 1994. С. 131.
  • [2] 2 Цит. по кн .: Чучмарев В. //. Лейбніц і російська культу ра. М .. 1968.С.19-20.
  • [3] Піт. по км .: Соловйов (М. Історія Росії з найдавніших часів. В 15 кн. Кн. 8. М. 1962. С. 334.
  • [4] Савельєв А. Історичний нарис інженерного управління в Росії. СПб .. 1879. С. 39.
  • [5] Див .: Федотов Г. //. Трагедія інтелігенції // Мислителі російського зарубіжжя: Бердяєв. Федотов. СПб .. 1992. С. 285- 287.
  • [6] З петровського часу, як писав слов'янофіл І. С. Аксаков, 'дворянство зовсім відірвалося від народу, присвоївши свого жалюгідного цивілізації право: не вірити, коли він вірить: не дотримуватися статути церкви, їм дотримуються: не знати мови, яким він каже: забути свою історію і перекази і дивитися на них як на удобнийматеріал отримання від нього доходів '*. - Аксаков II. С. Листи кродним. М., 1988. С. 501.
  • [7] Див .: Юності чесне зерцало. СГ16., 1717.
  • [8] Верховський 11 В. Установа Духовної колегії і Духовнийрегламент. До питання про ставлення церкви і держави в Россіі.Ісследованіе в області історії руською церковного права. У 2 тт.Т. I. Ростов-на-Дону, 1916. С. 631-632. : Катерина II. З «Наказу комісії про твір проекту новоюУложенія» // Соч. V! .. 1990. С. 23.
  • [9] Татищев 3. І Розмова двох приятелів про користь науки і училищах; / Избр. прошвами. М .. 1979. С. 70, 72. 76. 77. 79. 80.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >